Category Archives: Chương trình đào tạo cập nhật

Chuyên đề đào tạo mới: 8 hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức

8 Hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức Tại sao OD Click phát triển 8 [...]

Chương trình đào tạo Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên số

80% các nhà lãnh đạo nhận thấy rằng cần điều chỉnh mô hình kinh doanh [...]

Phát triển kỹ năng quản lý cấp trung toàn diện

Đội ngũ quản lý cấp trung là sức mạnh của doanh nghiệp nhưng cũng là [...]

Chương trình đào tạo Phát triển lãnh đạo toàn diện

Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: [...]

Sản phẩm đào tạo chương trình khảo sát mới năm 2022

CÁC SẢN PHẨM ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT MỚI NĂM 2022 Năm 2022, [...]

error: Nội dung đã khóa !!