CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA OD CLICK – MISA

OD CLICK và MISA có chương trình hợp tác chặt chẽ giữa hai bên để có thể hỗ trợ và đồng hành tối đa với các doanh nghiệp Việt trong quá trình Chuyển đổi số. Sự hợp tác trong các chương trình giữa MISA và OD CLICK nhằm truyền động lực chuyển đổi số gắn với phát triển tổ chức (OD – Organization Development) trong bối cảnh của sự bất định thị trường và cường độ cạnh tranh lớn tạo ra thách thức với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

1. Kết hợp giữa công nghệ và sự chuẩn bị về tổ chức

Với thế mạnh và kinh nghiệm hơn 25 năm về chuyển đổi công nghệ, ứng dụng công nghệ vào quá trình kinh doanh, tăng hiệu quả kinh doanh thông qua công nghệ, MISA cung cấp các nền tảng công nghệ chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực trong việc tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả trong quản lý các nguồn lực và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với thế mạnh về công nghệ của MISA, những chương trình đào tạo, tư vấn về phát triển nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp và phát triển tổ chức gắn với chuyển đổi số của OD CLICK luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên con đường tiếp cận và chinh phục chuyển đổi số. 

Một trong số những sản phẩm thế mạnh của MISA có thể kể đến bộ phần mềm MISA AMIS:

  • Tài chính kế toán: AMIS KẾ TOÁN, MISA Bankhub, MISA MEINVOICE, MISA TAX
  • Nhân sự: AMIS tuyển dụng, AMIS HRM
  • Marketing – Bán hàng: AMIS Bán hàng, AMIS aiMarketing
  • Quản lý điều hành: AMIS Công việc, AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp, AMIS Phòng họp, AMIS Ghi chép.

Những thế mạnh về sản phẩm công nghệ của MISA kết hợp với nền tảng quản trị hiện đại của OD CLICK sẽ giúp doanh nghiệp có sự phối hợp hoàn thiện giữa công nghệ và năng lực tổ chức. Phần mềm chỉ phát huy hiệu quả trên nền tảng năng lực tổ chức mạnh. 

Các chương trình đào tạo, tư vấn của OD CLICK sẽ giúp cho các doanh nghiệp xây dựng nguồn vốn nhân lực nhằm tối ưu hóa việc chuyển đổi số hiệu quả, đồng bộ từ con người, văn hóa, quy trình, công nghệ đến các yếu tố liên quan. 

Các chương trình Đào tạo với hai định hướng đào tạo chính:

  1. Xây dựng nền tảng tổ chức với 33 chuyên đề đào tạo hướng đến mục tiêu: Chiến lược khác biệt; Tổ chức hiệu quả; Nhân sự chuẩn mực và Văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp trong đó lấy Năng lực lãnh đạo làm trung tâm;
  2. Đào tạo phát triển kỹ năng chuyên nghiệp với 33 chuyên đề đào tạo hướng tới các nhóm kỹ năng: 1. Kỹ năng thị trường và khách hàng; 2. Kỹ năng vận hành; 3. Kỹ năng nhân sự; 4. Kỹ năng phát triển bản thân. 

Bên cạnh đó là 10 chương trình đào tạo chuyên sâu, đáp ứng các đòi hỏi phát triển từ bên trong tổ chức, giúp doanh nghiệp hoàn thiện năng lực đội ngũ và tư duy chiến lược. 

Các chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo theo 3 bước trong quy trình sau:

2. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK theo đuổi triết lý riêng về xây dựng tư duy chiến lược, hệ thống, sự đổi mới trong doanh nghiệp, lấy con người làm trung tâm, bằng sự kết hợp hài hòa giữa tri thức quản trị hiện đại và tinh hoa văn hóa của người Việt Nam. OD CLICK hợp tác cùng với MISA hứa hẹn sẽ mang tới nhiều giá trị và tri thức, đón đầu xu thế Chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng.

OD CLICK cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt, làm chủ xu thế mới, nhận diện các vấn đề trong quản trị doanh nghiệp thời đại công nghệ 4.0. Đồng thời, áp dụng các giải pháp chuyển đổi số giúp hoạt động quản trị doanh nghiệp hiệu quả, phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường sức mạnh nội bộ và văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI