TRENDING
INSIGHTS

TRENDING
INSIGHTS

HIỂU VỀ THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

Năng lực lãnh đạo tạo nên tính tiên phong và sức mạnh đội ngũ, dẫn dắt mọi thành công của doanh nghiệp. Nội dung mang tính nền tảng và hệ thống hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn, theo 3 cấp độ năng lực: Cấp độ tổ chức, Cấp độ đội nhóm và Cấp độ cá nhân.

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Hiệu quả hoạt động kinh doanh, KPI có đạt được hay không phụ thuộc vào năng lực quản lý theo mục tiêu và phát triển đội ngũ của quản lý cấp trung. Nội dung đào tạo quản lý hiệu quả bao gồm 10 chuyên đề theo các nhóm kỹ năng quản lý chuyên sâu.

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

Con người chuyên nghiệp là nền tảng phát triển doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Nội dung đào tạo nhân sự chuyên nghiệp bao gồm 12 chuyên đề thiết kế đáp ứng nhu cầu bổ sung kỹ năng mới trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh và nền kinh tế số hóa.

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Chuyên đề đào tạo tối ưu hóa theo nhu cầu, định hướng của doanh nghiệp

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Các chương trình được thiết kế một cách có hệ thống, là giải pháp tổng thể gần với các trọng tâm quản trị

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIẢI PHÁP TƯ VẤN QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

HIỆU QUẢ TỐI ƯU

TINH THẦN TỔ CHỨC

NĂNG LỰC ĐỔI MỚI

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

HIỆU QUẢ TỐI ƯU

TINH THẦN TỔ CHỨC

NĂNG LỰC ĐỔI MỚI

Ứng dụng công nghệ AI trong quản trị hiệu quả đào tạo

Ứng dụng cụ thể: tự động phân loại, đánh giá bài tập và đưa ra gợi ý đề xuất để người học cải thiện bổ sung kiến thức. Hệ thống [...]

Triển khai đào tạo phát triển quản lý doanh nghiệp dược 2024

Quản trị lấy con người làm trung tâm. Nguồn nhân lực cần được đầu tư, [...]

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô [...]

Ứng dụng công nghệ AI trong quản trị hiệu quả đào tạo

Ứng dụng cụ thể: tự động phân loại, đánh giá bài tập và đưa ra gợi ý đề xuất để người học cải thiện bổ sung kiến thức. Hệ thống [...]

Chuyên đề đào tạo mới: 8 hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức

8 Hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức Tại sao OD Click phát triển 8 [...]

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô [...]

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Chuyên gia

TRẦN ĐÌNH KHÂM

Chuyên gia

PHAN THẾ VINH

Chủ tịch HĐ Chuyên gia

ĐỖ TIẾN LONG

Chuyên gia

ĐOÀN VĂN TÌNH

Chuyên gia

NGUYỄN THỊ NGỌC NGÀ

Chuyên gia

TRẦN CHÍ CÔNG

Chuyên gia

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Chuyên gia

NGUYỄN TUẤN ANH

Tham gia nghề tư vấn quản lý là một lựa chọn mang tính xây dựng một sự nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp và tổ chức, tạo ra giá trị xã hội và khẳng định vị thế nghề nghiệp.


Chúng tôi luôn chào đón và tìm kiếm những đồng đội có cùng chí hướng ở mọi lứa tuổi.

Phát triển Trí tuệ
tổ chức

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ TRI THỨC

KHÔNG GIAN TRI THỨC XANH

Đọc sách với gen Z

Phát triển Trí tuệ
tổ chức

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ TRI THỨC

KHÔNG GIAN TRI THỨC XANH

Đọc sách với gen Z

OD INSIGHTS

Đổi mới quản lý và lãnh đạo

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô [...]

Tài liệu Xây dựng Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp

TÀI LIỆU XÂY DỰNG CẨM NANG VĂN HÓA 1. Tại sao OD CLICK xây dựng tài liệu cẩm nang văn hóa Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là trọng tâm [...]

Đánh giá mức độ trưởng thành số doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH SỐ DOANH NGHIỆP Chuyển đổi số là yêu cầu với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số hiện nay. [...]

Phân tích chuyên gia

Phát triển doanh nghiệp gia đình trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp gia đình hiện chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, số liệu được VCCI công bố. 100 công ty gia đình [...]

Gen Z “nhảy việc” và câu chuyện quản trị nguồn nhân lực

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm 1/3 lực lượng lao động của cả nước, mang lại tác [...]

Vấn đề OT trong doanh nghiệp công nghệ (IT)

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam tăng khoảng [...]

Đổi mới quản lý và lãnh đạo

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô [...]

Tài liệu Xây dựng Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp

TÀI LIỆU XÂY DỰNG CẨM NANG VĂN HÓA 1. Tại sao OD CLICK xây dựng tài liệu cẩm nang văn hóa Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là trọng tâm [...]

Đánh giá mức độ trưởng thành số doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH SỐ DOANH NGHIỆP Chuyển đổi số là yêu cầu với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số hiện nay. [...]

Phân tích chuyên gia

Phát triển doanh nghiệp gia đình trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp gia đình hiện chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, số liệu được VCCI công bố. 100 công ty gia đình [...]

Gen Z “nhảy việc” và câu chuyện quản trị nguồn nhân lực

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm 1/3 lực lượng lao động của cả nước, mang lại tác [...]

Vấn đề OT trong doanh nghiệp công nghệ (IT)

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam tăng khoảng [...]