Chương trình 

NĂNG LỰC QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Đăng ký tư vấn đào tạo

Thông tin chương trình

  • Bao gồm 10 chuyên đề cốt lõi đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực đội ngũ quản lý cấp trung, gắn với yêu cầu công việc mới
  • 50% phát triển năng lực chuyên môn, 50% phát triển năng lực phát triển con người và đội ngũ
  • Thời gian đào tạo: điều chỉnh linh hoạt dựa theo nhu cầu của doanh nghiệp

3 GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Gắn với đặc thù, tình huống cụ thể của doanh nghiệp và đặc điểm nhân lực

 

Nội dung đào tạo tập trung vào các kiến thức lõi gắn với mục tiêu doanh nghiệp

 

Phương pháp đào tạo mới cập nhật hướng đến hiệu quả của chương trình

 

Nội dung chương trình

cÂU CHUYỆN

THÀNH CÔNG

Xây dựng
thói quen học tập

Nâng cao
doanh số

Gắn kết nhân sự
với tổ chức

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO