Author Archives: Admin OD

TẠO ĐỘNG LỰC VÀ CAM KẾT NHÂN SỰ NGÀNH XÂY DỰNG

Sau 62 năm xây dựng và phát triển, ngành Xây dựng luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong[...]

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY LẮP XÂY DỰNG

Theo báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, ngành xây dựng là ngành kinh tế đóng vai trò chiến[...]

OKR VÀ BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CÁC CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI

OKR VÀ BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CÁC CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI Với mỗi tổ chức, việc đo lường hiệu quả hoạt động là[...]

XÂY DỰNG VĂN HÓA HIỆU SUẤT CAO TRONG DOANH NGHIỆP

Gần 70% CEO hiện nay công nhận văn hóa là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Trong khi các quy trình, công[...]

TƯ DUY PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

“Khách hàng hài lòng là biểu hiện của chiến lược kinh doanh tốt nhất.” – Michael LeBoeuf. Do vậy, các doanh nghiệp đang có xu[...]

LÃNH ĐẠO TRONG KHỦNG HOẢNG: ỨNG PHÓ VỚI COVID-19 VÀ THÁCH THỨC TRONG TƯƠNG LAI

Khủng hoảng là điều không doanh nghiệp nào muốn xảy ra, điển hình như dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong năm nay. Song những bất[...]

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Khi nhắc đến chuyển đổi số, người ta hay nhắc đến các yếu tố như công nghệ, cơ sở hạ tầng và vốn nhưng tất[...]

QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Quản trị hiệu suất là tiến trình nhà quản lý và nhân viên làm việc cùng nhau để xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch,[...]

YẾU TỐ HỌC TẬP TRONG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Trong bài viết Quy trình triển khai chiến lược phát triển tổ chức, OD CLICK đã chỉ ra phát triển tổ chức (OD) thực chất[...]

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID-19

Bất động sản (BĐS) luôn là ngành mũi nhọn trong nền kinh tế Việt Nam và chiếm khoảng 11% GDP. Theo Hệ thống các tài[...]

error: Nội dung đã khóa !!