CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU

Các chương trình chuyên sâu được OD CLICK thiết kế dành cho các doanh nghiệp từ 300 nhân sự trở lên, đặc biệt phù hợp với môi trường có từ 500 tới trên 1000 nhân sự. Từng chương trình được  thiết kế xoáy sâu vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, đáp ứng các đòi hỏi phát triển tổ chức từ bên trong và gia tăng năng lực cạnh tranh mang tính toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo trang bị kiến thức đơn thuần, đội ngũ chuyên gia uy tín của OD CLICK sẽ giúp mỗi học viên khơi dậy được tiềm năng và củng cố năng lực tư duy cấp tiến. Bên cạnh đó, OD CLICK cung cấp các chương trình Tư vấn Phát triển tổ chức và Chiến lược được nghiên cứu công phu và thực tiễn theo đặc thù và yêu cầu của Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Các chương trình chuyên sâu gồm có: