CỐ VẤN DOANH NGHIỆP

1. Nhu cầu cố vấn doanh nghiệp

Doanh nghiệp gặp vấn đề trong quá trình hoạt động và định hướng phát triển thì giải pháp là cố vấn doanh nghiệp. Các chuyên gia, tham gia trực tiếp vào các vấn đề thách thức mà doanh nghiệp đối mặt. Từ góc nhìn khách quan của bên thứ ba kết hợp với kiến thức và trải nghiệm nghề nghiệp để tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp. Vai trò cố vấn là giúp doanh nghiệp nhận thức được vấn đề chính xác và đưa ra định hướng mục tiêu, xác định công cụ, chính sách để giải vấn đề hiệu quả.

Hoạt động doanh nghiệp cần cố vấn, bao gồm:

 • Nâng cao hiệu suất công việc đội ngũ;
 • Triển khai chiến lược kinh doanh;
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp;
 • Phát triển tổ chức gắn với chuyển đổi số;
 • Triển khai chiến lược nguồn nhân lực gắn với phát triển nhân tài và đội ngũ lãnh đạo kế cận;
 • Sự vụ mang tính nổi cộm bên trong doanh nghiệp: mâu thuẫn nội bộ, xung đột lợi ích.

2. Phương pháp tiếp cận cố vấn doanh nghiệp

Quy trình cố vấn doanh nghiệp bao gồm 5 bước bao gồm: 1. Tiếp cận tìm hiểu thực tiễn doanh nghiệp, 2. Nắm bắt đặc điểm và yêu cầu của ban lãnh đạo, 3. Xây dựng các định hướng giải pháp phù hợp, 4. Thống nhất phương pháp và công cụ triển khai, 5. Coaching thực thi và điều chỉnh hiệu quả, 6. Tổng hợp kết quả và định hướng bước phát triển tiếp theo. 

Mô hình cố vấn cho doanh nghiệp theo 6 bước:

 

Cố vấn doanh nghiệp là quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp dựa trên quá trình trao đổi tin cậy, và thấu hiểu. Thời gian làm việc sẽ có sự thống nhất dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, có thể theo tuần hoặc tháng.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng 

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực, OD CLICK cam kết các các lợi ích và thay đổi sau khi cố vấn như sau:

 • Thay đổi về tư duy quản trị;
 • Định hướng triển khai chiến lược kinh doanh
 • Thiết lập các giá trị xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Phương pháp quản trị nguồn nhân lực và phát triển nhân tài, lãnh đạo kế cận
 • Cách thức nâng cao hiệu suất nhân sự;
 • Xác định được phương thức xử lý vấn đề hiệu quả.

Những thay đổi tích cực trên là yếu tố cốt lõi của mỗi doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc, phát huy năng lực nội tại giúp doanh nghiệp phát triển đúng hướng, xây dựng lợi thế cạnh tranh thành công.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI