PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

Các mục tiêu chiến lược chỉ được triển khai hiệu quả thông qua các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự. Nếu so sánh hệ thống nền tảng và năng lực lãnh đạo như bộ khung của một ngôi nhà, thì các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự sẽ giống như cát, sỏi, gạch, đá, xi măng, gắn kết với bộ khung, để tạo nên ngôi nhà hoàn chỉnh, với công năng và vẻ đẹp như thiết kế. Xây dựng nền tảng tổ chức và phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp, là hai bộ phận cấu thành không thể tách rời, tạo nên năng lực tổ chức, biến con người thành tài sản, hay chính là tạo nên nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp chi trả rất nhiều tiền để chiêu mộ “nhân tài” về cho tổ chức, tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn những “nhân tài” này thường dễ dàng “dứt áo ra đi” khi doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện của họ. Thay vì chiêu mộ người tài từ bên ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực để Phát triển nguồn lực từ bên trong bằng các hoạt động đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho nhân sự, giúp nhân sự phát triển được năng lực trong xử lý các tác nghiệp hàng ngày – một khoản đầu tư ít rủi ro và mang lại hiệu quả bền vững. 

Những chuyên đề đào tạo phát triển kỹ năng chuyên nghiệp với 33 chuyên đề đào tạo được phân chia thành bốn nhóm kỹ năng: 1. Kỹ năng thị trường và khách hàng; 2. Kỹ năng vận hành; 3. Kỹ năng nhân sự; 4. Kỹ năng phát triển bản thân. Cách thức phân chia như trên nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng chọn lựa các kỹ năng trong cùng phạm vi, về cơ bản, các chuyên đề này đều gần gũi và tương hỗ hiệu quả cho quá trình phát triển năng lực của nhân sự trong tổ chức. Các chuyên đề gồm có:

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

Quy trình triển khai đào tạo nhằm đảm bảo đem lại chất lượng nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong cả ngắn và dài hạn, được quản lý theo 3 bước.

Bước 1: Thiết kế chương trình bao gồm: 1. Phân tích nhu cầu đào tạo bằng các công cụ khảo sát tân tiến, phù hợp với văn hóa tổ chức, từ đó giúp OD CLICK nắm được bức tranh tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề cấp thiết trong phát triển nguồn nhân lực; 2. Xác định các vấn đề trọng tâm, mục tiêu chính mà chương trình cần đạt được trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực của người học; 3. Phối hợp với bộ phận nhân sự/ đào tạo xây dựng và hoàn thiện nội dung đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu phát triển nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp. 

Bước 2: Tổ chức triển khai là quá trình đưa các nội dung vào thực hiện, tuần tự theo các đầu mục công việc sau: 4. OD CLICK phối hợp cùng bộ phận nhân sự/ đào tạo tại doanh nghiệp truyền thông mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của người học; 5. Chuẩn bị các nội dung công việc hỗ trợ chương trình diễn ra hiệu quả như: tài liệu, văn phòng phẩm, giáo cụ học tập, trang trí truyền thông chương trình đào tạo; 6. Tổ chức triển khai đảm bảo đúng các mục tiêu, nội dung, thời lượng, thời gian, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho sự đầu tư của doanh nghiệp; 7. Thu thập đánh giá chất lượng đào tạo từ chính học viên tham gia khóa học, giảng viên, trợ giảng và bộ phận nhân sự/ đào tạo của doanh nghiệp, ngay sau khi kết thúc lớp đào tạo. 

Bước 3: Phối hợp tổng kết rút ra những bài học ý nghĩa trong quá trình triển khai đào tạo cũng như định hướng các hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp gồm có các công việc sau: 8. Toàn bộ các thông tin khách quan mà OD CLICK thu thập được, bộ phận giám sát chất lượng đào tạo sẽ xử lý và đưa vào báo cáo tổng thể, trong đó thể hiện rõ: Mức độ đạt được mục tiêu đặt ra, ưu điểm, hạn chế cũng như các đề xuất từ chính học viên và giảng viên; 9. Chuyên gia đối thoại, thảo luận, khuyến nghị, những giải pháp nhằm đưa kiến thức vào triển khai hiệu quả tại doanh nghiệp cũng như định hướng giúp doanh nghiệp phát triển trong tương lai; 10. OD CLICK tiếp tục theo dõi và hỗ trợ bằng các kênh kết nối đa dạng nhằm nắm bắt được thông tin và tình hình doanh nghiệp kịp thời, luôn sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu doanh nghiệp. 

Toàn bộ tiến trình triển khai được mô hình hóa chi tiết như sau:

 

GIÁM SÁT HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc mang lại hiệu quả bền vững cho từng chương trình đào tạo, tại OD CLICK chúng tôi tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, giám sát hiệu quả đào tạo được tuân thủ theo quy trình 4 bước chặt chẽ, đảm bảo chương trình được xây dựng sát với nhu cầu doanh nghiệp.

Thứ hai, luôn xác định rất rõ nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và đánh giá chính xác nhận thức của người học để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp.

Thứ ba, đảm bảo đem lại hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp, lồng ghép các chuyên đề tích hợp, tối ưu hóa về mặt thời gian, tài chính cho doanh nghiệp.

Để thực hiện được các nguyên tắc, giá trị trên, OD CLICK giám sát hiệu quả đào tạo theo 4 bước:

Lưu ý rằng: Nội dung đánh giá giám sát sẽ theo thống nhất của hai bên

Tiến trình giám sát hiệu quả đào tạo trên giúp đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ cho cả người học và người dạy một cách khoa học nhất đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Phương pháp đánh giá và quy trình triển khai được OD CLICK xây dựng dựa trên bí quyết và kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp của Chủ tịch Hội đồng chuyên gia – ông Đỗ Tiến Long.

Các nội dung chương trình đào tạo INHOUSE được OD CLICK thiết kế đa dạng, chuyên biệt với từng doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển năng lực nhân sự phù hợp với từng tổ chức.

Bên cạnh dòng sản phẩm đào tạo “Giải pháp phát triển kỹ năng chuyên nghiệp”, OD CLICK cung cấp: 

1. Đào tạo xây dựng nền tảng tổ chức

2. Các chương trình chuyên sâu

 

 

 

 

 

 

Bình luận