ĐÀO TẠO XÂY DỰNG NỀN TẢNG TỔ CHỨC

Nền tảng tổ chức chính là gốc rễ để phát triển kỹ năng và hiệu quả làm việc của nhân sự. Nền tảng tổ chức bao gồm các nhân tố chiến lược, hệ thống, văn hóa, cơ cấu, nguồn nhân lực. Trong đó, tư duy và phương pháp lãnh đạo là trọng tâm. Bởi lẽ, ban lãnh đạo là những hạt nhân chủ chốt quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc định hướng toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Họ luôn phải đối mặt với áp lực từ môi trường kinh doanh, khách hàng, các vấn đề trong và ngoài tổ chức. Mong muốn nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc nhằm phát triển bản thân và phát triển đội ngũ nhân sự giúp doanh nghiệp phát triển bền vững là điều tất yếu.

33 chuyên đề xây dựng nền tảng tổ chức giúp doanh nghiệp hướng đến mục tiêu: Lãnh đạo gương mẫu, Chiến lược khác biệt, Tổ chức hiệu quả, Nhân sự chuẩn mực, và Văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp. Các chương trình đào tạo xây dựng nền tảng tổ chức của OD CLICK giúp các doanh nghiệp khởi tạo nền móng cho các mục tiêu phát triển dài hạn. Các chuyên đề bao gồm:

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

Quy trình triển khai đào tạo nhằm đảm bảo đem lại chất lượng nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong cả ngắn và dài hạn, được quản lý theo 3 bước.

Bước 1: Thiết kế chương trình bao gồm: 1. Phân tích nhu cầu đào tạo bằng các công cụ khảo sát tân tiến, phù hợp với văn hóa tổ chức, từ đó giúp OD CLICK nắm được bức tranh tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề cấp thiết trong phát triển nguồn nhân lực; 2. Xác định các vấn đề trọng tâm, mục tiêu chính mà chương trình cần đạt được trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực của người học; 3. Phối hợp với bộ phận nhân sự/ đào tạo xây dựng và hoàn thiện nội dung đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu phát triển nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp. 

Bước 2: Tổ chức triển khai là quá trình đưa các nội dung vào thực hiện, tuần tự theo các đầu mục công việc sau: 4. OD CLICK phối hợp cùng bộ phận nhân sự/ đào tạo tại doanh nghiệp truyền thông mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của người học; 5. Chuẩn bị các nội dung công việc hỗ trợ chương trình diễn ra hiệu quả như: tài liệu, văn phòng phẩm, giáo cụ học tập, trang trí truyền thông chương trình đào tạo; 6. Tổ chức triển khai đảm bảo đúng các mục tiêu, nội dung, thời lượng, thời gian, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho sự đầu tư của doanh nghiệp; 7. Thu thập đánh giá chất lượng đào tạo từ chính học viên tham gia khóa học, giảng viên, trợ giảng và bộ phận nhân sự/ đào tạo của doanh nghiệp, ngay sau khi kết thúc lớp đào tạo. 

Bước 3: Phối hợp tổng kết rút ra những bài học ý nghĩa trong quá trình triển khai đào tạo cũng như định hướng các hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp gồm có các công việc sau: 8. Toàn bộ các thông tin khách quan mà OD CLICK thu thập được, bộ phận giám sát chất lượng đào tạo sẽ xử lý và đưa vào báo cáo tổng thể, trong đó thể hiện rõ: Mức độ đạt được mục tiêu đặt ra, ưu điểm, hạn chế cũng như các đề xuất từ chính học viên và giảng viên; 9. Chuyên gia đối thoại, thảo luận, khuyến nghị, những giải pháp nhằm đưa kiến thức vào triển khai hiệu quả tại doanh nghiệp cũng như định hướng giúp doanh nghiệp phát triển trong tương lai; 10. OD CLICK tiếp tục theo dõi và hỗ trợ bằng các kênh kết nối đa dạng nhằm nắm bắt được thông tin và tình hình doanh nghiệp kịp thời, luôn sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu doanh nghiệp. 

Toàn bộ tiến trình triển khai được mô hình hóa chi tiết như sau:

 

Để thực hiện được các nguyên tắc, giá trị trên, OD CLICK giám sát hiệu quả đào tạo theo 4 bước:

Lưu ý rằng: Nội dung đánh giá giám sát chi tiết sẽ theo thống nhất của hai bên.

Tiến trình giám sát hiệu quả đào tạo trên giúp đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ cho cả người học và người dạy một cách khoa học nhất đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Phương pháp đánh giá và quy trình triển khai được OD CLICK xây dựng dựa trên bí quyết và kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp của Chủ tịch Hội đồng chuyên gia – ông Đỗ Tiến Long.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về tư vấn, đào tạo hệ thống nhân sự, tổ chức của OD CLICK sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách  bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Nhằm giúp thảo mãn từng nhu cầu của các nhóm đối tượng, OD CLICK cung cấp hai dòng sản phẩm đào tạo chuyên biệt như dưới đây: 

1. Giải pháp phát triển kỹ năng chuyên nghiệp

2. Các chương trình chuyên sâu

 

 

 

Bình luận