GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Tại sao phải đào tạo kỹ năng cho đội ngũ nhân viên?

Nếu năng lực lãnh đạo như cái móng, bộ khung giúp định hình và giúp ngôi nhà đứng vững chắc, thì những kỹ năng, tri thức của nhân viên như gạch, vôi, vữa,… hoàn thiện cấu trúc của ngôi nhà, không thể thiếu một trong hai yếu tố trên trong quy trình đào tạo.

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp chi trả rất nhiều tiền để chiêu mộ “nhân tài” về cho tổ chức, tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn những “nhân tài” được chiêu dụng theo cách này thường dễ dàng “dứt áo ra đi” khi doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện của họ. Thay vì chiêu mộ người tài từ bên ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực để Phát triển nguồn lực từ bên trong bằng các hoạt động đào tạo kỹ năng cho nhân viên – một khoản đầu tư ít rủi ro và mang lại hiệu quả bền vững. 

Những chuyên đề về giải pháp phát triển hướng đến đội ngũ nhân viên, cung cấp các kỹ năng, công cụ áp dụng trong công việc thực tế hằng ngày một cách hệ thống, giúp phát huy và khơi gợi tối đa năng lực của các cấp nhân viên. Bộ kỹ năng “Giải pháp đào tạo” bao gồm các chuyên đề:

 

Phương pháp thực hiện: Quy trình 4 bước

Bước 1: Thu thập thông tin, đánh giá thực tế:

OD CLICK thực hiện khảo sát nhằm xác minh những vấn đề tồn tại thực sự trong doanh nghiệp. Kết hợp nhiều công cụ và phương pháp trong quá trình thu thập thông tin, bao gồm: Thực hiện khảo sát, bảng hỏi, phỏng vấn, phỏng vấn sâu các đối tượng mục tiêu.  

Bước 2: Phân tích và tổng hợp thông tin

Sau khi thực hiện khảo sát, đội ngũ chuyên gia của OD CLICK sẽ tiến hành phân tích và tổng hợp những thông tin đã thu thập được. Đội ngũ chuyên gia với chuyên môn vững chắc cùng kinh nghiệp thực chiến nhiều năm tại các doanh nghiệp lớn, thấu hiểu áp lực và những vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam gặp phải, sẽ xây dựng, “đo ni đóng giày” khung chương trình đào tạo phù hợp với văn hóa tổ chức và đặc điểm con người trong tổ chức.

Bước 3: Phối hợp thực hiện

Trên cơ sở hai bên đã thống nhất được nội dung và phương pháp triển khai đào tạo, OD CLICK và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng

Bước 4: Khảo sát và đánh giá 

Tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, OD CLICK sẽ tiến hành thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá của học viên về chất lượng đào tạo và tham khảo nhận định của chuyên gia để làm căn cứ hoàn thiện báo cáo sau đào tạo.

Bước 5: Theo dõi, hỗ trợ sau đào tạo

Kết thúc chương trình đào tạo, OD CLICK theo dõi và đánh giá hiệu quả áp dụng kiến thức của học viên, hỗ trợ học viên tháo gỡ khó khăn và đề xuất hướng hỗ trợ.

 

Hiệu quả đầu tư

Với triết lý “ Trách nhiệm cao nhất đối với lợi ích của khách hàng, chân thành trong ứng xử và cam kết dài hạn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, OD CLICK luôn cố gắng tối ưu hóa hiệu quả đầu tư về mặt tài chính và thời gian cho khách hàng, lồng ghép các chương trình đào tạo tích hợp.

Qua chương trình đào tạo, OD CLICK cam kết mang lại các giá trị chuyển giao các giá trị sau:

Thứ nhất, thông qua các chuyên đề đào tạo, đội ngũ nhân viên hiểu rõ vai trò của bản thân trong định hướng và phát triển tổ chức, khai thác những khả năng và nguồn năng lượng tiềm ẩn trong đội ngũ, tạo nên sức mạnh tập thể. Khác với nền tảng tổ chức, bộ chương trình giải pháp phát triển hướng đến đội ngũ nhân viên, mô hình 70/30 được áp dụng với công thức 70% là các kỹ năng xử lý công việc và 30% tư duy chiến lược.

Thứ hai, với những kiến thức, tư duy và kinh nghiệm thực chiến tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, đội ngũ chuyên gia luôn thấu hiểu tâm lý của các cấp nhân viên, không chỉ cung cấp bộ công cụ và phương pháp để học viên áp dụng trong công việc thực tế, các chuyên gia của OD CLICK luôn khơi gợi năng lượng tích cực, tạo niềm tin đội ngũ nhân viên để cống hiến trong công việc.

Thứ ba, các bộ công cụ và phương pháp được chuyển giao cho học viên, qua đó học viên tự ý thức điều chỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện, áp dụng trong công việc.

Để thực hiện được các nguyên tắc, giá trị trên, OD CLICK giám sát hiệu quả đào tạo theo 4 bước:

Sở hữu và vận dụng kỹ năng chuyên nghiệp vào việc quản lý các hoạt động chung của tổ chức là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ quản lý và các cán bộ trong quy hoạch. Những kỹ năng này giúp đội ngũ cán bộ quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn kết các thành viên, thực thi các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các nội dung chương trình đào tạo INHOUSE được OD CLICK thiết kế đa dạng, chuyên biệt với từng doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển năng lực nhân sự phù hợp với từng tổ chức.

 

Bình luận