TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số là quá trình gắn với phát triển tổ chức. Doanh nghiệp cần lựa chọn công nghệ phù hợp với hệ thống và có sự chuẩn bị về mặt tổ chức gắn với văn hóa, chiến lược kinh doanh, năng lực đội ngũ.

Đăng ký tư vấn chương trình

Bản chất chuyển đổi số

Quá trình này đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về tư duy nhận thức, văn hóa tổ chức giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả qua công nghệ, thích ứng kinh tế số. Mục tiêu hướng đến tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chuyển đổi số xoay quanh 3 khía cạnh chính:

1. Vận hành: số hóa quy trình, thu thập và xử lý giữ liệu, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn hệ thống 

2. Trải nghiệm khách hàng: Tạo ra những trải nghiệm xuất sắc dựa trên sự đổi mới, lắng nghe khách hàng. Công nghệ là công cụ

3. Mô hình kinh doanh: đánh giá mô hình kinh doanh hiện tại để có tinh chỉnh, thích ứng công nghệ

 


5 Giai đoạn chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình gắn với 3 yếu tố công nghệ, văn hóa và con người được cụ thể hóa qua 5 giai đoạn. Từ sự thử nghiệm áp dụng công nghệ vào trong mắt xích nhỏ nhất như chăm sóc khách hàng.., đến hình thành văn hóa đổi mới, thích ứng công nghệ.

Tổng thể gắn với 3 nhiệm vụ chính:

  1. Về công nghệ, cần tìm công nghệ phù hợp với tổ chức.
  2. Về nhân tài, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên.
  3. Về văn hóa, nuôi dưỡng văn hóa số, thúc đẩy tính tri thức, sự chuyển đổi.

Quá trình này không thể chỉ bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao, mà phải được thực hiện từ cấp thấp nhất và gắn kết từ mọi cấp trong tổ chức. Khơi dậy sự tham gia của đội ngũ và có chiến lược tổng thể.

 

Quy trình phát triển tổ chức trong chuyển đổi số

Bước 1: Xây dựng mục tiêu chiến lược chuyển đổi số

Trong bước này, các nhà lãnh đạo xác định mục tiêu chuyển đổi số. Câu hỏi cốt lõi trong việc xây dựng lộ trình là: Chuyển đổi số có thể giúp doanh nghiệp thay đổi các quy trình kinh doanh cốt lõi hoặc tạo ra các cơ hội mới như thế nào? Câu hỏi này mang tính định hướng giúp lãnh đạo hình dung việc thực hiện chuyển đổi số như thế nào để mang lại hiệu quả kinh doanh và tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp. 

Trong bước này, các nhà lãnh đạo cần nhìn lại và đánh giá tổ chức xem các nguồn lực như con người, tài chính và văn hóa doanh nghiệp đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi số chưa? Và khi thực hiện chuyển đổi số, công ty có khả năng thích nghi được với những sự thay đổi hay không?

Sau khi đánh giá cũng như có kế hoạch chuyển đổi số, công ty cần có chiến lược và mô hình kinh doanh tận dụng được ưu thế về công nghệ cũng như hành vi khách hàng. Trước hết, doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá hoạt động kinh doanh, chiến lược và mô hình đang chiến khai để xem xét điều chỉnh, hoàn thiện. Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh đòi hỏi có mô hình, tư duy đổi mới để tạo ra sự đột phá.

Các nhà lãnh đạo cần nâng cao năng lực quản lý bởi khi có công nghệ, họ sẽ đối mặt với các vấn đề về trong tổ chức như xây dựng chiến lược chuyển đổi số, quản trị sự thay đổi,quản lý đội nhóm. Đội ngũ quản lý cấp trung và nhân sự cần được trau dồi thêm năng lực để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số

Triển khai áp dụng công nghệ vào tổ chức hiệu quả đòi hỏi các thành viên hình thành thói quen và làm quen với văn hóa số. Thực tế, nhiều doanh nghiệp gặp thất bại khi đội ngũ không có sự thích ứng tốt với công nghệ, họ muốn làm theo thói quen cũ.

Các doanh nghiệp cần có sự đánh giá qua hai khía cạnh. Thứ nhất, đánh giá qua góc nhìn chủ quan về sự thay đổi của tổ chức xem liệu họ có đang đi đúng hướng và sự thay đổi có hiệu quả không? Từ đó, họ sẽ có bước đi tiếp theo trong việc cải thiện. Thứ hai, công ty sẽ tiến hành cuộc khảo sát đánh giá của nhân sự về chuyển đổi số. 

Cấp độ trưởng thành số doanh nghiệp

OD CLICK đánh giá trưởng thành số dựa trên 6 yếu tố: Chiến lược, Vận hành, Con người, Văn hóa, Khách hàng, Công nghệ. Từ kết quả đánh giá sẽ xác định cấp độ trưởng thành với 5 cấp độ, từ “chưa nhân thức” đến “Tối ưu hóa”. 

Xác định cấp độ trưởng thành số của doanh nghiệp là cơ sở để công ty tư vấn lộ trình và đề xuất giải pháp phù hợp.

 

Đánh giá mức độ trưởng thành số

Chuyển đổi số gắn với
quản trị sự thay đổi

Kinh nghiệm chuyển đổi thành công từ doanh nghiệp lớn trên thế giới như Microsoft, bản chất chuyển đổi số là chuyển đổi tư duy lãnh đạo, văn hóa tổ chức thông qua quá trình quản trị sự thay đổi. Trong đó, người lãnh đạo đóng vai trò chính trong việc thay đổi tư duy, quyết liệt hành động và khơi dậy sự tham gia của đội ngũ.