Tư duy và công cụ

Lãnh đạo toàn diện gắn với chuyển đổi tổ chức

Nhận định về sự đổi mới và chuyển đổi trong tổ chức, Silverman cho rằng: “Sự đổi mới không thể diễn ra nếu các nhà[...]

Lãnh đạo toàn diện – thúc đẩy phát triển tổ chức

Sự bùng nổ của công nghệ, toàn cầu hóa, cùng với những biến động đã và đang đặt ra nhiều áp lực lớn cho lãnh[...]

Ứng dụng khung năng lực trong đào tạo

Khung năng lực là một công cụ quản trị nhân lực hiện đại. Xây dựng khung năng lực hiệu quả giúp doanh nghiệp có căn[...]

Xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng khám phá

Sự phát triển doanh nghiệp trong dài hạn đòi hỏi các nhà lãnh đạo cần khám phá thị trường mới và tạo ra giá trị[...]

Tư duy xây dựng mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số

Bối cảnh VUCA cùng với sự cạnh tranh trong kỷ nguyên số đang chứng kiến sự rút ngắn vòng đời của các doanh nghiệp. Sự[...]

An toàn tâm lý nhân sự và vai trò của phát triển năng lực lãnh đạo

Trong một thế giới được đặc trưng bởi sự biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ (VUCA) – việc tạo ra và[...]

Thay đổi văn hóa – Điều chỉnh hướng đến sự phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định đến sự phát triển trong tổ chức. Không có khái niệm văn hóa chung[...]

Mối quan hệ giữa chiến lược và văn hóa trong phát triển doanh nghiệp

Chiến lược và văn hóa đóng vai trò quyết định sự phát triển của mọi tổ chức. Thực tế, chiến lược và văn hóa không[...]

Xây dựng văn hóa số – nền tảng chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công nghệ bùng nổ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp[...]

Phương pháp OD và Ứng dụng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát triển tổ chức là một phương pháp tiếp cận khoa học dựa trên các căn cứ thực tiễn nhằm giúp tổ chức đổi mới,[...]

error: Nội dung đã khóa !!