CÔNG CỤ QUẢN LÝ THAY ĐỔI DICE

Quản lý thay đổi không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với những công cụ phù hợp, mọi người có thể xác định đạt được khả năng thành công cao cho các mục tiêu mong muốn.

Khi thảo luận về quản lý thay đổi, hầu hết các doanh nghiệp thường tập trung vào các yếu tố “mềm” để tạo ảnh hưởng đến thành công. Chúng bao gồm các yếu tố như tầm nhìn, lãnh đạo, văn hóa, động lực của nhân viên, v.v.

Ngược lại, các yếu tố “cứng” cũng quan trọng, nhưng thường không được xem xét kỹ lưỡng. DICE là công cụ hữu ích để giải quyết vấn đề này, được sử dụng để tính toán xem công ty đang triển khai tốt như thế nào hoặc có thể thực hiện các sáng kiến ​​thay đổi như thế nào bằng cách đánh giá 4 yếu tố thay đổi “cứng”.

Khung DICE là một công cụ giúp đánh giá khả năng thành công của một sáng kiến ​​hoặc chương trình chuyển đổi. Nó được phát triển bởi Boston Consulting Group vào giữa những năm 1990 và đến nay DICE đã được sử dụng bởi hơn một ngàn công ty.

 

4 YẾU TỐ CỦA DICE:

DICE hoạt động bằng cách đo lường bốn yếu tố, mỗi yếu tố là một chữ cái của từ viết tắt:

Duration (thời lượng): Đối với dự án thay đổi ngắn hạn, thời lượng là tổng thời gian từ khi nó bắt đầu đến khi nó kết thúc. Đối với các dự án dài hạn, thời lượng là thời gian giữa các đánh giá chính thức về các mốc quan trọng.

Integrity (hiệu suất nhất quán của nhóm): đây là đánh giá về khả năng của tổ chức hoặc nhóm để hoàn thành các dự án về thời gian và kỹ năng liên quan đến các yêu cầu của dự án quản lý thay đổi.

Commitment (cam kết): Ở đây, các nhà quản lý cấp cao (C1) và nhân viên (C2) được xếp hạng riêng về cam kết của họ để thực hiện thay đổi.

Effort (nỗ lực): Điều này tính đến nỗ lực thực tế mà nhân viên cần phải phát huy ngoài khối lượng công việc hiện tại của họ.

 

CÔNG THỨC DICE

Để tính xem liệu thay đổi có thành công hay không, bạn cần phải sử dụng phương trình trong đó bao gồm tất cả bốn yếu tố. Mỗi yếu tố được đánh giá ở 4 mức độ là 1, 2, 3 hoặc 4; 1 là điểm tốt nhất và 4 là điểm tệ nhất. Ví dụ: nếu bạn đặt 1 trước “Duration” (D), điều đó có nghĩa là nhóm của bạn đang làm rất tốt về việc đạt đến thời hạn và đạt được các mốc quan trọng.

Công thức:

Điểm DICE = D + 2I + 2C1 + C2 + E

Các kết quả được chia thành các loại khác nhau dựa trên rủi ro tiềm ẩn. Các loại được chia thành các khu vực sau:

Điểm số 7-14: Các dự án rất có khả năng thành công.

Điểm số 14-17: Đây là những dự án tồn tại rủi ro, cần hành động ngay lập tức để giảm bớt rủi ro .

Điểm số 17-28: Đây là những dự án rất mạo hiểm, có mức độ rủi ro cao. Dự án rất khó thành công và cần các hành động quyết định cương quyết để cứu vớt hoặc dừng lại.

Bởi vì kết quả nhận được sau khi đánh giá DICE là một con số nên bạn có thể cảm thấy khó nhận định chính xác. Tuy nhiên, DICE phát huy tốt khi so sánh các kết quả đánh giá của nhiều dự án, hoặc theo dõi sự thay đổi về điểm số trong nhiều giai đoạn của một dự án. Từ việc so sánh trên, bạn có thể nhận ra sự khác biệt trong các yếu tố tạo nên sự thành công của dự án.

 

ĐIỀU GÌ DẪN TỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN THAY ĐỔI

Dự án có khả năng thành công cao:

  • Đây là những dự án ngắn hạn được dẫn dắt bởi một đội ngũ có kỹ năng, năng động và gắn kết.
  • Chúng được chú trọng quản lý và đưa hàng đầu.
  • Dự án đang được thực hiện trong một bộ phận có khả năng tiếp thu cao cho sự thay đổi và liên tục thích ứng. 

Dự án có khả năng thành công thấp:

  • Đây là những dự án thay đổi dài hạn, toàn diện nhưng lại được thực hiện bởi một nhóm thiếu kinh nghiệm, không nhiệt tình và rời rạc.
  • Dự án thiếu đi sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo cấp cao.
  • Dự án nhằm vào một bộ phận không thích sự thay đổi và phải tốn rất nhiều công sức tạo ra sự thay đổi. 

Trong thế giới thực, hầu hết các dự án thay đổi nằm ở đâu đó ở giữa hai trạng thái này, khả năng thành công và thất bại rất khó để đánh giá. Đó là những tình huống mà chúng ta cần áp dụng các yếu tố DICE, vì những yếu tố này đã được chứng minh bằng thực nghiệm có mối tương quan cao với kết quả của dự án. Kết quả của đánh giá DICE có thể giúp bạn thông tin tham khảo tốt trong quản trị sự thay đổi.

 

Tài liệu tham khảo:

http://dice.bcg.com/index.html#int

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!