Author Archives: Admin OD

Xây dựng chuỗi giá trị kỷ nguyên số

Trong bối cảnh kinh doanh thách thức, sự phát triển nhanh của công nghệ, các doanh nghiệp muốn củng cố vị thế trên thị trường,[...]

Chuyên đề đào tạo: 8 hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức

8 Hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức Tại sao OD Click phát triển 8 hành vi chuyên nghiệp Nhân viên chuyên nghiệp và gắn[...]

Tài liệu Xây dựng Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp

TÀI LIỆU XÂY DỰNG CẨM NANG VĂN HÓA 1. Tại sao OD CLICK xây dựng tài liệu cẩm nang văn hóa Xây dựng văn hóa[...]

Đánh giá mức độ trưởng thành số doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH SỐ DOANH NGHIỆP Chuyển đổi số là yêu cầu với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh[...]

Chương trình đào tạo Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên số

80% các nhà lãnh đạo nhận thấy rằng cần điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ sau mỗi 2 đến 5 năm để tồn[...]

Khoảng cách thực thi chiến lược

61% CEO thừa nhận rằng các công ty của họ thường gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa việc xây dựng chiến[...]

Chương trình Đánh giá hiệu quả đào tạo – T ASSESSMENT©

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP   Những năm gần đây, doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhưng hiệu quả sau chương trình[...]

Nâng cấp chất lượng đào tạo cho doanh nghiệp

Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu cực kỳ quan trọng của[...]

Chuyển giao tri thức đội ngũ Doanh nghiệp tư vấn xây dựng

Tổ chức mạnh nhờ vào sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Hoạt động đào tạo hướng đến chuyển giao tri thức, chứ không phải[...]

error: Nội dung đã khóa !!