Chuyên San

Làm thế nào để thành công trên chức vụ mới?

49% những người bổ nhiệm lên chức vụ mới đang hoạt động kém hiệu quả trong vòng 18 tháng sau khi tiếp nhận công việc,[...]

Chương trình Đánh giá hiệu quả đào tạo – T ASSESSMENT©

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP   Những năm gần đây, doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhưng hiệu quả sau chương trình[...]

Nâng cấp chất lượng đào tạo cho doanh nghiệp

Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu cực kỳ quan trọng của[...]

Giải pháp phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng nhân lực

Nhân lực là nguồn lực không thể thay thế trong thời đại kỹ thuật số. Sự sáng tạo và khả năng thích ứng của đội[...]

Magazine nghề tư vấn số 76: Chuyển động ngành và định hướng quản trị mới

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Báo cáo EY: Trong khảo sát về khả năng thích ứng và cạnh tranh, chỉ[...]

Lãnh đạo chuyển đổi với 3R

*Bài viết của OD CLICK được đăng tải trên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp số 275, tháng 7/2022 Doanh nghiệp trong bối cảnh VUCA,[...]

Magazine nghề tư vấn số 73: Xu thế và vấn đề quản trị mới cho doanh nghiệp

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Báo cáo PwC: Chỉ có 45% trong số 18.000 người lao động các doanh nghiệp[...]

Magazine nghề tư vấn số 72: biến động quản trị, định hướng phát triển nhân lực

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Báo cáo KPMG: 3 rào cản chính trong việc triển khai công nghệ tại các[...]

Magazine nghề tư vấn số 71: Cập nhật mới về quản trị, chiến lược thích ứng

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Bain and Company, các CEO dự đoán rằng trong thập kỷ tới, 40%[...]

Magazine nghề tư vấn số 70: Chuyển động xu thế, nhân sự, chiến lược mới

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Deloitte: 38% lãnh đạo doanh nghiệp xem việc luân chuyển nhân sự trong[...]

error: Nội dung đã khóa !!