Tư duy và công cụ

Xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng khám phá

Sự phát triển doanh nghiệp trong dài hạn đòi hỏi các nhà lãnh đạo cần khám phá thị trường mới và tạo ra giá trị[...]

Tư duy xây dựng mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số

Bối cảnh VUCA cùng với sự cạnh tranh trong kỷ nguyên số đang chứng kiến sự rút ngắn vòng đời của các doanh nghiệp. Sự[...]

An toàn tâm lý nhân sự và vai trò của phát triển năng lực lãnh đạo

Trong một thế giới được đặc trưng bởi sự biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ (VUCA) – việc tạo ra và[...]

Thay đổi văn hóa – Điều chỉnh hướng đến sự phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định đến sự phát triển trong tổ chức. Không có khái niệm văn hóa chung[...]

Mối quan hệ giữa chiến lược và văn hóa trong phát triển doanh nghiệp

Chiến lược và văn hóa đóng vai trò quyết định sự phát triển của mọi tổ chức. Thực tế, chiến lược và văn hóa không[...]

Xây dựng văn hóa số – nền tảng chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công nghệ bùng nổ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp[...]

Phương pháp OD và Ứng dụng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát triển tổ chức là một phương pháp tiếp cận khoa học dựa trên các căn cứ thực tiễn nhằm giúp tổ chức đổi mới,[...]

Xã hội 5.0 – Tương lai định hướng sự phát triển của doanh nghiệp

Trong bối cảnh sự bùng nổ về công nghệ, hình thái xã hội cũng đã sự thay đổi mạnh mẽ và đạt đến bước tiến[...]

Quản trị tri thức trong chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên số hóa, các doanh nghiệp đối mặt với thách thức để tồn tại và phát triển. Công nghệ và nền kinh tế[...]

Mô hình tổ chức và chiến lược trong thời đại số

Trong nền công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo khảo sát McKinsey Digital[...]

error: Nội dung đã khóa !!