Đội ngũ nhà quản lý cấp trung là những người quyết định hiệu quả hoạt động tổ chức và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông thường, đội ngũ này có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn nên khi họ được bổ sung, kỹ năng, kiến thức và công cụ quản trị hiện đại thì vai trò của họ trở nên toàn diện trong tổ chức.

Trong đặc thù doanh nghiệp Việt, đội ngũ quản lý cấp trung thường là những người giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm và gắn bó thời gian dài với tổ chức. Song. khả năng làm việc với con người của lực lượng này vẫn còn những hạn chế nhất định so với đòi hỏi của vị trí công việc. Các doanh nghiệp đã bắt đầu tập trung phát triển năng lực cho đội ngũ này để nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh VUCA. Tuy nhiên, doanh nghiệp gặp khó khăn trong định hướng đào tạo những nội dung, kỹ năng cốt lõi nào để phát triển năng lực đội ngũ cấp trung hiệu quả.

Thấu hiểu vấn đề của doanh nghiệp, OD CLICK thiết kế chương trình đào tạo chuyên sâu ĐỔI MỚI NĂNG LỰC CẤP TRUNG để trang bị cho đội ngũ quản lý những kiến thức nền tảng và hiểu biết toàn diện về quản trị con người cùng những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh thách thức của thị trường

*Phương thức đào tạo

 

Đội ngũ giảng viên OD CLICK mang đến cho đội ngũ quản lý những kiến thức nền tảng và hiểu biết toàn diện về quản trị con người cùng những kỹ năng thiết yếu trong việc xử lý các tác nghiệp hằng ngày. Qua chương trình đào tạo, doanh nghiệp nhận được các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, phát triển năng lực lãnh đạo đội ngũ và khả năng thực thi nhiệm vụ gắn với chiến lược tổ chức tạo hiệu quả hoạt động tổ chức

Thứ hai, trang bị tư duy quản trị, kỹ năng làm việc với con người hiệu quả. hướng đến phát triển nhân sự cấp dưới;

Thứ ba, cung cấp các công cụ, quy trình giúp quản lý và thực thi công việc hiệu quả về lập kế hoạch, giao việc, huấn luyện nhân viên; 

Thứ tư, Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia uy tín, có chuyên môn, am hiểu thực tiễn, với phương pháp đào tạo bài bản, đem lại hiệu quả truyền đạt tối ưu nhất cho học viên

Thứ năm, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của từng chương trình đào tạo theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá, trước – trong – và sau đào tạo, mang đến hiệu quả bền vững cho sự đầu tư của doanh nghiệp;

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, giàu năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức, phát huy các giá trị, sức mạnh từ bên trong. Chương trình đào tạo được nghiên cứu và xây dựng linh hoạt từ nội dung đến thời lượng theo đặc thù, nhu cầu của doanh nghiệp.

error: Nội dung đã khóa !!