Lãnh đạo toàn diện (Inclusive Leadership) trở thành một xu thế đào tạo không thể bỏ qua trong năm 2022 đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đào tạo về Lãnh đạo toàn diện đã được các doanh nghiệp thành công trên toàn cầu như McDonald’s, Deloitte, Salesforce, Google, P&G, and Facebook triển khai liên tục trong 3-5 năm qua, với mục tiêu nhằm đảm bảo sự đa dạng và hòa nhập trong tổ chức. Trong đó, các nhà lãnh đạo cam kết đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm được đối xử một cách công bằng, có cơ hội thể hiện giá trị bản thân và được hỗ trợ để phát huy tối đa tiềm năng vốn có.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, phát triển năng lực Lãnh đạo toàn diện lại càng cần thiết hơn trong việc gia tăng khả năng thích ứng của tổ chức khi nhu cầu khách hàng thay đổi liên tục, thương mại toàn cầu đang suy giảm, suy thoái môi trường, các vấn đề biến đổi khí hậu và chuyển đổi số ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, không phải các chương trình phát triển lãnh đạo nào của các doanh nghiệp hiện nay cũng đáp ứng được yêu cầu đang đặt ra. Cụ thể, theo nghiên cứu của Brandon Hall Group, chỉ 10% các tổ chức có các chương trình phát triển lãnh đạo phù hợp với nhu cầu kinh doanh trong tương lai và các năng lực cần có trong thời đại số. Dưới đây là góc nhìn của OD CLICK về các cách tiếp cận Lãnh đạo toàn diện hiện đã và đang được triển khai. Thông qua đó, lãnh đạo và doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể và sâu sắc hơn về định hướng nâng cao năng lực đội ngũ. 

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU NÀO?

Các chương trình đào tạo đang triển khai hiện nay đều chủ yếu hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc đa dạng và bao trùm, các đội nhóm hòa nhập (inclusive team), đồng thời củng cố năng lực lãnh đạo toàn diện, với các nội dung cụ thể như sau:

  • Vai trò của người lãnh đạo trong việc thúc đẩy D&I và các năng lực chính khác để lãnh đạo một nhóm đa dạng;
  • Nhận thức các tác động của thái độ và hành vi ứng xử đối với sự đa dạng hòa nhập, hiểu những tác động có thể giúp nâng cao tinh thần làm việc và kết quả kinh doanh của nhóm;
  • Thu hút, liên kết, phát triển và giữ chân nhân tài;

Có thể thấy, các mục tiêu hướng tới này tập trung vào các khía cạnh mang tính tổng quát nhất trong phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện. Tuy nhiên, phát triển con người, gia tăng khả năng thích nghi và tính chiến lược của tổ chức – các yếu tố cốt lõi của lãnh đạo lại chưa được đào sâu một cách hệ thống, với phương pháp thực thi gắn với thực tiễn của từng doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NÊN ĐƯỢC NHẤN MẠNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH?

Kinh nghiệm của các doanh nghiệp lớn toàn cầu triển khai đào tạo lãnh đạo toàn diện chủ yếu tập trung vào việc phát triển các nhóm đặc điểm và năng lực đặc trưng thông qua một loạt các hành vi cụ thể. Với sự khác biệt và đổi mới hơn so với các phong cách lãnh đạo trước đó như lãnh đạo phục vụ và lãnh đạo chuyển đổi, tiêu biểu ở một số cách tiếp cận sau.

Cách tiếp cận này làm rõ 6 đặc điểm của nhà lãnh đạo toàn diện, đại diện cho một khung khái niệm để phát triển các hành vi hòa nhập và khuyến khích sự đa dạng trong tổ chức. Những đặc điểm này cho phép nhà lãnh đạo, quản lý tham gia hiệu quả hơn với các bên liên quan có sự đa dạng về văn hóa, nhân khẩu học. Đồng thời, cải thiện khả năng ra quyết định, khả năng đổi mới và đối phó với sự không chắc chắn. Đặc trưng bởi sự 1. Cam kết (Commitment); 2. Can đảm (Courage); 3. Tự ý thức được thành kiến (Cognizance); 4. Tư duy cởi mở (Curiosity); 5. Nhạy bén văn hóa (Cultural Intelligence); 6. Hợp tác (Collaboration).

Cách tiếp cận tiếp theo đề cập đến 6 đặc điểm nền tảng của phong cách lãnh đạo toàn diện: đích thực (authenticity), kiên định về cảm xúc (emotional resilience), tự tin (self-assurance), ham học hỏi (inquisitiveness) và linh hoạt (flexibility), trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của lãnh đạo trong các tổ chức thành công trên thế giới. Một điểm khác biệt là cách tiếp cận này bổ sung thêm 5 năng lực của nhà lãnh đạo toàn diện, đó là: 1. Xây dựng niềm tin đội ngũ; 2. Tích hợp các quan điểm đa dạng; 3. Phát huy tối đa tiềm năng nhân viên; 4. Tư duy thích ứng; 5. Thúc đẩy sự chuyển đổi.

Tuy nhiên, nhìn chung, trọng tâm nội dung đào tạo theo kinh nghiệm triển khai trên thế giới vẫn có khoảng cách lớn đối với thực tiễn và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi phải đặt ra một giải pháp tiếp cận riêng một cách phù hợp. Nói cách khác, cần tìm ra đáp án cho câu hỏi “Vậy tổ chức thực sự cần gì từ các nhà lãnh đạo?” để phát triển năng lực từ bên trong. 

MỘT CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN

Với sự am hiểu về con người và văn hóa doanh nghiệp Việt trên cơ sở thực tiễn triển khai, cũng như có sự chuẩn bị và đào sâu về chuyên môn, OD CLICK nhận thấy các khía cạnh, năng lực trong đào tạo phát triển lãnh đạo toàn diện cần có sự kế thừa cũng như điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam. Tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi:

Thứ nhất, lãnh đạo toàn diện phát triển tổ chức phải dựa trên Con người, mọi công việc hay chiến lược đều bắt đầu từ con người, mọi thành công đều từ con người và vì con người. Từ đó, hướng đến việc phát huy tính chủ động, ý thức tự thân của mỗi cá nhân, là một phần trong mảnh ghép tạo dựng tương lai cùng doanh nghiệp.

Thứ hai, Sự minh bạch trong hệ thống, quy trình đóng vai trò sống còn tới chức năng hoạt động của cả tổ chức. Việc lãnh đạo, quản lý và doanh nghiệp minh bạch hóa toàn bộ các quy trình, chính sách của công ty sẽ cho phép nhân viên nắm giữ nhiều thông tin hơn và góp phần khiến họ cảm thấy mình thực sự là một phần của tổ chức, và cho họ cảm nhận về “sự bình đẳng”. 

Thứ ba, lãnh đạo toàn diện phải thúc đẩy Hạnh phúc của nhân viên thông qua việc tạo không gian và trang bị các nguồn lực hỗ trợ nhằm phát triển tiềm năng cá nhân viên, cũng như thông qua phân công công việc phù hợp với điểm mạnh.

Có thể thấy, trong bối cảnh cạnh tranh luôn thay đổi đòi hỏi tăng trưởng theo cấp số nhân, thì việc đổi mới năng lực lãnh đạo là điều tất yếu. Tuy nhiên, định hướng đào tạo, huấn luyện những nội dung, kỹ năng cốt lõi nào để phát triển năng lực đội ngũ hiệu quả cần phải được thực hiện rất hệ thống, được thiết kế theo đặc thù và văn hóa tổ chức. Thấu hiểu vấn đề của doanh nghiệp, OD CLICK đã xây dựng và phát triển một chương trình đào tạo đặc biệt, một giải pháp chuyên sâu về LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN trong đầu năm 2022.

error: Nội dung đã khóa !!