NỀN TẢNG TỔ CHỨC

Tại sao phải đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo?

Ban lãnh đạo, là những hạt nhân chủ chốt quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc định hướng toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Họ luôn phải đối mặt với áp lực từ môi trường kinh doanh, khách hàng, các vấn đề trong tổ chức và ngoài tổ chức. Mong muốn nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc nhằm phát triển bản thân và phát triển đội ngũ nhân sự giúp doanh nghiệp phát triển bền vững là điều tất yếu.

Những chuyên đề về nền tảng tổ chức của không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo, mà còn hướng tới những nhà quản lý chuyên trách cấp cao và những chuyên gia nhân sự. Nhóm các chương trình trong “Nền tảng tổ chức”  tập trung giúp phát triển cả về tư duy lẫn kĩ năng về nâng cao năng lực lãnh đạo, bao gồm những chương trình chủ chốt:

 

Phương pháp thực hiện

Bước 1: Thu thập thông tin, đánh giá thực tế:

OD CLICK thực hiện khảo sát nhằm xác minh những vấn đề tồn tại thực sự trong doanh nghiệp. Kết hợp nhiều công cụ và phương pháp hiện đại bao gồm: Khảo sát online, bảng hỏi trực tiếp, phỏng vấn sâu các đối tượng mục tiêu.  

Bước 2: Phân tích và tổng hợp thông tin

Sau khi thực hiện khảo sát, đội ngũ chuyên gia của OD CLICK sẽ tiến hành phân tích và tổng hợp những thông tin đã thu thập được. Nhóm chuyên gia với chuyên môn vững cùng kinh nghiệp thực chiến nhiều năm tại các doanh nghiệp lớn, thấu hiểu áp lực và những vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam gặp phải, sẽ xây dựng, “đo ni đóng giày” khung chương trình đào tạo phù hợp với văn hóa tổ chức và đặc điểm con người trong tổ chức.

Bước 3: Phối hợp thực hiện

Trên cơ sở hai bên đã thống nhất được nội dung và phương pháp triển khai đào tạo, OD CLICK và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng

Bước 4: Khảo sát và đánh giá

Tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, OD CLICK sẽ tiến hành thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá của học viên về chất lượng đào tạo và tham khảo nhận định của chuyên gia để làm căn cứ hoàn thiện báo cáo sau đào tạo và cải tiến chất lượng dịch vụ của OD CLICK.

Bước 5: Theo dõi, hỗ trợ sau đào tạo

Kết thúc chương trình đào tạo, OD CLICK theo dõi và đánh giá hiệu quả áp dụng kiến thức của học viên, hỗ trợ học viên tháo gỡ khó khăn và đề xuất các chuyên đề bổ trợ kiến thức. 

 

Hiệu quả đầu tư

Với triết lý “ Trách nhiệm cao nhất đối với lợi ích của khách hàng, chân thành trong ứng xử và cam kết dài hạn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, OD CLICK luôn cố gắng tối ưu hóa hiệu quả đầu tư về mặt tài chính và thời gian cho khách hàng, lồng ghép các chương trình đào tạo tích hợp.

Qua chương trình đào tạo, OD CLICK cam kết mang lại các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, thông qua các chuyên đề đào tạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu rõ vai trò của bản thân trong định hướng và phát triển tổ chức, tạo được sự tín nhiệm, lan tỏa được tinh thần tích cực đến đội ngũ nhân viên. Đối với xây dựng nền tảng tổ chức, OD CLICK hướng tới mô hình 70/30 – 70% là xây dựng tư duy chiến lược và 30% kĩ năng bổ trợ.

Thứ hai, với những kiến thức và tư duy mới về quản trị luôn được cập nhật, những chuyên đề đào tạo cung cấp các kiến thức mới, chuyển đổi những phương pháp tư duy lối mòn cũ đã không còn hiệu quả một cách hệ thống hơn đến các nhà lãnh đạo

Thứ ba, các bộ công cụ và phương pháp được chuyển giao cho học viên, qua đó học viên tự ý thức điều chỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện, chiến lược phát triển phù hợp, đảm bảo phát huy tốt lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về tư vấn, đào tạo hệ thống nhân sự, tổ chức của OD CLICK sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách  bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Bình luận