Tư duy và công cụ

Hình thành mô hình kinh doanh đột phá

Trong bối cảnh cạnh tranh và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp cần mang đến giá trị khác biệt để tạo[...]

Lập kế hoạch cho sự thay đổi

John Kotter – một trong những học giả hàng đầu về chuyển đổi tổ chức đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng 30% những cuộc[...]

Tổ chức học tập và các phương pháp học tập mới

Tổ chức học tập là định hướng giải pháp phát triển trong kỷ nguyên VUCA. Năng lực tri thức và khả năng học hỏi là[...]

Xây dựng Bản đồ chiến lược hiệu quả trong doanh nghiệp

Bài viết Triển khai BSC hiệu quả đã chỉ ra một trong những sai lầm của các tổ chức trong xây dựng BSC là bỏ qua[...]

BSC và Quản trị chiến lược

Trong bối cảnh biến động và tốc độ thay đổi nhanh của thị trường, vấn đề quản trị chiến lược hiệu quả tạo ra lợi[...]

Khơi dậy tính Linh hoạt thích ứng trong Hệ thống tổ chức

Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp đang đối mặt với thách thức lớn từ thị trường với nhiều sự bất định. Những áp lực[...]

Quản trị Nhân lực trong Tổ chức Agile

Trong bối cảnh bất định, hình thái tổ chức truyền thống với cơ cấu quyền lực tập trung ở cấp trên, các hoạt động của[...]

Xây dựng Chiến lược Phát triển theo Kịch bản Scenarios

Làn sóng VUCA với rất nhiều biến động (Volatility), bất ổn (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity) là khái niệm không mới nhưng[...]

Xây dựng Văn hóa Kỷ luật – Sức mạnh Phát triển Tổ chức trong Thời kỳ Biến động

“Văn hóa kỷ luật” – cụm từ được sử dụng bởi Jim Collins trong nghiên cứu của ông về các công ty vĩ đại (Good[...]

Thúc đẩy Trao quyền – Động lực Phát triển tổ chức

Trong các tổ chức phân cấp truyền thống, quyền lực thường được giới hạn ở một nhóm lãnh đạo cấp cao, khiến họ có khả[...]

error: Nội dung đã khóa !!