Tư duy và công cụ

Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Tri thức và sự phát triển

Trong kỷ nguyên số, bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, tri thức là nhân tố không thể thiếu trong doanh nghiệp. Khi công nghệ ngày[...]

Quản trị tri thức: Quy trình và Công cụ

Theo nghiên cứu của Forbes, việc quản lý tri thức hiệu quả sẽ làm tăng năng suất của công ty lên tới 40%. Cũng trong[...]

Xây dựng thế hệ lãnh đạo kế nghiệp

XÂY DỰNG THẾ HỆ LÃNH ĐẠO KẾ NGHIỆP Sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo là vấn đề lớn trong quản trị và phát triển[...]

Xây dựng đội ngũ kế nhiệm: Quy trình và Công cụ

Kế nhiệm là hoạt động quan trọng trong chiến lược nguồn nhân lực. Với doanh nghiệp có quy mô lớn, xây dựng kế hoạch kế[...]

Các chỉ số nhân sự trọng yếu (Key HR Metrics)

CHỈ SỐ NHÂN SỰ TRỌNG YẾU Quản trị nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh. Những[...]

Chương trình đào tạo Phát triển lãnh đạo toàn diện

Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: công nghệ thay đổi nhanh chóng, các nguồn lực tự[...]

Lãnh đạo toàn diện xây dựng hạnh phúc nhân viên

Theo nghiên cứu Happiness and Productivity của Đại học Warwick, khi nhân viên hạnh phúc và hài lòng với môi trường làm việc của mình,[...]

Lãnh đạo toàn diện gắn với chuyển đổi tổ chức

Nhận định về sự đổi mới và chuyển đổi trong tổ chức, Silverman cho rằng: “Sự đổi mới không thể diễn ra nếu các nhà[...]

Lãnh đạo toàn diện – thúc đẩy phát triển tổ chức

Sự bùng nổ của công nghệ, toàn cầu hóa, cùng với những biến động đã và đang đặt ra nhiều áp lực lớn cho lãnh[...]

Ứng dụng khung năng lực trong đào tạo

Khung năng lực là một công cụ quản trị nhân lực hiện đại. Xây dựng khung năng lực hiệu quả giúp doanh nghiệp có căn[...]

error: Nội dung đã khóa !!