“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”

——–Ưu thế của hoạt động Coaching——

Đăng ký coaching 1-1

TRIỂN KHAI COACHING CHUYÊN GIA 1-1

1. Đồng cảm nỗi đau

Lãnh đạo chia sẻ những vấn đề và nhu cầu phát triển. Chuyên gia lắng nghe để thấu hiểu những vưỡng mắc, nắm được bức tranh toàn cảnh

2. Thống nhất phạm vi

Chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp thống nhất mục tiêu và các phương thức làm việc trong buổi coaching

3. Khai vấn làm rõ vấn đề

Chuyên gia OD CLICK đặt ra các câu hỏi để làm rõ vấn đề, nhằm xác định vấn đề cốt lõi cần giải quyết

4. Thống nhất vấn đề

Sau khi trao đổi và đào sâu vấn đề, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp thống nhất ưu tiên và phạm vi cần giải quyết

5. Đề xuất các hướng lựa chọn

Chuyên gia OD CLICK đưa các hướng lựa chọn để giải quyết vấn đề đã được thống nhất

6. Thống nhất định hướng

Lãnh đạo và chuyên gia trao đổi thống nhất hướng lựa chọn phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp

7. Thống nhất kết quả và bước đi tiếp theo

Sau buổi coaching, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia OD CLICK thống nhất kết quả đạt được, gợi mở bước đi tiếp theo. DN có thể tự triển khai hoặc phối hợp với OD CLICK để thực hiện

 CHUYÊN GIA
OD CLICK

Đăng ký lịch gặp

CG. Đỗ tiến Long

Chuyên gia về Phát triển tổ chức và

Chiến lược

CG. Đoàn Văn Tình

Chuyên gia về xây dựng hệ thống; quản trị tổ chức và nguồn nhân lực

CG. Phan thế vinh

Chuyên gia về chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự, quản lý dự án đầu tư

CG. trẦN ĐÌNH KHÂM

Chuyên gia về Marketing chiến lược, công nghệ phần mềm và bán hàng

CG. Đào cẩm thủy

Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chiến lược marketing,thương hiệu

Xây dựng mô hình kinh doanh

Hoàn thiện chiến lược

Download công cụ

KHÁCH HÀNG KẾT NỐI DỊCH VỤ