Tư duy và công cụ

Xây dựng chuỗi giá trị kỷ nguyên số

Trong bối cảnh kinh doanh thách thức, sự phát triển nhanh của công nghệ, các doanh nghiệp muốn củng cố vị thế trên thị trường,[...]

Mô hình thực thi chiến lược hiệu quả

70% chiến lược thất bại do quá trình thực thi thiếu hiệu quả, số liệu từ McKinsey. Chiến lược chỉ là một ý tưởng, một[...]

Chương trình đào tạo Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên số

80% các nhà lãnh đạo nhận thấy rằng cần điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ sau mỗi 2 đến 5 năm để tồn[...]

Xây dựng câu chuyện chiến lược – Nâng cao hiệu quả truyền đạt

Một nghiên cứu từ trường MIT Sloan cho thấy rằng, chỉ 28% các nhà quản lý có thể gọi tên chính xác ba ưu tiên[...]

Làm thế nào để thành công trên chức vụ mới?

49% những người bổ nhiệm lên chức vụ mới đang hoạt động kém hiệu quả trong vòng 18 tháng sau khi tiếp nhận công việc,[...]

Giải pháp phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng nhân lực

Nhân lực là nguồn lực không thể thay thế trong thời đại kỹ thuật số. Sự sáng tạo và khả năng thích ứng của đội[...]

Magazine nghề tư vấn số 76: Chuyển động ngành và định hướng quản trị mới

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Báo cáo EY: Trong khảo sát về khả năng thích ứng và cạnh tranh, chỉ[...]

Xây dựng tổ chức Agile – Thích ứng trong kỷ nguyên số hóa

Agile, thuật ngữ quản trị hiện đại, thể hiện loại hình doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh trước biến động thị trường, đề[...]

Mô hình PCMM – Quản trị năng lực tổ chức

Sự trưởng thành trong năng lực của con người là sự phát triển của tổ chức. Khi bối cảnh kinh doanh biến động trong nền[...]

Phát triển kỹ năng quản lý cấp trung toàn diện

Đội ngũ quản lý cấp trung là sức mạnh của doanh nghiệp nhưng cũng là điểm yếu nếu thiếu sự đầu tư phát triển năng[...]

error: Nội dung đã khóa !!