Các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa của một tổ chức. Họ là những người truyền kinh nghiệm làm việc của mình cho nhân viên nhận thức và tuân theo một định hướng chung. Thước đo thực sự của lãnh đạo cũng chính là văn hóa mà họ tạo ra. Thành công của các nhà lãnh đạo phụ thuộc vào năng lực của họ để giúp hình thành và duy trì văn hóa tổ chức. Đó là một nhiệm vụ đòi hỏi sự vị tha, niềm tin và tính cách mạnh mẽ. Vì vậy lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp luôn đi đôi với nhau.

Mỗi nhân viên cũng đóng một phần trong quá trình thay đổi văn hóa tổ chức. Theo khảo sát của Gallup, có năm khía cạnh cần đáp ứng của hạnh phúc được đưa ra để xác định sự hài lòng của nhân viên về các yếu tố tạo nên hạnh phúc. Các yếu tố bao gồm thể chất, xã hội, cộng đồng, tài chính và mục tiêu. Kết quả cho thấy rằng những nhân viên phát triển mạnh tất cả năm yếu tố cốt lõi đặc biệt của hạnh phúc trên sẽ giảm 81% khả năng nghỉ việc và nguy cơ tìm một công việc mới, giúp tiết kiệm tiền cho công ty. Đồng thời nâng cao về chăm sóc sức khỏe khi đáp ứng nhiều hơn nhu cầu thể chất, sự cam kết nhân viên tăng, đánh giá của khách hàng cũng tăng lên, các vấn đề được giải quyết hiệu quả và nhanh chóng hơn, và nhân viên thích ứng nhanh hơn với thay đổi. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất, họ là những người có thể tạo ra hoặc phá vỡ nó. Những lựa chọn mà họ đưa ra gây ra hiệu ứng trong tuyển dụng nhân viên, sự tham gia và hiệu suất của họ tác động mạnh mẽ đến hiệu suất của công ty. 

Trở ngại lớn nhất cho sự thay đổi văn hóa là những trở ngại từ nội bộ: Cái tôi sai, sự sợ hãi, tự mãn và những ý tưởng định sẵn tạo ra một môi trường làm việc tiêu cực. Khi thay đổi được đưa ra sẽ có sự kháng cự, ngay cả khi thay đổi là tích cực. Mỗi người sẽ tự có cơ chế đối phó khác nhau để tránh sự thay đổi. Vậy nhà lãnh đạo làm gì để có tác động tích cực đến văn hóa của tổ chức?

Trên thực tế, theo dữ liệu của CultureIQ từ chương trình Văn hóa công ty hàng đầu năm 2015, điểm khác biệt lớn nhất giữa những người lãnh đạo thành công và những người không thành công trong sự nghiệp lãnh đạo chính là sự tin tưởng của nhân viên đối với họ. Bằng cách thiết lập sứ mệnh của một tổ chức và trao quyền cho nhân viên để đạt được sứ mệnh đó, lãnh đạo xây dựng nền tảng văn hóa công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi nó khi sự thay đổi là cần thiết cho tổ chức.

Thay đổi văn hóa tổ chức thông qua lãnh đạo

Bên cạnh việc nuôi dưỡng những phẩm chất đó, có một số điều cụ thể nhà lãnh đạo có thể làm để cải thiện tác động của mình đối với văn hóa công ty. Văn hóa được tạo thành từ ba lớp, được thể hiện bởi một tảng băng trôi: Thay đổi văn hóa doanh nghiệp

  • Các hành vi, hệ thống, chính sách và quy trình xung quanh cách mọi thứ được thực hiện
  • Lý tưởng, mục tiêu, giá trị và khát vọng do lãnh đạo đặt ra
  • Giả định ngầm định hướng dẫn tới hành vi

Khi nói đến việc thúc đẩy thay đổi tổ chức, các nhà lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng hành vi của họ bằng cách thiết lập khuôn khổ cho những gì được chấp nhận trong một công ty. Trong giai đoạn đầu, lãnh đạo đang tập trung vào việc xây dựng một đội ngũ nòng cốt và lấy những gì được coi trọng để áp dụng vào chiến lược tuyển dụng. Khi bạn phát triển từ những giai đoạn đầu đó, các nhà lãnh đạo có trách nhiệm giúp xác định, truyền dạy các lẽ sống, sự đo lường và các phần thưởng cho nền văn hóa mà họ muốn xây dựng.

Khi một doanh nghiệp phát triển – đặc biệt là trong các công ty mới thành lập – các nhà sáng lập và CEO phải thể hiện sự liên kết giữa niềm tin của công ty và các hành vi mà đội ngũ lãnh đạo củng cố khi thay đổi văn hóa doanh nghiệp.

Thay đổi tổ chức hàng đầu cũng phụ thuộc vào cách bạn thưởng cho nhân viên. Ví dụ: Nếu bạn nói bạn coi trọng tinh thần đồng đội nhưng lại thưởng cho hiệu suất cá nhân, bạn thực sự củng cố hành vi nào? Hoặc nếu bạn nói rằng bạn muốn đối xử với nhóm của mình bằng sự tôn trọng và hỗ trợ đổi mới, nhưng có một quá trình thực sự dài cho bất cứ ai để bắt đầu một cái gì đó mới thì bạn thực sự đang gửi thông điệp gì?

Lãnh đạo của bạn quyết định xem công ty của bạn có tin hay không, những gì họ nói và những gì nhân viên thấy phù hợp. Và tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo để thực hiện các chiến lược khác nhau phù hợp với sự thay đổi văn hóa tổ chức mà bạn đang cố gắng thực hiện.

Văn hóa là một chức năng của lãnh đạo

Công ty chính là tấm gương phản chiếu đạo đức của các nhà lãnh đạo. Khi xây dựng một công ty, các nhà lãnh đạo luôn cần phải xác định rằng ở đó luôn chấp nhận những lối sống và tư tưởng khác nhau, không kì thị bất kì một lối sống khác biệt của bất kì nhân viên nào. Cần xây dựng công ty gần gũi, thân thiện không chỉ về lối sống, tư tưởng mà còn cả cam kết đối với những hoạt động môi trường. Như vây, người lãnh đạo chính là trung tâm của văn hóa, dung hòa các nền văn hóa khác nhau thành một nền văn hóa chung vững mạnh.

Các nhà lãnh đạo nắm giữ kiến thức chuyên sâu về cách thức hoạt động của công ty họ. Nhà lãnh đạo thể hiện sự quan tâm đến nhân viên sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng nhân viên.

Học tập từ kinh nghiệm cũng giúp tăng 90% sự duy trì và thể hiện khái niệm rằng sai lầm mang lại cơ hội cho giáo dục và đổi mới truyền cảm hứng cho nhân viên phát triển các kỹ năng hiện có và mới. Văn hóa “nhịp độ nhanh” mong muốn xuất phát từ khao khát học hỏi và khám phá, không theo kịp, điều này tạo ra một bầu không khí tự nhiên của sự hợp tác và sáng tạo phù hợp với niềm vui và hiệu suất.

Thay đổi văn hóa tổ chức như thế nào?

Lắng nghe, đồng cảm, minh bạch và giao tiếp là những đặc điểm lãnh đạo quan trọng, nhưng một mình các nhà lãnh đạo không thể thay đổi hoặc sửa chữa một nền văn hóa hoặc làm cho nó hoạt động với tiềm năng cao nhất của nó. Đây là nhiệm vụ của tất cả mọi người trong một tổ chức, không chỉ các nhà lãnh đạo và quản lý, chịu trách nhiệm về văn hóa công ty và biến nó thành những gì họ muốn.

Là một nhà lãnh đạo, công việc của bạn không phải là sửa chữa mọi thứ và nhận được nhiều giải thưởng – công việc của bạn là cố ý thay đổi văn hóa tổ chức và các hành vi bạn muốn thấy và trao quyền cho nhóm của bạn sống và tham gia vào văn hóa như một nhóm.

Những cách lãnh đạo ảnh hưởng tích cực đến văn hóa tổ chức

Mọi người được truyền cảm hứng từ tầm nhìn chung. Họ muốn dõi theo một nhà lãnh đạo để thể hiện mối quan tâm và giá trị của họ mang lại cho lãnh đạo và tổ chức. Một nhà lãnh đạo tích cực sẽ truyền cảm hứng cho 100% nỗ lực cho những người khác. Dưới đây sẽ là một số dấu hiệu của người lãnh đạo giỏi và cách người lãnh đạo ảnh hưởng đến văn hóa:

  • Quan sát

“Nghe nhiều – nói ít” là một trong những đặc điểm chính của một nhà lãnh đạo thực sự. Họ có thể quan sát và nắm bắt chi tiết mọi hoạt động trong môi trường làm việc của họ, bao gồm cả hành vi của nhân viên, hay quy trình của công ty để có phương hướng cải thiện.

  • Trao quyền

Có ba yêu cầu đặt ra là: Trách nhiệm, gánh trách nhiệm và quyền hạn. Các nhà lãnh đạo trao quyền cho mọi người đưa ra quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, cho họ quyền hành động và khiến họ chịu trách nhiệm về hậu quả tạo ra sự lãnh đạo trên tất cả các cấp của tổ chức. Vi mô có nghĩa là mọi người không được ủy thác làm lãnh đạo và rất ít được thực hiện bởi vì tất cả các quyết định cần phải được đưa ra bởi một người.

  • Đạo đức tạo nên các giá trị

Mọi người nhìn vào những gì bạn làm chứ không phải những gì bạn nói. Giá trị là lời nói, đạo đức là hành động. Khi các nhà lãnh đạo thể hiện các giá trị thông qua hành động của họ, họ dẫn dắt bằng ví dụ và tạo ra một nền văn hóa đạo đức.

  • Nhìn xa trông rộng, có các tư tưởng chiến lược

Một ông chủ cho bạn biết phải làm gì trong khi người lãnh đạo sẽ là người truyền cảm hứng cho bạn có động lực muốn làm điều đó. Các nhà lãnh đạo đưa ra một tầm nhìn mà mọi người có thể tiếp thu tốt và một chiến lược mà họ hiểu sẽ tạo ra một văn hóa gắn kết. Nhân viên sẽ gắn kết hơn khi họ tin tưởng với tầm nhìn mà lãnh đạo truyền tới họ một cách rõ ràng. Người lãnh đạo tốt là người biết tổ chức đang đứng ở đâu và làm thế nào để đưa tổ chức tiến nhanh đến đích và khẳng định vai trò của họ trong việc giúp đạt được tầm nhìn.

  • Cân bằng văn hóa nhóm với sự thống nhất tổ chức

Ở bất kỳ tổ chức nào cũng có những nhóm nhỏ, bộ phận, phòng ban vì vậy sẽ hình thành các văn hóa nhỏ trong các nhóm đó. Các nhà lãnh đạo giỏi là những người có thể thấy những văn hóa tốt từ những nhóm nhỏ, thấy được những cơ hội xây dựng đội ngũ trong các tiểu văn hóa này. Họ có thể biết để khuyến khích hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các nhóm nhiều hơn.

  • Tập trung vào lợi ích xã hội cho nhân viên và khách hàng

Các chiến lược kinh doanh tốt nhất là xem xét nhu cầu của từng khách hàng từ nhiều quan điểm khác nhau và đảm bảo nhân viên luôn theo dõi chăm sóc cho khách hàng kịp thời.

Cách tiếp cận này biến một nhà lãnh đạo trì trệ thành một người truyền cảm hứng, người giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo trong khi đo lường tác động lớn hơn của các dịch vụ và sản phẩm của công ty. Các nhà lãnh đạo đặt sự chú ý của họ vào những nhu cầu và mong muốn sâu sắc hơn của nhân loại, điều này thúc đẩy cung và cầu thực sự là gì trong cuộc sống và kinh doanh. Công nghệ kết nối mọi người ngày càng nhiều trên khắp thế giới, nơi đặt các trách nhiệm xã hội lớn hơn cho các công ty và các nhà lãnh đạo nhận ra thực tế đó.

Ngoài ra, sự thay đổi mọi nhà lãnh đạo đều làm cho văn hóa làm việc thay đổi, có thể dễ dàng chuyển từ tốt thành xấu hoặc từ xấu thành xấu hơn nữa. Các nhà lãnh đạo phải tôn vinh những người đến trước nếu động cơ hoạt động của họ luôn tốt, nhưng thay đổi là không thể tránh khỏi – tất cả nhân viên và lãnh đạo đều đóng một vai trò. Khi nhân viên cảm thấy tham gia vào văn hóa làm việc năng động và chu đáo, hiệu suất, niềm tự hào và lòng trung thành của họ tăng vọt cho công ty và khách hàng của họ thành công.

Như vậy, lãnh đạo có vai trò tương đối lớn cho sự thay đổi văn hóa chủ chốt. Để củng cố và rèn luyện năng lực, các nhà lãnh đạo cần được rèn luyện thông qua các chương trình đào tạo bổ ích. OD CLICK là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo lãnh đạo và tư vấn chiến lược lãnh đạo. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các vị lãnh đạo trên con thuyền mà họ đang ngày đêm chèo lái. Hãy liên hệ sớm với OD CLICK để có những bước đi đúng đắn trong môi trường đầy cạnh tranh.

OD CLICK biên tập!

Nguồn tham khảo:

https://saracanaday.com

https://www.hrexchangenetwork.com

https://cultureiq.com

https://www.forbes.com

error: Nội dung đã khóa !!