CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU

Các chương trình chuyên sâu được OD CLICK thiết kế dành cho các doanh nghiệp từ 300 nhân sự trở lên, đặc biệt phù hợp với môi trường có từ 500 tới trên 1000 nhân sự. Từng chương trình được  thiết kế xoáy sâu vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, đáp ứng các đòi hỏi phát triển tổ chức từ bên trong và gia tăng năng lực cạnh tranh mang tính toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo trang bị kiến thức đơn thuần, đội ngũ chuyên gia uy tín của OD CLICK sẽ giúp mỗi học viên khơi dậy được tiềm năng và củng cố năng lực tư duy cấp tiến. Bên cạnh đó, OD CLICK cung cấp các chương trình Tư vấn Phát triển tổ chức và Chiến lược được nghiên cứu công phu và thực tiễn theo đặc thù và yêu cầu của Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Các chương trình chuyên sâu gồm có: 

1. Phát triển văn hóa doanh nghiệp

2. Quản trị hiệu suất nhân sự

3. Quản trị nguồn vốn nhân lực

4. Quản trị chiến lược, xây dựng lợi thế cạnh tranh

5. Quản trị sự thay đổi trong tổ chức

6. Phát triển tổ chức gắn với chuyển đổi số

7. Phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược

8. Phát triển kỹ năng nhà quản lý cấp trung chuyên nghiệp

9. Tư duy phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

10. Truyền thông nội bộ phát triển hình ảnh tổ chức

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

Quy trình triển khai đào tạo nhằm đảm bảo đem lại chất lượng nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong cả ngắn và dài hạn, được quản lý theo 3 bước.

Bước 1: Thiết kế chương trình bao gồm: 1. Phân tích nhu cầu đào tạo bằng các công cụ khảo sát tân tiến, phù hợp với văn hóa tổ chức, từ đó giúp OD CLICK nắm được bức tranh tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề cấp thiết trong phát triển nguồn nhân lực; 2. Xác định các vấn đề trọng tâm, mục tiêu chính mà chương trình cần đạt được trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực của người học; 3. Phối hợp với bộ phận nhân sự/ đào tạo xây dựng và hoàn thiện nội dung đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu phát triển nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp. 

Bước 2: Tổ chức triển khai là quá trình đưa các nội dung vào thực hiện, tuần tự theo các đầu mục công việc sau: 4. OD CLICK phối hợp cùng bộ phận nhân sự/ đào tạo tại doanh nghiệp truyền thông mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của người học; 5. Chuẩn bị các nội dung công việc hỗ trợ chương trình diễn ra hiệu quả như: tài liệu, văn phòng phẩm, giáo cụ học tập, trang trí truyền thông chương trình đào tạo; 6. Tổ chức triển khai đảm bảo đúng các mục tiêu, nội dung, thời lượng, thời gian, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho sự đầu tư của doanh nghiệp; 7. Thu thập đánh giá chất lượng đào tạo từ chính học viên tham gia khóa học, giảng viên, trợ giảng và bộ phận nhân sự/ đào tạo của doanh nghiệp, ngay sau khi kết thúc lớp đào tạo. 

Bước 3: Phối hợp tổng kết rút ra những bài học ý nghĩa trong quá trình triển khai đào tạo cũng như định hướng các hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp gồm có các công việc sau: 8. Toàn bộ các thông tin khách quan mà OD CLICK thu thập được, bộ phận giám sát chất lượng đào tạo sẽ xử lý và đưa vào báo cáo tổng thể, trong đó thể hiện rõ: Mức độ đạt được mục tiêu đặt ra, ưu điểm, hạn chế cũng như các đề xuất từ chính học viên và giảng viên; 9. Chuyên gia đối thoại, thảo luận, khuyến nghị, những giải pháp nhằm đưa kiến thức vào triển khai hiệu quả tại doanh nghiệp cũng như định hướng giúp doanh nghiệp phát triển trong tương lai; 10. OD CLICK tiếp tục theo dõi và hỗ trợ bằng các kênh kết nối đa dạng nhằm nắm bắt được thông tin và tình hình doanh nghiệp kịp thời, luôn sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu doanh nghiệp. 

Toàn bộ tiến trình triển khai được mô hình hóa chi tiết như sau:

Nhằm giúp Doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn theo nhu cầu và đặc thù của đơn vị, OD CLICK cung cấp hai dòng sản phẩm dưới đây: 

1. Đào tạo xây dựng nền tảng tổ chức

2. Đào tạo giải pháp phát triển kỹ năng chuyên nghiệp