Author Archives: Admin OD

Giải pháp quản trị nguồn nhân lực sau phục hồi

Nguồn nhân lực tạo ra “sức khỏe” cho tổ chức và quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh phục hồi,[...]

Doanh nghiệp phải thay đổi hoặc điều chỉnh cách thức kinh doanh giữa đại dịch

Về bài chuyên môn Trong bối cảnh thách thức và xu thế chuyển đổi số, doanh nghiệp cần có sự thích nghi và tìm ra[...]

Phục hồi sản xuất- kinh doanh: Đầu tư phát triển và đãi ngộ giữ chân nhân sự

Về bài chuyên môn Quản trị hiệu suất trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra với các nhà lãnh đạo là[...]

Mở cửa nền kinh tế:Doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực

Về bài chuyên môn Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định đến sự phát triển trong tổ chức. Văn hóa gắn[...]

Đại dịch là cơ hội để doanh nghiệp “tái tạo” kinh doanh

Về bài chuyên môn Sự đổi mới là chìa khóa cho sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế số hiện nay. Mục[...]

Văn hóa đổi mới – Chìa khóa phát triển trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số và cạnh tranh toàn cầu, doanh nghiệp cần tăng cường xây dựng chiến lược mang lại lợi thế và tạo tiền[...]

Thách thức với chuyển đổi số là văn hóa, vấn đề con người, không phải công nghệ

Về bài chuyên môn Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình gắn với sự hài lòng khách hàng, gắn kết của nhân sự[...]

Thay đổi văn hóa – Điều chỉnh hướng đến sự phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định đến sự phát triển trong tổ chức. Không có khái niệm văn hóa chung[...]

Chuyển đổi số: Cơ sở hạ tầng công nghê, mô hình hoạt động phù hợp, văn hóa sẵn sàng sự thay đổi

Về bài chuyên môn Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp ngành[...]

Chuyển đổi số với các doanh nghiệp ngành sản xuất

Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất đối mặt với thách thức cạnh tranh đến từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới trong nền[...]

error: Nội dung đã khóa !!