Theo Báo cáo Nguồn vốn nhân lực của Deloitte 2023, 95% nhân sự quan tâm đến vấn đề về tổ chức. Cũng trong nghiên cứu này, 87% các nhà lãnh đạo cho rằng phát triển cơ cấu tổ chức, môi trường làm việc phù hợp mang lại thành công cho doanh nghiệp.
 
Trong bối cảnh kinh doanh thách thức và biến động. Doanh nghiệp đứng trước sự thay đổi về quy mô, môi trường, hướng đi để thích ứng với thị trường. Điều này đặt ra vấn đề các nhà lãnh đạo cần thiết kế tổ chức, điều chỉnh mô hình, cấu trúc để vận hành hiệu quả. Chương trình đào tạo in-house THIẾT KẾ TỔ CHỨC hướng đến cung cấp cho các nhà lãnh đạo và quản lý tư duy, định hướng để xây dựng mô hình cấu trúc tổ chức phù hợp
 
error: Nội dung đã khóa !!