Tư duy và công cụ

SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA LÃNH ĐẠO TRONG KHỦNG HOẢNG

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những thách thức, khó khăn. Những thách thức đó có thể đến[...]

TIẾP CẬN CÁCH CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Trải nghiệm khách hàng, còn được gọi là CX, là nhận thức toàn diện của khách hàng về trải nghiệm của họ với doanh nghiệp[...]

CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO CHO CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

Đào tạo doanh nghiệp là chiến lược cần thiết cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới. Suy nghĩ chỉ thực hiện “đào tạo khi[...]

MÔ HÌNH KIM CƯƠNG – CÁCH TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC ĐỂ QUẢN TRỊ THAY ĐỔI TỔ CHỨC

Quản trị sự thay đổi có thể là bài kiểm tra với bất kỳ doanh nghiệp nào. Một số nghiên cứu của Tower Watson –[...]

OKRS VÀ THAM CHIẾU VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Những doanh nghiệp thành công luôn phải xác định được mục tiêu thật rõ ràng. Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng, trong tổ[...]

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI: BÀI HỌC TỪ DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Khi nói đến sự tiến hóa của con người, Charles Darwin đã cho rằng: “Đó không phải là người mạnh mẽ nhất hay thông minh[...]

XÂY DỰNG VĂN HÓA THÍCH ỨNG CHO DOANH NGHIỆP

Môi trường kinh doanh đầy biến động làm cho các doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức. Sự đổi mới[...]

TÁM CÁCH MARKETING THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CHO SMEs

Sự phát triển của khoa học công nghệ, bùng nổ của thông tin luôn đặt doanh nghiệp trước những sức ép cạnh tranh gay gắt.[...]

SỨC MẠNH CỦA THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Peter F. Drucker: “Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là nghe những gì không nói ra được”. Truyền thông nội bộ cũng vậy, truyền[...]

TRÍ TUỆ TIỀM TÀNG CỦA ĐỘI NHÓM – TỔ CHỨC HỌC TẬP

Hầu hết các quyết định quan trọng đều phát sinh từ các đội nhóm, các quyết định đó hoặc là trực tiếp hoặc là thông[...]

error: Nội dung đã khóa !!