Tư duy và công cụ

Quản trị Nhân lực trong Tổ chức Agile

Trong bối cảnh bất định, hình thái tổ chức truyền thống với cơ cấu quyền lực tập trung ở cấp trên, các hoạt động của[...]

Xây dựng Chiến lược Phát triển theo Kịch bản Scenarios

Làn sóng VUCA với rất nhiều biến động (Volatility), bất ổn (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity) là khái niệm không mới nhưng[...]

Xây dựng Văn hóa Kỷ luật – Sức mạnh Phát triển Tổ chức trong Thời kỳ Biến động

“Văn hóa kỷ luật” – cụm từ được sử dụng bởi Jim Collins trong nghiên cứu của ông về các công ty vĩ đại (Good[...]

Thúc đẩy Trao quyền – Động lực Phát triển tổ chức

Trong các tổ chức phân cấp truyền thống, quyền lực thường được giới hạn ở một nhóm lãnh đạo cấp cao, khiến họ có khả[...]

Xây dựng Tổ chức Agile – Chuyển đổi để Bứt phá trong Thời kỳ biến động

Khái niệm Agile (linh hoạt, thích ứng nhanh) xuất phát từ giới công nghệ phần mềm, nay đã phát triển và được áp dụng như[...]

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI – CHÌA KHÓA TRONG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tại sao BlackBerry lại sụp đổ trước iPhone trong khi họ đã từng là một “gã khổng lồ” của làng công nghệ? Nguyên nhân không[...]

LÃNH ĐẠO AGILE – ĐỘNG CƠ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Trong môi trường truyền thống, đề cao sự ổn định, những quyết định chiến lược đưa ra đều có khả năng hình dung được kết[...]

ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ –  GIẢI PHÁP CỐT LÕI TRONG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Theo Udemy for Business, 71% chuyên gia nhân sự tin rằng nhân viên trong doanh nghiệp không có đủ kỹ năng cần thiết cho công[...]

CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI

Trong năm qua, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã đối diện với khủng hoảng và biến động, điển hình là dịch[...]

CHIẾN LƯỢC NHÂN LỰC – NỀN TẢNG CHO SỨ MỆNH DOANH NGHIỆP

Hiện nay, doanh nghiệp đang đặt trong bối cảnh nhiều thách thức từ sự cạnh tranh của đối thủ cũng như môi trường kinh doanh[...]

error: Nội dung đã khóa !!