Chuyên San

Magazine nghề tư vấn số 68: Xu thế thị trường và định hướng chiến lược

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Phân tích chuyên sâu của KPMG: Phong cách lãnh đạo chuyển đổi là phong cách[...]

Magazine nghề tư vấn số 67: Xu thế quản trị nổi bật

1. TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Deloitte: Tỷ lệ nhân viên cam kết gắn bó trên 5 năm[...]

Mô hình PCMM – Quản trị năng lực tổ chức

Sự trưởng thành trong năng lực của con người là sự phát triển của tổ chức. Khi bối cảnh kinh doanh biến động trong nền[...]

Magazine nghề tư vấn số 66: Vấn đề quản trị và tổ chức

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Nghiên cứu KPMG: Cứ mỗi 5 nhân viên thì có 2 người bày tỏ lo[...]

Magazine nghề tư vấn số 65: Chuyển động quản trị trong và ngoài nước

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI  Nghiên cứu Gartner: Các nhà quản lý cấp trung sẽ có những trách nhiệm khác[...]

Phát triển kỹ năng quản lý cấp trung toàn diện

Đội ngũ quản lý cấp trung là sức mạnh của doanh nghiệp nhưng cũng là điểm yếu nếu thiếu sự đầu tư phát triển năng[...]

Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Tri thức và sự phát triển

Trong kỷ nguyên số, bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, tri thức là nhân tố không thể thiếu trong doanh nghiệp. Khi công nghệ ngày[...]

Quản trị tri thức: Quy trình và Công cụ

Theo nghiên cứu của Forbes, việc quản lý tri thức hiệu quả sẽ làm tăng năng suất của công ty lên tới 40%. Cũng trong[...]

Các loại hình tổ chức mới trong kỷ nguyên số

Trải qua thời gian thách thức đến từ dịch bệnh, doanh nghiệp Việt bước vào giai đoạn mới ổn định tổ chức và hướng đến[...]

Xây dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp

Tri thức là chìa khóa phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hóa. Con người sẽ tạo ra sự khác biệt khi công nghệ[...]

error: Nội dung đã khóa !!