8 Hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức

Tại sao OD Click phát triển 8 hành vi chuyên nghiệp

Nhân viên chuyên nghiệp và gắn kết cao giúp doanh nghiệp có thể tăng trưởng lợi nhuận lên đến 23%, số liệu từ Gallup. Trong bối cảnh công nghệ, kinh doanh thách thức, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp với khả năng hòa nhập, gắn kết với tổ chức và phát huy tốt giá trị bản thân trong công việc là yêu cầu với sự phát triển của doanh nghiệp.

Hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp không chỉ tập trung vào đội ngũ quản lý lãnh đạo của mà còn hướng đến đội ngũ nhân sự cấp dưới để nâng cao hiệu quả làm việc chung của tổ chức. Vấn đề đặt ra là đào tạo xây dựng hành vi gì để tạo ra tác động tích cực đến các nhân viên. Vừa giúp họ nâng cao khả năng làm việc hướng đến kết quả chung, vừa nâng cao khả năng tự nhận thức bản thân, chủ động trong công việc. 

Các nhà lãnh đạo và chuyên gia HR quen thuộc với tiếp cận 7 thói quen hiệu quả của tác giả Stephen R.Covey. Tư tưởng này của Stephen R. Covey truyền cảm hứng về quản trị, phát triển con người với OD Click. Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự trưởng thành của các cá nhân. Từ triết lý này, OD Click phát triển 8 hành vi chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự doanh nghiệp.

Mô hình 8 hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức

Triết lý phát triển mô hình 8 hành vi chuyên nghiệp của OD Click là sự kế thừa mô hình 7 thói quen người thành đạt của Stephen Covey, đặt trong bối cảnh văn hóa và doanh nghiệp Việt Nam. Đó là sự khởi đầu từ kết nối với tập thể thay cho mô hình hoàn thiện cá nhân của Covey, phù hợp hơn với văn hóa Mỹ. Bổ sung nội duy tư duy phản biện, một hạn chế của nhân lực Việt, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế số. Từng nội dung hành vi thói quen cũng sẽ được cấu trúc phù hợp trình độ nguồn nhân lực và văn hóa Việt Nam.

Khác với tư duy của Covey với quản trị phương Tây, đi từ tính cá nhân, tạo ra sự thành tích nổi bật. Tiếp cận OD Click đề cao tính tổ chức, cá nhân phải hòa nhập tốt trước khi phát huy giá trị cá nhân. 8 hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức được xây dựng theo trình từ logic, gắn với tiến trình trưởng thành của nhân viên để phát huy giá trị với tổ chức

Hành vi 1. Thấu hiểu đội ngũ: khả năng giao tiếp và lắng nghe tốt cùng với sự tôn trọng và đồng cảm lẫn nhau giữa các thành viên trong doanh nghiệp, giao tiếp phản hồi đúng cách, thúc đẩy sự đa dạng và chia sẻ thông tin. 

Hành vi 2. Tạo dựng kết nối: x
ây dựng sự kết nối tin cậy giữa nhân sự, tạo ra sự ảnh hưởng tích cực đến người xung quanh.

Hành vi 3. Hợp tác vì mục tiêu chung: t
hấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt của các cá nhân, có cách thức để phối h để đạt được mục tiêu chung. 

Hành vi 4. Làm chủ tư duy: h
iểu và làm việc với thông tin một cách hiệu quả và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, khả năng sử dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và tư duy chiến lược.

Hành vi 5. Chủ động trong công việc: t
ư duy và hành động của nhân sự trong việc định hướng và điều khiển các hoạt động theo mục tiêu cụ thể, thay vì đợi đến khi có sự kiện xảy ra hoặc phản ứng với tình huống. 

Hành vi 6. Tư duy kế hoạch: q
uá trình tư duy và lập kế hoạch để định hướng các hoạt động của doanh nghiệp theo một mục tiêu cụ thể, đồng thời điều chỉnh và tối ưu hóa các hoạt động để đạt được mục tiêu đó. 

Hành vi 7. Thiết lập ưu tiên: đ
ịnh hướng các hoạt động của doanh nghiệp và phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả, xác định các mục tiêu và hoạt động quan trọng nhất, đánh giá và ưu tiên chúng để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp

Hành vi 8. Nâng cấp bản thân: p
hát triển và cải thiện kỹ năng, kiến thức và năng lực của bản thân, tăng động lực, năng lượng và cân bằng giữa công việc/cuộc sống bằng cách tập trung vào các hoạt động đổi mới. 

Đào tạo 8 hành vi chuyên nghiệp trong tổ chức

OD Click với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với phương pháp khoa học, công cụ tiên tiến. Xây dựng nội dung giảng dạy gắn với 8 hành vi chuyên nghiệp kể trên. Bản chất 8 hành vi sẽ không thay đổi, nhưng sẽ có sự điều chỉnh trong nội dung gắn với đặc thù và đặc điểm nhân sự của doanh nghiệp.

Công ty cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất để đảm bảo hiệu quả chung từ chương trình.

error: Nội dung đã khóa !!