Chuyên San

YẾU TỐ HỌC TẬP TRONG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Trong bài viết Quy trình triển khai chiến lược phát triển tổ chức, OD CLICK đã chỉ ra phát triển tổ chức (OD) thực chất[...]

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID-19

Bất động sản (BĐS) luôn là ngành mũi nhọn trong nền kinh tế Việt Nam và chiếm khoảng 11% GDP. Theo Hệ thống các tài[...]

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Theo Giáo sư James L. Heskett, văn hóa doanh nghiệp có thể chiếm 20-30% về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Muốn phát triển[...]

LÃNH ĐẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) Trong vài năm trở lại đây, CNTT luôn là ngành có tốc độ phát triển nhanh và[...]

TẠO ĐỘNG LỰC VÀ CAM KẾT NHÂN SỰ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngành bất động sản đang gặp phải những thách thức lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo ghi nhận từ Hiệp hội Bất[...]

YẾU TỐ LÃNH ĐẠO TRONG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Lãnh đạo đóng vai trò quyết định tới sự thành công của tổ chức. Nếu ví một tổ chức như con thuyền thì lãnh đạo[...]

MÔ HÌNH KINH DOANH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số (Digital transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại Internet bùng nổ và đang rất được quan tâm trong thời gian[...]

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NGÀNH IT VIỆT NAM

TỔNG QUAN NGÀNH IT VIỆT NAM Theo báo cáo tổng kết năm 2019 và định hướng năm 2020 của Bộ TT&TT, tổng doanh thu lĩnh[...]

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Hiện nay, trong môi trường với sự cạnh tranh gay gắt cùng với những biến số, điển hình là dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp[...]

QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN NHÂN SỰ

Nguồn nhân lực luôn là xương sống và quyết định tới sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp trong tương lai. Đặc biệt,[...]

error: Nội dung đã khóa !!