Tư duy và công cụ

TIẾP CẬN LINH HOẠT ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ

Chiến lược là tập hợp các quyết định, các hướng đi của công ty để đạt đến một mục tiêu nhất định. Hiện nay, mọi[...]

XÂY DỰNG VĂN HÓA KHÔNG TRÁCH PHẠT

XÂY DỰNG VĂN HÓA KHÔNG TRÁCH PHẠT Một người quản lý giỏi sẽ biết cách động viên nhân viên để họ làm việc một cách[...]

ĐỂ LÀ MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ GIỎI

ĐỂ LÀ MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ GIỎI Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một người quản lý tốt, nhiều người thường đánh đồng[...]

ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1. Tại sao phải đổi mới doanh nghiệp nhà nước? Cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước,[...]

MÔ HÌNH 5-P TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

MÔ HÌNH 5-P TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Một doanh nghiệp muốn thực hiện hiệu quả chiến lược nguồn nhân lực cần xác định mục[...]

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ HIỆU QUẢ Con người là nguồn lực quan trọng nhất trong mỗi doanh nghiệp. Nguồn lực này được coi là yếu[...]

THỰC THI CHIẾN LƯỢC GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Thực thi chiến lược là gì? Thực thi chiến lược là cách thức mà một doanh nghiệp tạo ra các sắp đặt có tính[...]

BSC & KPIs LÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HIỆU QUẢ CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

 1. BSC là gì? BSC là một hệ thống quản lý giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn và chiến lược, từ đó[...]

NĂNG SUẤT NHÂN VIÊN MANG LẠI HIỆU QUẢ TỔ CHỨC

1. Nhân sự là giá trị cốt lõi của tổ chức (Bài từ nghiên cứu của BCG) – Trong nền kinh tế tri thức hiện[...]

Triết lý Kaizen và Lãnh đạo doanh nghiệp

Mục đích của bài viết này nhằm xem xét những nét đặc sắc của Kaizen, một triết lý quản lý Nhật Bản mang đậm nét[...]

error: Nội dung đã khóa !!