Author Archives: Admin OD

THAM LUẬN TẠI HAI HỘI THẢO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với môi trường xã hội “mang tính VUCA” hàm chứa những bất định, bất[...]

NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ TỔ CHỨC CÔNG TRONG BỐI CẢNH PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI TÌNH HÌNH BẤT LƯỜNG, BẤT ĐỊNH, BẤT TRẮC

*Bài tham luận được in trong kỷ yếu hội thảo: “Quản trị và lãnh đạo tổ chức công trong bối cảnh hiện nay” của Trường[...]

HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT

Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) (trừ Ấn Độ – đã tuyên bố rút[...]

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH LOGISTICS

Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối[...]

HỘI THẢO KHOA HỌC: QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Xu thế chuyển đổi số, mở cửa thị trường theo các hiệp định thương mại đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp[...]

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH DƯỢC

Nhiều năm trở lại đây, khi nhu cầu sử dụng thuốc điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe, cũng như nhu cầu về mỹ phẩm,[...]

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH TỔ CHỨC

Truyền thông nội bộ luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp là cơ thể sống và các phòng[...]

TẠO DỰNG VĂN HÓA LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

Khách hàng luôn là mối ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Xét cho cùng, các sản phẩm và dịch vụ được phát triển, sáng[...]

OD CLICK ĐỒNG HÀNH CÙNG TẬP ĐOÀN DELTA TRONG CHƯƠNG TRÌNH “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN”

Năng lực cá nhân hay cụ thể hơn là năng lực của mỗi thành viên trong đội ngũ cán bộ quản lý luôn là xương[...]

NHỮNG THÀNH CÔNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Trong đại dịch Covid-19, rất nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã thay đổi phương thức hoạt động bằng cách ứng dụng công[...]

error: Nội dung đã khóa !!