QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

1. Sự cần thiết của hoạt động quản trị chất lượng

Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói chung bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

Quản lý chất lượng hiện đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình tổ chức, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không. Quản lý chất lượng đảm bảo cho tổ chức làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng, theo triết lý “làm việc đúng” và “làm đúng việc”, “làm đúng ngay từ đầu” và “làm đúng tại mọi thời điểm”.

 

2. Giá trị chuyển giao

Chương trình đào tạo được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

Thứ nhất, học viên nhận thức và xác định rõ được tầm quan trọng của công tác quản trị chất lượng. Nắm chắc các kỹ năng cần thiết của một chuyên viên quản lý chất lượng cũng như hiểu được vị trí, vai trò, hình ảnh của một chuyên viên QA (Quality Assurance) trong hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp.

Thứ hai, các học viên biết cách ứng dụng các quy trình và công cụ trong quản trị chất lượng.

Thứ ba, học viên có khả năng đề ra phương hướng xây dựng quy trình chuẩn chất lượng tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

 

3. Nội dung đào tạo chính

Phần 1:

Tổng quan về công tác quản trị chất lượng

 • Khái niệm cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng
 • Vai trò của bộ phận quản lý chất lượng và chuyên viên quản lý chất lượng trong mỗi doanh nghiệp
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
 • Những kỹ năng cần có của một chuyên viên quản lý chất lượng

Phần 2:

 

Nguyên tắc quản lý chất lượng

 • 3 thành phần của quản trị chất lượng (Kiểm soát chất lượng – Đảm bảo chất lượng – Cải tiến chất lượng) và 8 nguyên tắc quản trị chất lượng

Phần 3:

Phương pháp và công cụ sử dụng trong quản trị chất lượng 

 • Khái niệm cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng
 • Vai trò của bộ phận quản lý chất lượng và chuyên viên quản lý chất lượng trong mỗi doanh nghiệp
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
 • Những kỹ năng cần có của một chuyên viên quản lý chất lượng

  Công cụ sử dụng trong quản trị chất lượng

 • Kiểm soát chất lượng bằng thống kê (SQC – Statistical Quality Control)
 • Chu trình Deming (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá) và kỹ năng thực hành PDCA( Plan – Do – Check – Action)

Phần 4

Quản lý và đánh giá chất lượng

 

 4. Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo được OD CLICK có sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập đa dạng. Kỹ thuật giảng dạy mang tính thực tiễn cao giúp học viên áp dụng dễ dàng các kiến thức đã học vào thực tế của doanh nghiệp như:

 • Brainstorming
 • Thảo luận tình huống
 • Liên tưởng thực tiễn
 • Role-play
 • Tự đánh giá
 • Chia sẻ tri thức

 

5. Lộ trình quản trị sau đào tạo

Sau đào tạo OD CLICK tiến hành lộ trình giám sát sau đào tạo gồm 4 bước: Khảo sát trước đào tạo, đánh giá sau đào tạo, khảo sát tái hiện kiến thức 1 tuần sau đào tạo và đánh giá áp dụng kiến thức vào thực tế sau 3 tháng đào tạo. Quá trình này giúp đảm bảo cung cấp hiệu quả lâu dài cho người học và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

Các kiến thức liên ngành sẽ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản trị của cán bộ quản lý, OD CLICK khuyến nghị anh/chị một số chuyên đề có liên quan sau:

 1. Quản trị dự án hiệu quả
 2. Kỹ năng quản lý thời gian 
 3. Kỹ năng Đánh giá hiệu suất làm việc 
 4. Kỹ năng phối hợp nhóm 

 

 

 

 

2 thoughts on “QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

 1. Pingback: ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC - Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD Click

 2. Pingback: QUẢN TRỊ DỰ ÁN HIỆU QUẢ - Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD Click

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!