Tư duy và công cụ

NGUYÊN LÝ SỰ HOÀN THIỆN CÁ NHÂN TRONG TỔ CHỨC HỌC TẬP

Tổ chức học tập thông qua các cá nhân học tập và học tập của mỗi cá nhân không đảm bảo học tập của tổ[...]

MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG CỦA HERSEY-BLANCHARD

Lãnh đạo phụ thuộc vào từng tình huống riêng biệt, không có phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất và duy nhất. Thay vào[...]

XÂY DỰNG ĐỘNG LỰC NƠI LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, động lực tại nơi làm việc, liên quan đến một trong những nguồn lực phức tạp nhất mà[...]

NGUYÊN LÝ THỨ NĂM CỦA TỔ CHỨC HỌC TẬP: TƯ DUY HỆ THỐNG

Khi thế giới trở nên có nhiều sự kết nối với nhau hơn, việc kinh doanh trở nên phức tạp và năng động hơn thì[...]

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Trong thời kỳ chuyển đổi nhanh chóng của thị trường và khách hàng, các tổ chức đòi hỏi phải có sự thích ứng nhanh, linh[...]

VĂN HÓA TỔ CHỨC VỚI QUẢN LÝ THAY ĐỔI

Trong môi trường kinh doanh năng động như ngày nay, các tổ chức cần sẵn sàng đưa ra những quyết định nhanh chóng để đối[...]

MÔ HÌNH PHẢN CHIẾU CỦA ATKINS & MURPHY

Mô hình Phản chiếu này được phát triển bởi Atkins và Murphy vào năm 1994, được thiết kế cho cá nhân tự trải nghiệm để[...]

MƯỜI NGUYÊN TẮC CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC

Từ trước đến nay, văn hóa tổ chức luôn tồn tại và có một vai trò quan trọng trong việc hình thành các hành vi[...]

LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ tiếp tục thay đổi thế giới và thị trường, nhiều doanh nghiệp mạnh thì có thể theo[...]

NĂM THÀNH TỐ CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Ngày nay, đa phần các công ty lớn đều quan tâm đến việc tuyển các nhà đào tạo để phát triển một “mô hình năng[...]

error: Nội dung đã khóa !!