Chuyên San

Xây dựng chuỗi giá trị kỷ nguyên số

Trong bối cảnh kinh doanh thách thức, sự phát triển nhanh của công nghệ, các doanh nghiệp muốn củng cố vị thế trên thị trường,[...]

Gen Z “nhảy việc” và câu chuyện quản trị nguồn nhân lực

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm 1/3 lực lượng lao động của cả nước, mang lại tác[...]

Mô hình thực thi chiến lược hiệu quả

70% chiến lược thất bại do quá trình thực thi thiếu hiệu quả, số liệu từ McKinsey. Chiến lược chỉ là một ý tưởng, một[...]

Vấn đề OT trong doanh nghiệp công nghệ (IT)

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam tăng khoảng[...]

Chương trình đào tạo Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên số

80% các nhà lãnh đạo nhận thấy rằng cần điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ sau mỗi 2 đến 5 năm để tồn[...]

Khoảng cách thực thi chiến lược

61% CEO thừa nhận rằng các công ty của họ thường gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa việc xây dựng chiến[...]

Xây dựng câu chuyện chiến lược – Nâng cao hiệu quả truyền đạt

Một nghiên cứu từ trường MIT Sloan cho thấy rằng, chỉ 28% các nhà quản lý có thể gọi tên chính xác ba ưu tiên[...]

Chương trình đào tạo Thiết kế tổ chức

Theo Báo cáo Nguồn vốn nhân lực của Deloitte 2023, 95% nhân sự quan tâm đến vấn đề về tổ chức. Cũng trong nghiên cứu[...]

Làm thế nào để thành công trên chức vụ mới?

49% những người bổ nhiệm lên chức vụ mới đang hoạt động kém hiệu quả trong vòng 18 tháng sau khi tiếp nhận công việc,[...]

Chương trình Đánh giá hiệu quả đào tạo – T ASSESSMENT©

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP   Những năm gần đây, doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhưng hiệu quả sau chương trình[...]

error: Nội dung đã khóa !!