Đào tạo

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Truyền thông nội bộ giúp xây dựng sự cam kết trong tổ chức thông qua tạo động lực làm việc cho nhân viên, tăng sự[...]

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT THEO BSC,KPIs,OKRs

Quản trị hiệu suất là trọng tâm chiến lược, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay,[...]

PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

“Khách hàng hài lòng là biểu hiện của chiến lược kinh doanh tốt nhất.” – Michael LeBoeuf. Do vậy, các doanh nghiệp đang có xu[...]

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Khi nhắc đến chuyển đổi số, người ta hay nhắc đến các yếu tố như công nghệ, cơ sở hạ tầng và vốn nhưng tất[...]

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt và khốc liệt, do vậy, việc thay đổi trong tổ chức để thích nghi với thị trường[...]

NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TOÀN DIỆN

Đội ngũ nhà quản lý cấp trung là những người quyết định hiệu quả hoạt động tổ chức và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.[...]

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THÍCH ỨNG BỐI CẢNH

Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, đó vừa là thuận lợi, vừa là thách thức cho các doanh[...]

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC

Nói đến sự thành công của một doanh nghiệp, người ta thường nhắc tới vai trò của nguồn lực con người, trước cả vốn tài[...]

XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là “sức mạnh mềm” của doanh nghiệp trong thu hút và giữ chân khách hàng, là yếu tố gắn kết,[...]

error: Nội dung đã khóa !!