Author Archives: admin

Gen Z “nhảy việc” và câu chuyện quản trị nguồn nhân lực

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm 1/3 lực lượng lao động của cả nước, mang lại tác[...]

Mô hình thực thi chiến lược hiệu quả

70% chiến lược thất bại do quá trình thực thi thiếu hiệu quả, số liệu từ McKinsey. Chiến lược chỉ là một ý tưởng, một[...]

Cẩm nang hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH 1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh 90% lãnh đạo nhận[...]

Vấn đề OT trong doanh nghiệp công nghệ (IT)

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam tăng khoảng[...]

Đào tạo nhân lực doanh nghiệp FDI sản xuất

  Nâng cao chất lượng và năng suất làm việc trong môi trường sản xuất đòi hỏi sự kết nối thông tin, trao đổi báo[...]

Xây dựng câu chuyện chiến lược – Nâng cao hiệu quả truyền đạt

Một nghiên cứu từ trường MIT Sloan cho thấy rằng, chỉ 28% các nhà quản lý có thể gọi tên chính xác ba ưu tiên[...]

Chương trình đào tạo Thiết kế tổ chức

Theo Báo cáo Nguồn vốn nhân lực của Deloitte 2023, 95% nhân sự quan tâm đến vấn đề về tổ chức. Cũng trong nghiên cứu[...]

Khởi động dự án triển khai OKR gắn với Coaching

Trong bối cảnh cạnh tranh, tính đổi mới và sự sẵn sàng thay đổi là chìa khóa để thành công. Là doanh nghiệp tiên phong[...]

Làm thế nào để thành công trên chức vụ mới?

49% những người bổ nhiệm lên chức vụ mới đang hoạt động kém hiệu quả trong vòng 18 tháng sau khi tiếp nhận công việc,[...]

error: Nội dung đã khóa !!