Chuyên San

NHIỀU CHIẾN LƯỢC THẤT BẠI VÌ KHÔNG THỰC SỰ LÀ CHIẾN LƯỢC

Các doanh nghiệp hiện nay với cuộc cách mạng CN 4.0 thì việc tiếp cận với các công cụ cũng như các chiến lược hết[...]

BÁO CÁO CÁC THƯỚC ĐO MỤC TIÊU

Cũng giống như các bộ công cụ khác, các thước đo mục tiêu muốn áp dụng được trong TK21 với công nghệ tiên tiến 4.0[...]

NHỮNG VIÊN GẠCH NỀN CHO VIỆC TRIỂN KHAI KPI

Các doanh nghiệp trong nền công nghiệp 4.0 luôn mặc định có một từ khóa “KPI” để giải quyết các bài toán về giám sát[...]

CHIẾN LƯỢC VÀ SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THƯỚC ĐO MỤC TIÊU

Thời kỳ hậu Covid-19 là lúc mà cả thế giới đang chuyển sang giai đoạn bình thường mới, việc ứng dụng chuyển đổi số hay[...]

MẶT TỐI CỦA CÁC THƯỚC ĐO

Các doanh nghiệp luôn có nhu cầu rất lớn về việc kiểm tra, giám sát nhân viên nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thành[...]

GIÁ TRỊ KINH DOANH CỦA TƯ DUY THIẾT KẾ

“Các doanh nghiệp thành công đang kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách nhận ra giá trị của việc tích hợp tư duy thiết[...]

ÁP DỤNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Trong kinh doanh, chúng ta thường ít tập trung vào kỹ năng quản lý tốt mà tập trung nhiều hơn vào việc lãnh đạo. Tuy[...]

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG THÀNH CÔNG

Quản trị khủng hoảng thành công có liên quan nhiều đến Văn hóa doanh nghiệp. Nói một cách khác, văn hóa doanh nghiệp thể hiện[...]

THÁCH THỨC CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TRONG DOANH NGHIỆP FDI

Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa với một xuất phát điểm thấp, các nguồn lực kinh tế yếu kém,[...]

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN MỘT CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH CÔNG?

Các tổ chức như Nissan, đã phát triển một khái niệm nhân lực mà họ gọi là “kaizen”. “Kaizen” trao quyền cho lực lượng lao[...]

error: Nội dung đã khóa !!