5 NĂNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÍCH THỰC

 

Năng lực lãnh đạo nào là quan trọng nhất để thành công trong vai trò một nhà lãnh đạo? Và các nhà lãnh đạo thực hiện vai trò đó như thế nào thì được đánh giá và nhìn nhận là thành công?

Trong một khảo sát với gần 1.000 nhà lãnh đạo của Công ty đào tạo hàng đầu trên thế giới về năng lực lãnh đạo – Center for Creative Leadership để tìm hiểu đâu là năng lực lãnh đạo mà họ đánh giá là quan trọng nhất. Từ danh sách 13 năng lực lãnh đạo được thống kê, sau khảo sát, top 5 năng lực đã xuất hiện.

Thứ nhất, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC: Nhà lãnh đạo cần có được một tầm nhìn chiến lược và duy trì cân bằng giữa các công việc hàng ngày và các hành động chiến lược tác động đến khả năng tồn tại lâu dài của tổ chức.

Thứ hai, TRUYỀN THÔNG: Đối với năng lực này đòi hỏi nhà lãnh đạo cần thể hiện được những ý tưởng của mình một cách rõ ràng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đảm bảo việc truyền đạt thông tin được rành mạch và xây dựng được sự hiểu biết chung của tập thể đối với những thông tin đã chia sẻ.

Thứ ba,TẦM MỨC ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUNG QUANH: Truyền cảm hứng và thúc đẩy người khác hành động. Động lực của mỗi con người rất khó tự nhiên mà sinh ra, do vậy truyền cảm hứng và luôn truyền sự ảnh hưởng tích cực đối với nhân viên là điều rất quan trọng.

Thứ tư, THỰC THI BÁM SÁT MỤC TIÊU: Nhà lãnh đạo cần biết sắp xếp các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu chính và phân công trách nhiệm giải trình rõ ràng cho người thực hiện các mục tiêu quan trọng. Nhà lãnh đạo bao quát được tiến độ của cá nhân/nhóm trong thực hiện công việc đảm bảo đạt được hiệu quả công việc.

Thứ năm, KẾT NỐI VỚI ĐẦU MỐI CHUYÊN MÔN. Nhà lãnh đạo nắm được thông tin và lắng nghe khó khăn của nhân viên thông qua quản lý chuyên trách của từng bộ phận, đảm bảo việc tiếp cận và thực hiện công việc trên toàn tổ chức để xây dựng mối quan hệ hợp tác và đoàn kết.

Ngoài 5 nhóm năng lực cốt lõi đòi hỏi mỗi nhà lãnh đạo cần có thì các năng lực và kỹ năng như: Sự tham gia hành động, am hiểu doanh nghiệp, có tầm nhìn, sự đổi mới, sự hiện diện điều hành (vai trò trong tổ chức) và khả năng tiếp cận, tự nhận thức, học tập nhanh nhẹn trên toàn cầu vẫn là những kỹ năng cực kỳ quan trọng. Tất cả 13 năng lực đều rất cần thiết bởi lẽ các năng lực này được kết nối với nhau.

Ví dụ, tự nhận thức là rất quan trọng để hiểu làm thế nào để cải thiện ảnh hưởng của bản thân và truyền thông điều hành hiệu quả. 

Một nhà lãnh đạo hiệu quả là người hội tụ đủ tối thiểu 13 năng lực trên, đặc biệt phát huy tốt 5 năng lực quan trọng nhất. Các năng lực cần được kết nối và hỗ trợ nhau trong công việc điều hành và phân công thực hiện công việc.

 

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!