Tư duy và công cụ

Thay đổi văn hóa – Điều chỉnh hướng đến sự phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định đến sự phát triển trong tổ chức. Không có khái niệm văn hóa chung[...]

Mối quan hệ giữa chiến lược và văn hóa trong phát triển doanh nghiệp

Chiến lược và văn hóa đóng vai trò quyết định sự phát triển của mọi tổ chức. Thực tế, chiến lược và văn hóa không[...]

Xây dựng văn hóa số – nền tảng chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công nghệ bùng nổ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp[...]

Phương pháp OD và Ứng dụng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát triển tổ chức là một phương pháp tiếp cận khoa học dựa trên các căn cứ thực tiễn nhằm giúp tổ chức đổi mới,[...]

Xã hội 5.0 – Tương lai định hướng sự phát triển của doanh nghiệp

Trong bối cảnh sự bùng nổ về công nghệ, hình thái xã hội cũng đã sự thay đổi mạnh mẽ và đạt đến bước tiến[...]

Quản trị tri thức trong chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên số hóa, các doanh nghiệp đối mặt với thách thức để tồn tại và phát triển. Công nghệ và nền kinh tế[...]

Mô hình tổ chức và chiến lược trong thời đại số

Trong nền công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo khảo sát McKinsey Digital[...]

Hình thành mô hình kinh doanh đột phá

Trong bối cảnh cạnh tranh và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp cần mang đến giá trị khác biệt để tạo[...]

Lập kế hoạch cho sự thay đổi

John Kotter – một trong những học giả hàng đầu về chuyển đổi tổ chức đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng 30% những cuộc[...]

Tổ chức học tập và các phương pháp học tập mới

Tổ chức học tập là định hướng giải pháp phát triển trong kỷ nguyên VUCA. Năng lực tri thức và khả năng học hỏi là[...]

error: Nội dung đã khóa !!