Author Archives: Admin OD

TƯ DUY SÁNG TẠO

[...]

1 Comment

Triết lý Kaizen và Lãnh đạo doanh nghiệp

Mục đích của bài viết này nhằm xem xét những nét đặc sắc của Kaizen, một triết lý quản lý Nhật Bản mang đậm nét[...]

Tái cơ cấu doanh nghiệp: thay đổi để thích ứng

Những thay đổi trong môi trường kinh doanh, về công nghệ, kinh tế, hay xu thế xã hội, sẽ làm lộ ra những yếu kém[...]

Xây dựng VHDN là định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình và nó rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để[...]

Xu thế đổi mới trong quản trị nhân lực hiện nay

Cùng với xu thế hội nhập kinh tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, sự tác động mạnh mẽ của Công nghiệp 4.0, sự cạnh[...]

error: Nội dung đã khóa !!