PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đối số không còn là lựa chọn mà trở thành xu thế tất yếu gắn với sự phát triển của doanh nghiệp. Quá trình này đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về tư duy nhận thức, văn hóa tổ chức giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả qua công nghệ, thích ứng kinh tế số. Chuyển đổi số hiệu quả là vấn đè lựa chọn công nghệ chưa phù hợp với hệ thống và sự chuẩn bị về mặt tổ chức gắn với văn hóa, chiến lược kinh doanh, năng lực đội ngũ. Hai vấn đề này đòi hỏi cần từng bước phân bổ nguồn lực giải quyết. Doanh nghiệp không thể đợi khi quản trị hiệu quả mới áp dụng công nghệ và ngược lại. Do vậy, doanh nghiệp ưu tiên trưởng thành số là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực quản trị, khả năng ứng dụng công nghệ tạo ra giá trị để xác định mức độ trưởng thành hiện tại, hướng đến giải pháp phù hợp dựa trên thực tiễn tổ chức.

Quan hệ tổ chức và công nghệ ví như con trâu và cái cày. Tổ chức ví như con trâu, công nghệ như cái cày, là công cụ. Con trâu phải đi trước cái cày, doanh nghiệp phải thay đổi, nâng cao năng lực, phát triển tri thức để có sự chuẩn bị tốt, làm chủ công nghệ. 

Kinh nghiệm chuyển đổi thành công từ doanh nghiệp lớn trên thế giới như Microsoft, bản chất chuyển đổi số lào chuyển đổi tư duy lãnh đạo, văn hóa tổ chức thông qua quá trình quản trị sự thay đổi

Trong đó, yếu tố văn hóa tác động lớn đến sự thành công của doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Theo nghiên cứu của McKinsey, các tổ chức tập trung vào việc chuyển đổi văn hóa và xây dựng năng lực trong quá trình chuyển đổi có khả năng thành công cao hơn 2,5 lần. Xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên số đề cao tính linh hoạt, tư duy về công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổ chức. Mô hình xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên số của công ty tập trung vào hai yếu tố chính con người và công nghệ. Trong đó, con người đóng vai trò quan trọng trong làm chủ và áp dụng công nghệ tạo ra giá trị vượt trội.

Từ triết lý tiếp cận này, OD CLICK xây dựng quy trình PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp có lộ trình và sự chuẩn bị về chuyển đổi số hiệu quả, tăng tỷ lệ thành công.

Bước 1: Xây dựng mục tiêu chiến lược chuyển đổi số

Trong bước này, các nhà lãnh đạo xác định mục tiêu chuyển đổi số. Câu hỏi cốt lõi trong việc xây dựng lộ trình là: Chuyển đổi số có thể giúp doanh nghiệp thay đổi các quy trình kinh doanh cốt lõi hoặc tạo ra các cơ hội mới như thế nào? Câu hỏi này mang tính định hướng giúp lãnh đạo hình dung việc thực hiện chuyển đổi số như thế nào để mang lại hiệu quả kinh doanh và tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cần phải xác định được các công việc cần làm, thời gian cho mỗi công việc, mục tiêu của mỗi công việc. Mỗi công việc đó cần được phân bổ nguồn lực và thời gian thế nào. Từ đó, có được thời gian dự kiến hoàn thành của từng giai đoạn. OD CLICK đồng hành cùng doanh nghiệp tìm ra định hướng, mục tiêu và phân bổ từng giai đoạn

Bước 2: Đánh giá tổ chức sẵn sàng cho chuyển đổi số

Trong bước này, các nhà lãnh đạo cần nhìn lại và đánh giá tổ chức xem các nguồn lực như con người, tài chính và văn hóa doanh nghiệp đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi số chưa? Và khi thực hiện chuyển đổi số, công ty có khả năng thích nghi được với những sự thay đổi hay không?

Với kinh nghiệm nghiên cứu về chuyển đổi số, OD CLICK sẽ khảo sát tổng thể toàn bộ doanh nghiệp để đánh giá nguồn lực con người, và nền tảng văn hóa doanh nghiệp nhằm đưa ra tư vấn phù hợp về cách thức chuyển đổi.

Bên cạnh việc đánh giá thực trạng, công ty cần xác định xem trọng tâm cần thực hiện chuyển đổi cũng như đội ngũ nhân sự phụ trách có khả năng thực hiện. OD CLICK đồng hành tư vấn cho doanh nghiệp những lĩnh vực hay phạm vi cần ưu tiên việc chuyển đổi trước. Khi thành công mới bắt đầu mở rộng sang các bộ phận khác.

Bước 3: Hoàn thiện chiến lược và mô hình kinh doanh

Sau khi đánh giá cũng như có kế hoạch chuyển đổi số, công ty cần có chiến lược và mô hình kinh doanh tận dụng được ưu thế về công nghệ cũng như hành vi khách hàng. Trước hết, doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá hoạt động kinh doanh, chiến lược và mô hình đang chiến khai để xem xét điều chỉnh, hoàn thiện. Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh đòi hỏi có mô hình, tư duy đổi mới để tạo ra sự đột phá.

Tuy nhiên, việc xây dựng chiến lược không phải dễ dàng với doanh nghiệp và nếu bước này làm không tốt thì việc chuyển đổi sẽ gặp khó khăn. OD CLICK sẽ tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp với mô hình triển khai chặt chẽ cùng kinh nghiệm của chuyên gia trong lĩnh vực này.

Bước 4: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, nhân sự cho chuyển đổi số

Năng lực quyết định việc quá trình thực thi chuyển đổi số. Các nhà lãnh đạo cần nâng cao năng lực quản lý bởi khi có công nghệ, họ sẽ đối mặt với các vấn đề về trong tổ chức như xây dựng chiến lược chuyển đổi số, quản trị sự thay đổi,quản lý đội nhóm. Đội ngũ quản lý cấp trung và nhân sự cần được trau dồi thêm năng lực để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số

Doanh nghiệp tổ chức đào tạo đội ngũ nhân sự để họ có sự chuẩn bị kỹ về tâm thế sẵn sàng thích nghi và thực hiện sự thay đổi. Ở đây, văn hóa Agile càng được thể hiện vai trò mạnh mẽ. Với những công nghệ hiện đại, các nhà lãnh đạo cần có chương trình huấn luyện để nhân sự áp dụng hiệu quả. OD CLICK đóng vai trò cung cấp xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp. 

Bước 5: Phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số

Triển khai áp dụng công nghệ vào tổ chức hiệu quả đòi hỏi các thành viên hình thành thói quen và làm quen với văn hóa số. Thực tế, nhiều doanh nghiệp gặp thất bại khi đội ngũ không có sự thích ứng tốt với công nghệ, họ muốn làm theo thói quen cũ.

Các doanh nghiệp cần phát triển văn hóa gắn với chuyển đổi số với đặc trưng của sự kết nối, phối hợp giữa các thành viên, tư duy công việc dựa trên số liệu, nâng cao khả năng thích ứng và sự đổi mới sáng tạo. OD CLICK sẽ hỗ trợ đưa ra định hướng và các trọng tâm xây dựng văn hóa phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.

Bước 6: Theo đõi đánh giá và cải thiện

Sau khi áp dụng chuyển đổi, các doanh nghiệp cần có sự đánh giá qua hai khía cạnh. Thứ nhất, đánh giá qua góc nhìn chủ quan về sự thay đổi của tổ chức xem liệu họ có đang đi đúng hướng và sự thay đổi có hiệu quả không? Từ đó, họ sẽ có bước đi tiếp theo trong việc cải thiện. Thứ hai, công ty sẽ tiến hành cuộc khảo sát đánh giá của nhân sự về chuyển đổi số. 

Trong bước này, OD CLICK với vai trò là công ty tư vấn sẽ đưa ra đánh giá khách quan về tính hiệu quả của tổ chức sau khi thực hiện chuyển đổi số. Theo đó, đưa ra những gợi ý về các điểm cần cải thiện để quá trình diễn ra hiệu quả hơn. 

2. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK cam kết đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, cùng mạng lưới đối tác mạnh về công nghệ số hóa và tự động hóa quy trình. Bên cạnh đó, OD CLICK với đội ngũ chuyên gia hỗ trợ trước, trong và sau dự án để đảm bảo hiệu quả hiệu quả tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Để đảm bảo hiệu quả của dự án,  doanh nghiệp chủ động phối hợp với đội ngũ chuyên gia trong việc trao đổi thống nhất, cùng xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và tích cực phản hồi, thông tin kịp thời.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI