TRENDING
INSIGHTS

TRENDING
INSIGHTS

HIỂU VỀ THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

Các chuyên đề nền tảng và thiết yếu cho phát triển tổ chức trên 3 cấp độ: Cá nhân, Đội nhóm và Chiến lược

NĂNG LỰC QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Các chuyên đề phát triển kỹ năng cần thiết giúp nhà quản lý thực thi hiệu quả mục tiêu tổ chức đề ra 

 KỸ NĂNG NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

12 chuyên đề trang bị các kỹ năng nhân sự chuyên nghiệp giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Chuyên đề đào tạo tối ưu hóa theo nhu cầu, định hướng của doanh nghiệp

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Các chương trình được thiết kế một cách có hệ thống, là giải pháp tổng thể gần với các trọng tâm quản trị

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIẢI PHÁP TƯ VẤN QUẢN LÝ

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

HIỆU QUẢ TỐI ƯU

TINH THẦN TỔ CHỨC

NĂNG LỰC ĐỔI MỚI

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

HIỆU QUẢ TỐI ƯU

TINH THẦN TỔ CHỨC

NĂNG LỰC ĐỔI MỚI

Khởi động dự án chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc và KPI cho công ty xăng dầu HFC

Sáng hôm nay, 10.07.2024, OD CLICK đã có buổi lễ khởi động dự án Chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc và KPI cho Công ty Cổ phần xăng [...]

Triển khai đào tạo phát triển quản lý doanh nghiệp dược 2024

Quản trị lấy con người làm trung tâm. Nguồn nhân lực cần được đầu tư, [...]

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô [...]

Khởi động dự án chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc và KPI cho công ty xăng dầu HFC

Sáng hôm nay, 10.07.2024, OD CLICK đã có buổi lễ khởi động dự án Chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc và KPI cho Công ty Cổ phần xăng [...]

Chuyên đề đào tạo mới: 8 hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức

8 Hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức Tại sao OD Click phát triển 8 [...]

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô [...]

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Chuyên gia

TRẦN ĐÌNH KHÂM

Chuyên gia

PHAN THẾ VINH

Chủ tịch HĐ Chuyên gia

ĐỖ TIẾN LONG

Chuyên gia

ĐOÀN VĂN TÌNH

Chuyên gia

NGUYỄN THỊ NGỌC NGÀ

Chuyên gia

TRẦN CHÍ CÔNG

Chuyên gia

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Chuyên gia

NGUYỄN TUẤN ANH

Tham gia nghề tư vấn quản lý là một lựa chọn mang tính xây dựng một sự nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp và tổ chức, tạo ra giá trị xã hội và khẳng định vị thế nghề nghiệp.


Chúng tôi luôn chào đón và tìm kiếm những đồng đội có cùng chí hướng ở mọi lứa tuổi.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ TRI THỨC

KHÔNG GIAN TRI THỨC XANH

Phát triển trí tuệ tổ chức

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ TRI THỨC

KHÔNG GIAN TRI THỨC XANH

OD INSIGHTS

Phát triển quản lý lãnh đạo

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô [...]

Tài liệu Xây dựng Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp

TÀI LIỆU XÂY DỰNG CẨM NANG VĂN HÓA 1. Tại sao OD CLICK xây dựng tài liệu cẩm nang văn hóa Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là trọng tâm [...]

Đánh giá mức độ trưởng thành số doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH SỐ DOANH NGHIỆP Chuyển đổi số là yêu cầu với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số hiện nay. [...]

Phân tích thực tiễn doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp gia đình trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp gia đình hiện chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, số liệu được VCCI công bố. 100 công ty gia đình [...]

Gen Z “nhảy việc” và câu chuyện quản trị nguồn nhân lực

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm 1/3 lực lượng lao động của cả nước, mang lại tác [...]

Vấn đề OT trong doanh nghiệp công nghệ (IT)

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam tăng khoảng [...]

Phát triển quản lý lãnh đạo

Công bố cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi [...]

Tài liệu Xây dựng Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp

TÀI LIỆU XÂY DỰNG CẨM NANG VĂN HÓA 1. Tại sao OD CLICK xây dựng tài liệu cẩm nang văn hóa Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là trọng [...]

Đánh giá mức độ trưởng thành số doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH SỐ DOANH NGHIỆP Chuyển đổi số là yêu cầu với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số hiện [...]

Phân tích thực tiễn quản lý

Phát triển doanh nghiệp gia đình trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp gia đình hiện chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, số liệu được VCCI công bố. 100 công ty gia đình [...]

Gen Z “nhảy việc” và câu chuyện quản trị nguồn nhân lực

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm 1/3 lực lượng lao động của cả nước, mang lại tác [...]

Vấn đề OT trong doanh nghiệp công nghệ (IT)

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam tăng khoảng [...]