Author Archives: Admin OD

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VIỆT NAM TRONG NĂM 2018

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 2018 1. Thị trường dược phẩm nhiều tiềm năng Theo báo cáo của Bộ Tài[...]

HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

HỆ THỐNG LƯƠNG 3P Hệ thống lương 3P là gì? Hệ thống lương 3P là cơ chế trả lương cho người lao động dựa trên[...]

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ Năng lực nhân sự là một yếu tố căn bản tạo nên lợi thế cạnh tranh của tổ chức.[...]

Bản đồ chiến lược – Công cụ hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC – CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÁC DOANH NGHIỆP 1. Bản đồ chiến lược là gì? Bản đồ chiến[...]

NĂNG SUẤT NHÂN VIÊN MANG LẠI HIỆU QUẢ TỔ CHỨC

NĂNG SUẤT NHÂN VIÊN MANG LẠI HIỆU QUẢ TỔ CHỨC 1. Nhân sự là giá trị cốt lõi của tổ chức (Bài từ nghiên cứu[...]

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG BÁN LẺ HIỆN NAY

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG BÁN LẺ HIỆN NAY Việt Nam đã và đang được đánh giá là một trong những thị trường[...]

XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 1. Xu hướng chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân Trong giai đoạn chuyển[...]

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT 1000 DOANH NGHIỆP VỀ SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT 1000 DOANH NGHIỆP VỀ SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN Thống kê của Gallup cho thấy hơn 70% nhân viên tại[...]

BCG bàn về chiến lược

BCG bàn về chiến lược Tác giả:  Carlw.Stern – Michael S.Deimler Hình ảnh: Nội dung: BCG (The Boston Consulting Group) là hãng tư vấn chiến[...]

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

[...]

6 Comments

error: Nội dung đã khóa !!