Chuyên San

Quản trị nguồn nhân lực phát triển tổ chức ngành Dịch vụ

Nguồn nhân lực là sức mạnh giúp doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và sự bùng nổ của công nghệ. Các doanh[...]

Xã hội 5.0 – Tương lai định hướng sự phát triển của doanh nghiệp

Trong bối cảnh sự bùng nổ về công nghệ, hình thái xã hội cũng đã sự thay đổi mạnh mẽ và đạt đến bước tiến[...]

Quản trị sự thay đổi trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số thực chất lại sự thay đổi những tư duy, cách làm cũ, khuyến khích thử nghiệm với mục đích là mang đến[...]

Quản trị tri thức trong chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên số hóa, các doanh nghiệp đối mặt với thách thức để tồn tại và phát triển. Công nghệ và nền kinh tế[...]

Xây dựng năng lực tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số

Chuyển đổi số hiện nay không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp nếu muốn phát triển bền[...]

Mô hình tổ chức và chiến lược trong thời đại số

Trong nền công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo khảo sát McKinsey Digital[...]

Hình thành mô hình kinh doanh đột phá

Trong bối cảnh cạnh tranh và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp cần mang đến giá trị khác biệt để tạo[...]

Các mô hình quản trị tri thức và ứng dụng ngành sản xuất

Trước những thách thức và tác động của thị trường, các doanh nghiệp hướng đến sự phát triển cần có sự đổi mới liên tục[...]

Lập kế hoạch cho sự thay đổi

John Kotter – một trong những học giả hàng đầu về chuyển đổi tổ chức đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng 30% những cuộc[...]

Phương pháp tiếp cận mới về khung năng lực

Khung năng lực là trọng tâm trong quản trị nhân sự. Trong bối cảnh VUCA khi nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh, việc[...]

error: Nội dung đã khóa !!