Phân tích ngành

Magazine nghề tư vấn số 70: Chuyển động xu thế, nhân sự, chiến lược mới

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Deloitte: 38% lãnh đạo doanh nghiệp xem việc luân chuyển nhân sự trong[...]

Magazine nghề tư vấn số 69: Gợi mở chiến lược cho nhà lãnh đạo

1. TIN VĂN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Báo cáo KPMG: Trong khi phần lớn các CEO hiện đang ưu tiên đầu[...]

Magazine nghề tư vấn số 68: Xu thế thị trường và định hướng chiến lược

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Phân tích chuyên sâu của KPMG: Phong cách lãnh đạo chuyển đổi là phong cách[...]

Magazine nghề tư vấn số 67: Xu thế quản trị nổi bật

1. TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Deloitte: Tỷ lệ nhân viên cam kết gắn bó trên 5 năm[...]

Magazine nghề tư vấn số 66: Vấn đề quản trị và tổ chức

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Nghiên cứu KPMG: Cứ mỗi 5 nhân viên thì có 2 người bày tỏ lo[...]

Magazine nghề tư vấn số 65: Chuyển động quản trị trong và ngoài nước

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI  Nghiên cứu Gartner: Các nhà quản lý cấp trung sẽ có những trách nhiệm khác[...]

Các loại hình tổ chức mới trong kỷ nguyên số

Trải qua thời gian thách thức đến từ dịch bệnh, doanh nghiệp Việt bước vào giai đoạn mới ổn định tổ chức và hướng đến[...]

Xây dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp

Tri thức là chìa khóa phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hóa. Con người sẽ tạo ra sự khác biệt khi công nghệ[...]

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: quy trình và công cụ

Nguồn nhân lực là vấn đề thách thức với doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là vấn đề thu hút và giữ chân đội ngũ[...]

Tiếp cận hệ thống về chương trình đào tạo lãnh đạo toàn diện

Lãnh đạo toàn diện (Inclusive Leadership) trở thành một xu thế đào tạo không thể bỏ qua trong năm 2022 đối với các doanh nghiệp[...]

error: Nội dung đã khóa !!