Lãnh đạo chiến lược là quá trình đưa tổ chức đi theo một tầm nhìn chiến lược, để hướng tới các mục tiêu cao, và vượt qua các trở ngại thách thức. Lãnh đạo chiến lược đòi hỏi phát triển năng lực lãnh đạo trên cả ba cấp độ là: cấp chiến lược, cấp trung, và cấp thừa hành; để dẫn dắt tổ chức đi lên.

Trong nền kinh tế chuyển đổi, mô hình hoạt động của các doanh nghiệp mang nặng tính quan liêu, văn hóa mệnh lệnh dựa trên hệ thống kiểm soát dẫn đến khả năng tự chủ và tự đổi mới thấp, con người thụ động, dựa dẫm, mất dần động lực, khó phát triển và duy trì nhân tài, tổ chức trơ ì, chống lại sự thay đổi. Bên cạnh đó, sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo cũng đang đặt ra những khoảng trống rất lớn về năng lực lãnh đạo và chuyển đổi văn hóa tổ chức. 

Như vậy, nhu cầu phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược là một nhiệm vụ rất cấp bách đặt ra mang tính sống còn với các doanh nghiệp để vừa thích ứng với yêu cầu cạnh tranh, lại vừa đáp ứng nhu cầu phát triển từ bên trong tổ chức. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những doanh nghiệp qui mô từ 300 nhân viên trở lên, nhất là từ trên 1000 nhân sự.

Đáp ứng đòi hỏi từ thực tế các doanh nghiệp, OD CLICK đã xây dựng và phát triển một chương trình đào tạo đặc biệt, một giải pháp toàn diện cho các nhà lãnh đạo với tên gọi: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC” với các nội dung sau: 

(Chương trình có thể được triển khai đào tạo online từ xa theo nhu cầu của doanh nghiệp)

Giá trị từ chương trình đem đến cho các khách hàng và doanh nghiệp bao gồm:

Thứ nhất, chương trình được thiết kế có tính hệ thống trên nền các kiến thức quản trị hiện đại, và kinh nghiệm nhiều năm tư vấn đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam. Năm chuyên đề lựa chọn có tính tương hỗ tri thức chặt chẽ với nhau: Phát triển năng lực lãnh đạo không chỉ đưa ra những đòi hỏi về phát triển cá nhân, mà cả khả năng tương tác gây ảnh hưởng đến xung quanh. Một người có khả năng lãnh đạo phải thể hiện thông qua tư duy Chiến lược, khả năng phát triển Nhân lực, với đích đến cuối là tạo ra Văn hóa tổ chức mạnh, thông qua Sự thay đổi. Kết cấu nội dung Chương trình vừa tổng thể, vừa tinh gọn, đảm bảo học viên sẽ nắm bắt được tư duy hệ thống, phương pháp thực thi, gắn với quá trình phát triển tổ chức một cách bền vững;

Thứ hai, đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có uy tín chuyên môn, am hiểu thực tiễn các doanh nghiệp Việt Nam, nhiệt tình đổi mới, và chuyên nghiệp. Điều ngày giúp cho việc chuyển giao nội dung đào tạo một cách bài bản, đem lại hiệu quả cao nhất cho chương trình, cũng như từng chuyên đề;

Thứ ba, nội dung kiến thức mang tính thực tiễn, tiếp cận đa chiều, vừa cung cấp các phương pháp, bài học trực tiếp, vừa trang bị tư duy hệ thống, tiếp cận vấn đề một cách bao quát;

Thứ tư, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của từng chương trình đào tạo theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá, trước – trong – và sau đào tạo, mang đến hiệu quả bền vững cho sự đầu tư của doanh nghiệp;

Thứ năm, OD CLICK cung cấp các chương trình tư vấn Phát triển tổ chức và chiến lược, được nghiên cứu công phu và giàu tính thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp. Tất cả các nội dung Tư vấn sẽ được thiết kế theo đặc thù và yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về Phát triển Tổ chức và Chiến lược, giúp các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. Kiến thức hệ thống và khả năng thấu hiểu thực tiễn doanh nghiệp của đội ngũ chuyên gia OD CLICK sẽ đem đến các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, giàu năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức, phát huy các giá trị, sức mạnh từ bên trong, vì sự phát triển bền vững trong nền kinh tế số hóa và kỷ nguyên tri thức. 

error: Nội dung đã khóa !!