Chuyên San

Nguyên lý thứ năm của Peter Senge về Tổ chức học tập

Khi thị trường càng trở nên phức tạp với nhiều biến động, doanh nghiệp đứng trước thách thức cần phải thay đổi mình để thích[...]

Tổ chức học tập và các phương pháp học tập mới

Tổ chức học tập là định hướng giải pháp phát triển trong kỷ nguyên VUCA. Năng lực tri thức và khả năng học hỏi là[...]

Quản trị Tri thức: Lợi thế cạnh tranh trong ngành Dịch vụ

Trong bối cảnh cạnh tranh với sự bất định của thị trường, các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức trong phát triển. Các[...]

Xây dựng Bản đồ chiến lược hiệu quả trong doanh nghiệp

Bài viết Triển khai BSC hiệu quả đã chỉ ra một trong những sai lầm của các tổ chức trong xây dựng BSC là bỏ qua[...]

Khung năng lực và Ứng dụng thực tiễn ngành Y tế, Chăm sóc sức khỏe

Trong quản trị nguồn nhân lực, vấn đề xây dựng khung năng lực là trọng tâm với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Khung năng[...]

Triển khai BSC hiệu quả trong doanh nghiệp

Triển khai BSC hiệu quả là thách thức với các doanh nghiệp. Bởi, sự thấu hiểu chưa đầy đủ kiến thức về công cụ này[...]

BSC và Quản trị chiến lược

Trong bối cảnh biến động và tốc độ thay đổi nhanh của thị trường, vấn đề quản trị chiến lược hiệu quả tạo ra lợi[...]

Các công ty ngành Điện trước những thách thức Chiến lược

Ngành điện là một trong số ít những ngành công nghiệp hiện đại xuất hiện sớm tại Việt Nam. Trước đây hầu hết các công[...]

Khơi dậy tính Linh hoạt thích ứng trong Hệ thống tổ chức

Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp đang đối mặt với thách thức lớn từ thị trường với nhiều sự bất định. Những áp lực[...]

Đào tạo Nhân lực Ngành Logistics

*Bài tham luận được in trong kỷ yếu hội thảo: “Hợp tác đào tạo ngành Thương mại điện tử, Logistics & quản lý chuỗi cung[...]

error: Nội dung đã khóa !!