Tư duy và công cụ

CHUYỂN ĐỔI SỐ – KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở SỐ HÓA

Thế giới đã chứng kiến sự lụi tàn của nhiều “gã khổng lồ” như Kodak, Yahoo khi không kịp thích ứng với xu hướng chuyển[...]

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC – NỀN TẢNG VỮNG CHÃI TRƯỚC MỌI THÁCH THỨC

Trong bối cảnh bùng nổ về công nghệ với nhiều cơ hội mới và nhiều thị trường cho các doanh nghiệp khai thác, tốc độ[...]

XÂY DỰNG TỔ CHỨC TỰ HOÀN THIỆN – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG BỐI CẢNH VUCA

Môi trường kinh doanh hiện đại ngày càng khắc nghiệt và không ngừng đặt ra các yêu cầu mới cho doanh nghiệp. Lời giải của[...]

NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ TỔ CHỨC CÔNG TRONG BỐI CẢNH PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI TÌNH HÌNH BẤT LƯỜNG, BẤT ĐỊNH, BẤT TRẮC

*Bài tham luận được in trong kỷ yếu hội thảo: “Quản trị và lãnh đạo tổ chức công trong bối cảnh hiện nay” của Trường[...]

HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT

Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) (trừ Ấn Độ – đã tuyên bố rút[...]

TẠO DỰNG VĂN HÓA LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

Khách hàng luôn là mối ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Xét cho cùng, các sản phẩm và dịch vụ được phát triển, sáng[...]

LÃNH ĐẠO VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ PHẢI ĐỐI MẶT

Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: công nghệ thay đổi nhanh chóng, các nguồn lực tự[...]

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

Trong những năm vừa qua, thế giới đã được chứng kiến những cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục giữa các doanh nghiệp. Có những tập đoàn[...]

CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ VỚI SỰ BẤT ĐỊNH VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA THỊ TRƯỜNG

Trong thời kỳ VUCA như hiện nay, sự không chắc chắn với những bất định luôn thách thức năng lực của các nhà lãnh đạo.[...]

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI

Doanh nghiệp thế giới nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đã và đang phải chịu tác động nặng nề tới từ dịch[...]

error: Nội dung đã khóa !!