Author Archives: Admin OD

Quản trị nguồn nhân lực phát triển tổ chức ngành Dịch vụ

Nguồn nhân lực là sức mạnh giúp doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và sự bùng nổ của công nghệ. Các doanh[...]

Lợi ích khách hàng là tiêu chí phát triển doanh nghiệp

Về bài chuyên môn Trong bối cảnh sự bùng nổ về công nghệ, hình thái xã hội cũng đã sự thay đổi mạnh mẽ và[...]

Hợp tác xây dựng sự cam kết tổ chức và gắn kết đội ngũ doanh nghiệp lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Các doanh nghiệp đã ý thức được để phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và biến động như hiện nay, nguồn nhân lực trong[...]

Xã hội 5.0 – Tương lai định hướng sự phát triển của doanh nghiệp

Trong bối cảnh sự bùng nổ về công nghệ, hình thái xã hội cũng đã sự thay đổi mạnh mẽ và đạt đến bước tiến[...]

Định hướng quản lý nhân lực ở doanh nghiệp: Nên đầu tư vào lực lượng lao động

Về hoạt động với khách hàng Hợp tác xây dựng sự cam kết tổ chức và sự gắn kết đội ngũ doanh nghiệp lĩnh vực[...]

Quản trị sự thay đổi trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số thực chất lại sự thay đổi những tư duy, cách làm cũ, khuyến khích thử nghiệm với mục đích là mang đến[...]

Theo nghiên cứu của McKinsey, sự thích ứng là thuộc tính cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển trong dài hạn

Về bài chuyên môn Trong thời đại số, các doanh nghiệp đang đứng trước sự thay đổi lớn để hướng đến sự phát triển. Chuyển[...]

Quản trị tri thức trong chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên số hóa, các doanh nghiệp đối mặt với thách thức để tồn tại và phát triển. Công nghệ và nền kinh tế[...]

David Rogers nhận định chuyển đổi số bao gồm chiến lược, mô hình kinh doanh và văn hóa

Về bài chuyên môn Trong thời đại số, doanh nghiệp đặt trong bối cảnh thách thức. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp[...]

Xây dựng năng lực tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số

Chuyển đổi số hiện nay không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp nếu muốn phát triển bền[...]

error: Nội dung đã khóa !!