Phân tích ngành

Quản trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng với sự phát triển, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối[...]

Quản trị hiệu suất phát triển tổ chức trong nền kinh tế số

Quản trị hiệu suất là trọng tâm chiến lược, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thách thức trong quản trị hiệu suất[...]

Quản trị nguồn nhân lực phát triển tổ chức ngành Dịch vụ

Nguồn nhân lực là sức mạnh giúp doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và sự bùng nổ của công nghệ. Các doanh[...]

Quản trị sự thay đổi trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số thực chất lại sự thay đổi những tư duy, cách làm cũ, khuyến khích thử nghiệm với mục đích là mang đến[...]

Xây dựng năng lực tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số

Chuyển đổi số hiện nay không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp nếu muốn phát triển bền[...]

Các mô hình quản trị tri thức và ứng dụng ngành sản xuất

Trước những thách thức và tác động của thị trường, các doanh nghiệp hướng đến sự phát triển cần có sự đổi mới liên tục[...]

Nguyên lý thứ năm của Peter Senge về Tổ chức học tập

Khi thị trường càng trở nên phức tạp với nhiều biến động, doanh nghiệp đứng trước thách thức cần phải thay đổi mình để thích[...]

Quản trị Tri thức: Lợi thế cạnh tranh trong ngành Dịch vụ

Trong bối cảnh cạnh tranh với sự bất định của thị trường, các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức trong phát triển. Các[...]

Khung năng lực và Ứng dụng thực tiễn ngành Y tế, Chăm sóc sức khỏe

Trong quản trị nguồn nhân lực, vấn đề xây dựng khung năng lực là trọng tâm với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Khung năng[...]

Các công ty ngành Điện trước những thách thức Chiến lược

Ngành điện là một trong số ít những ngành công nghiệp hiện đại xuất hiện sớm tại Việt Nam. Trước đây hầu hết các công[...]

error: Nội dung đã khóa !!