THỰC HIỆN CSR VỚI KHỞI NGHIỆP

Sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp

Sứ mệnh của OD CLICK theo đuổi là nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó lấy con người làm trung tâm. Các khách hàng chính của OD CLICK thường là những doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế trên thị trường. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này gặp khó khăn về định hình tổ chức hiệu quả, định hướng phát triển trong tương lai, đội ngũ không theo kịp đòi hỏi cạnh tranh trên thị trường hay chưa tương xứng với tầm nhìn của nhà lãnh đạo. Với vai trò nhà tư vấn, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp bằng phương pháp tiếp cận hệ thống, xây dựng công cụ và chính sách; huấn luyện nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự. Từ đó tháo gỡ những nút thắt phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh nhóm khách hàng mục tiêu, OD CLICK không quên việc chia sẻ những tri thức và kinh nghiệm tư vấn của mình vào hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc định hướng hệ thống ngay từ đầu cho một doanh nghiệp; vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt.

Chúng tôi thực hiện trách nhiệm xã hội bằng niềm tin nghề nghiệp, đồng hành cùng các doanh nghiệp hướng đến sự phồn vinh chung của đất nước.

Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp là hoạt động CSR của OD CLICK

OD CLICK cam kết trách nhiệm với lợi ích của khách hàng và cộng đồng. Với những sản phẩm tư vấn, đào tạo mang tính hệ thống và thực tiễn, OD CLICK hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang lại giá trị cho nền kinh tế và xã hội, vì sự phát triển bền vững. Đồng hành cùng các doanh nghiệp trẻ, OD CLICK hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các công ty khởi nghiệp bằng hoạt động trọng tâm:

Tư vấn định hướng phát triển và xây dựng tổ chức bằng những phân tích, phản biện trực tiếp của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tại OD CLICK.

Với hoạt động CSR mà OD CLICK hướng đến nhằm mục đích đem lại giá trị cho cộng đồng, chúng tôi hỗ trợ khởi nghiệp bằng phương pháp Coaching, hướng vào các nội dung cốt lõi của xây dựng doanh nghiệp như:

  • Tham vấn về định hướng khởi nghiệp, xác định sản phẩm và thị trường mục tiêu, chiến lược kinh doanh;
  • Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản trị nhân lực, xây dựng đội ngũ đồng hành với doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phương thức tiến hành hỗ trợ khởi nghiệp

Yêu cầu duy nhất của chúng tôi đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp mong muốn tham gia vào chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của OD CLICK cần có:

  • Là doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh hợp pháp;
  • Thời gian hoạt động trên thị trường từ 6 tháng đến 3 năm.

Khi doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ mang tính định hướng và tháo gỡ những thắc mắc, chúng tôi sẽ tiến hành thiết lập chương trình Coaching trực tiếp giữa khách hàng với chuyên gia giàu kinh nghiệm của OD CLICK, theo các bước như sau.

  1. Điền và gửi form đăng ký hỗ trợ tư vấn, kèm theo bản copy đăng ký kinh doanh;
  2. Cung cấp các thông tin căn bản về doanh nghiệp và các nội dung cần tư vấn;
  3. Theo dõi để nắm lịch hỗ trợ tư vấn được công bố trên website và Fanpage của OD CLICK;
  4. Tham gia buổi hỗ trợ tư vấn theo lịch đăng ký.
  5. Xác nhận đã hoàn thành buổi hỗ trợ tư vấn.

Mỗi tháng, OD CLICK sẽ thực hiện hỗ trợ tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp, từ một đến hai buổi. Một doanh nghiệp sẽ được tham gia tư vấn miễn phí tối đa là hai lần.

Lưu ý: Doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ về định hướng chiến lược phát triển, mong muốn được hỗ trợ sâu hơn về xây dựng hệ thống chính sách, công cụ triển khai, phát triển đội ngũ, kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh, sẽ phải trả phí, áp dụng như với các khách hàng bình thường khác của OD CLICK.

Cam kết của chúng tôi

OD CLICK cam kết thực hiện các hoạt động hỗ trợ dựa trên sự đồng hành gắn kết, luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn đóng góp tri thức và trách nhiệm của mình vào sự phát triển của doanh nghiệp, cùng hướng tới tương lai tốt đẹp và sự phồn vinh của đất nước.