Phân tích ngành

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRONG NGÀNH QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Giai đoạn 2010 – 2020, Việt Nam có tốc độ đô thị hóa rất cao. Theo Phó Cục trưởng Cục phát triển đô thị, Tổng[...]

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH LOGISTICS

Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối[...]

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH DƯỢC

Nhiều năm trở lại đây, khi nhu cầu sử dụng thuốc điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe, cũng như nhu cầu về mỹ phẩm,[...]

NHỮNG THÀNH CÔNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Trong đại dịch Covid-19, rất nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã thay đổi phương thức hoạt động bằng cách ứng dụng công[...]

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, nó có vai trò quan trọng trong việc thúc[...]

TẠO ĐỘNG LỰC VÀ CAM KẾT NHÂN SỰ NGÀNH XÂY DỰNG

Sau 62 năm xây dựng và phát triển, ngành Xây dựng luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong[...]

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY LẮP XÂY DỰNG

Theo báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, ngành xây dựng là ngành kinh tế đóng vai trò chiến[...]

QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Quản trị hiệu suất là tiến trình nhà quản lý và nhân viên làm việc cùng nhau để xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch,[...]

TẠO ĐỘNG LỰC VÀ CAM KẾT NHÂN SỰ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngành bất động sản đang gặp phải những thách thức lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo ghi nhận từ Hiệp hội Bất[...]

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NGÀNH IT VIỆT NAM

TỔNG QUAN NGÀNH IT VIỆT NAM Theo báo cáo tổng kết năm 2019 và định hướng năm 2020 của Bộ TT&TT, tổng doanh thu lĩnh[...]

error: Nội dung đã khóa !!