CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

1. Chiến lược nguồn nhân lực

Xu thế trong quản trị con người đã thay đổi từ Quản trị nhân sự, sang Quản trị nhân lực, đến Quản trị nhân lực chiến lược theo Chiến lược nguồn nhân lực.

Con người luôn được coi là thành tố quan trọng trong mỗi tổ chức, tạo nên sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh cho mỗi doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp biết đầu tư vào yếu tố con người, đưa con người trở thành nền tảng và động lực cho thành công, thì khi đó, nó trở thành nguồn vốn nhân lực, là tài sản vô hình không dễ sao chép, quyết định sự phát triển lâu bền của doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế tri thức, và kỷ nguyên thông tin, khi khoa học công nghệ thúc đẩy xã hội phát triển mạnh mẽ, thì yếu tố con người phù hợp, lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì, chỉ có con người có tri thức và năng lực, mới có thể phát huy làm chủ được công nghệ, và sáng tạo ra công nghệ. 

Chiến lược nhân lực vận hành hiệu quả sẽ cho phép doanh nghiệp thu hút, sử dụng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân lực để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, mang lại trải nghiệm tích cực cho khách hàng, tính đổi mới, cũng như lợi nhuận vượt trội cho doanh nghiệp. Nếu nhân sự không được quan tâm phát triển thì tổ chức sẽ bị kéo lùi bởi thiếu hụt năng lực đội ngũ, thiếu khả năng thích ứng với những biến động liên tục trên thị trường.

Mô hình chiến lược vốn nhân lực doanh nghiệp của OD CLICK được xây dựng dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy, và nghiên cứu, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long và đội ngũ chuyên gia của Công ty. 

 

2. Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực

Mô hình chiến lược nhân lực của OD CLICK với trọng tâm là phát triển đội ngũ nhân sự doanh nghiệp trở thành NGUỒN NHÂN LỰC, tạo nên sức mạnh, bản sắc của doanh nghiệp, nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, sự hài lòng của khách hàng, là nền tảng để đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh, thực hiện SỨ MỆNH của doanh nghiệp.

Cốt lõi trong phát triển NGUỒN NHÂN LỰC là xây dựng chiến lược mang tính dài hạn với các hoạt động chính:

 • Xác lập các triết lý phát triển nhân lực cho doanh nghiệp.
 • Thiết kế các chính sách phát triển dài hạn, cụ thể thành các chương trình lớn theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng các quy trình triển khai: 1. Thu hút & tuyển dụng; 2. 3. Đào tạo & phát triển; 4. Đánh giá & đãi ngộ; 5. Truyền thông nội bộ & gắn kết nhân sự. 
 • Phát triển các nền tảng hạ tầng cho chiến lược nhân lực: 1. Năng lực lãnh đạo các cấp trong tổ chức; 2. Văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nguồn nhân lực; 3. Thương hiệu quản trị nhân lực tốt thu hút ứng viên tài năng.
 • Và đích đến của cùng là Nguồn vốn nhân lực, gắn với vị thế, hiệu quả và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, OD CLICK sẽ mang đến cho khách hàng những tư duy và phương pháp quản trị xây dựng giá trị bền vững, thông qua những giải pháp thực tiễn, hiệu quả, và giàu tính đổi mới cho các vấn đề nhân lực của doanh nghiệp. 

Các sản phẩm dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK bao gồm:

 • Khảo sát đánh giá, hoàn thiện các chính sách và quy trình quản trị nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chương trình phát triển nhân tài và nhân sự kế cận, đảm bảo sự phát triển lâu dài cho tổ chức.
 • Khảo sát đánh giá, xây dựng hệ thống quản trị thành tích, chính sách và giải pháp nâng cao kết quả làm việc, gắn với hệ thống BSC, KPI, OKR, lương 3P, và yêu cầu năng lực theo chức danh.
 • Đánh giá và hoàn thiện chính sách nhân lực gia tăng động lực và cam kết của nhân viên với tổ chức.
 • Xây dựng thương hiệu tổ chức, môi trường làm việc thu hút nhân tài, tạo gắn kết và niềm tin tổ chức trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống và chiến lược truyền thông nội bộ tạo dựng sự cam kết và uy tín tổ chức.

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK cam kết đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển nguồn vốn con người, nâng cao vị thế trên thị trường thông qua hoạt động tư vấn, cố vấn, hoàn thiện các chương trình, chính sách, quy trình và các chuẩn mực, bằng bề dày tri thức, kinh nghiệm thực tiễn, các phương pháp khoa học, dựa trên những phân tích đánh giá khách quan. Để chương trình đạt hiệu quả tối ưu, OD CLICK cần sự phối hợp của doanh nghiệp trong việc:

 • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu;
 • Cùng xây dựng kế hoạch hành động;
 • Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời;
 • Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ.

Dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK luôn đề cao vai trò chủ động của doanh nghiệp, giúp khách hàng làm chủ tri thức và năng lực tổ chức. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ