Chuyên San

TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA  Trước những thay đổi của môi trường vĩ mô, sự phát triển mạnh mẽ[...]

NĂNG LỰC THIẾT YẾU TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

NĂNG LỰC THIẾT YẾU TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  Nếu các vấn đề Nhân lực có ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh nhiều hơn[...]

XU HƯỚNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

XU HƯỚNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Theo đánh giá của các chuyên gia, kinh tế Việt Nam bước sang năm[...]

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH TOÀN CẦU

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH TOÀN CẦU Quản trị nhân lực trong tổ chức luôn có vai trò quan trọng trong[...]

NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẰNG MÔ HÌNH QUY TRÌNH LÃNH ĐẠO

NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẰNG MÔ HÌNH QUY TRÌNH LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là một quá trình định hướng cho cấp dưới làm điều đúng[...]

XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VỐN LÃNH ĐẠO

XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VỐN LÃNH ĐẠO Một doanh nghiệp mạnh không chỉ được đánh giá ở khả năng tài chính mà còn[...]

THÁCH THỨC SÁNG TẠO

THÁCH THỨC SÁNG TẠO Clayton M.Christensen đã 2 lần được đề cử để trở thành người đứng đầu trong danh sánh 50 tư tưởng gia[...]

MA TRẬN JACK WELCH, CÔNG CỤ QUYỀN LỰC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Công cụ quyền lực trong quản trị nhân sự –  Ma trận Jack Welch Một doanh nghiệp thành bại không chỉ nhờ những nhân viên[...]

MÔ HÌNH 8 BƯỚC THAY ĐỔI TỔ CHỨC CỦA KOTTER

MÔ HÌNH 8 BƯỚC THAY ĐỔI TỔ CHỨC CỦA KOTTER Mọi tổ chức đều trải qua những giai đoạn thay đổi để thích nghi với[...]

 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ TRIỂN VỌNG TRONG TƯƠNG LAI

 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ TRIỂN VỌNG TRONG TƯƠNG LAI   Ngành nhân sự Việt Nam tưởng hiện đại nhưng hóa ra lại lạc hậu[...]

error: Nội dung đã khóa !!