ĐÀO TẠO XÂY DỰNG NỀN TẢNG TỔ CHỨC

Nền tảng tổ chức chính là gốc rễ để phát triển kỹ năng và hiệu quả làm việc của nhân sự. Nền tảng tổ chức bao gồm các nhân tố chiến lược, hệ thống, văn hóa, cơ cấu, trong đó tư duy và phương pháp lãnh đạo là trọng tâm. Bởi lẽ, ban lãnh đạo là những hạt nhân chủ chốt quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc định hướng toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Họ luôn phải đối mặt với áp lực từ môi trường kinh doanh, khách hàng, các vấn đề trong và ngoài tổ chức. Mong muốn nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc nhằm phát triển bản thân và phát triển đội ngũ nhân sự giúp doanh nghiệp phát triển bền vững là điều tất yếu.

Những chuyên đề về nền tảng tổ chức của OD CLICK không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo, mà còn hướng tới những nhà quản lý chuyên trách cấp cao và những chuyên gia nhân sự. Nhóm các chương trình trong “Nền tảng tổ chức” tập trung giúp phát triển cả về tư duy lẫn kĩ năng về nâng cao năng lực lãnh đạo, bao gồm những chương trình chủ chốt:

Phương pháp thực hiện

Bước 1: Thu thập thông tin, đánh giá thực tế:

OD CLICK thực hiện khảo sát nhằm xác minh những vấn đề tồn tại thực sự trong doanh nghiệp. Kết hợp nhiều công cụ và phương pháp hiện đại bao gồm: Khảo sát online, bảng hỏi trực tiếp, phỏng vấn sâu các đối tượng mục tiêu.  

Bước 2: Phân tích và tổng hợp thông tin

Sau khi thực hiện khảo sát, đội ngũ chuyên gia của OD CLICK sẽ tiến hành phân tích và tổng hợp những thông tin đã thu thập được. Nhóm chuyên gia với chuyên môn vững cùng kinh nghiệp thực chiến nhiều năm tại các doanh nghiệp lớn, thấu hiểu áp lực và những vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải, sẽ “đo ni đóng giày” chương trình đào tạo phù hợp với văn hóa tổ chức và đặc điểm con người trong tổ chức.

Bước 3: Phối hợp thực hiện

Trên cơ sở hai bên đã thống nhất được nội dung và phương pháp triển khai đào tạo, OD CLICK và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng

Bước 4: Khảo sát và đánh giá

Tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, OD CLICK sẽ tiến hành thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá của học viên về chất lượng đào tạo và tham khảo nhận định của chuyên gia để làm căn cứ hoàn thiện báo cáo sau đào tạo và cải tiến chất lượng dịch vụ của OD CLICK.

Bước 5: Theo dõi, hỗ trợ sau đào tạo

Kết thúc chương trình đào tạo, OD CLICK theo dõi và đánh giá hiệu quả áp dụng kiến thức của học viên, hỗ trợ học viên tháo gỡ khó khăn và đề xuất các chuyên đề bổ trợ kiến thức. 

GIÁM SÁT HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc mang lại hiệu quả bền vững cho từng chương trình đào tạo, tại OD CLICK chúng tôi tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, giám sát hiệu quả đào tạo được tuân thủ theo quy trình 4 bước chặt chẽ, đảm bảo chương trình được xây dựng sát với nhu cầu doanh nghiệp.

Thứ hai, luôn xác định rất rõ nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và đánh giá chính xác nhận thức của người học để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp.

Thứ ba, đảm bảo đem lại hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp, lồng ghép các chuyên đề tích hợp, tối ưu hóa về mặt thời gian, tài chính cho doanh nghiệp.

Để thực hiện được các nguyên tắc, giá trị trên, OD CLICK giám sát hiệu quả đào tạo theo 4 bước:

Tiến trình giám sát hiệu quả đào tạo trên giúp đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ cho cả người học và người dạy một cách khoa học nhất đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Phương pháp đánh giá và quy trình triển khai được OD CLICK xây dựng dựa trên bí quyết và kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp của Chủ tịch Hội đồng chuyên gia – ông Đỗ Tiến Long.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về tư vấn, đào tạo hệ thống nhân sự, tổ chức của OD CLICK sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách  bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Nhằm giúp thảo mãn từng nhu cầu của các nhóm đối tượng, OD CLICK cung cấp hai dòng sản phẩm đào tạo chuyên biệt như dưới đây: 

1. Giải pháp phát triển kỹ năng nhân sự

2. Các chương trình chuyên sâu

 

Bình luận