Tư duy và công cụ

BSC & KPIs LÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HIỆU QUẢ CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

 1. BSC là gì? BSC là một hệ thống quản lý giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn và chiến lược, từ đó[...]

NĂNG SUẤT NHÂN VIÊN MANG LẠI HIỆU QUẢ TỔ CHỨC

1. Nhân sự là giá trị cốt lõi của tổ chức (Bài từ nghiên cứu của BCG) – Trong nền kinh tế tri thức hiện[...]

Triết lý Kaizen và Lãnh đạo doanh nghiệp

Mục đích của bài viết này nhằm xem xét những nét đặc sắc của Kaizen, một triết lý quản lý Nhật Bản mang đậm nét[...]

Tái cơ cấu doanh nghiệp: thay đổi để thích ứng

Những thay đổi trong môi trường kinh doanh, về công nghệ, kinh tế, hay xu thế xã hội, sẽ làm lộ ra những yếu kém[...]

Xây dựng VHDN là định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình và nó rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để[...]

Xu thế đổi mới trong quản trị nhân lực hiện nay

Cùng với xu thế hội nhập kinh tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, sự tác động mạnh mẽ của Công nghiệp 4.0, sự cạnh[...]

Con đường phát triển năng lực lãnh đạo

Phát triển năng lực lãnh đạo để trở thành nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn, qui tụ con người và làm động lực phát[...]

Chỉ dấu sự phát triển thần kỳ từ quản lý trong các doanh nghiệp Hàn Quốc

Sau một ngày lang thang khắp Incheon, tôi bắt xe đến Daegu cách đó về phía nam hơn ba trăm cây số. Chiếc xe bus[...]

error: Nội dung đã khóa !!