Author Archives: Admin OD

Sứ mệnh người làm sếp

Sứ mệnh người làm sếp Tác giả : JILL GEISLER Hình ảnh: Nội dung: – Marty Linsky  đã không ngần ngại dành tặng rất nhiều lời[...]

Tư duy như một kẻ lập dị

Tư duy như một kẻ lập dị Tác giả: Steven D. Levit & Stephen J. Dubner Hình ảnh: Nội dung: Mọi người thường có xu[...]

Nguyên lý 80/20

Nguyên lý 80/20 Tác giả: Richard Koch Hình ảnh: Nội dung: Bất cứ ai muốn đạt kết qủa tốt hơn mà không muốn tốn thời[...]

Tuần làm việc 4h

Tuần làm việc 4h Tác giả: Timothy Ferriss Hình ảnh: Nội dung: Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao mình làm việc cật lực,[...]

Tư Duy Của Chiến Lược Gia

Tư Duy Của Chiến Lược Gia Tác giả:  Ohmae Kenichi Hình ảnh: Nội dung: Đây là cuốn sách cần phải có trên giá sách của[...]

Tập trung hay là chết

Tập trung hay là chết Tác giả: Al Ries Hình ảnh: Nội dung: Trên con đường phát triển của mình, một lúc nào đó doanh[...]

TẠO DỰNG CAM KẾT VÀ ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BIẾN ĐỘNG

Chương trình đào tạo IN-HOUSE: TẠO DỰNG CAM KẾT VÀ ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BIẾN ĐỘNG  [...]

Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược đại dương xanh Tác giả: W. Chan Kim & Renee Mauborgne Hình ảnh: Nội dung: Theo Kim và Mauborgne, một bước đi chiến[...]

error: Nội dung đã khóa !!