Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, đó vừa là thuận lợi, vừa là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp để đạt được mục tiêu trong ngắn và trung hạn, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng biến với những thay đổi khách quan trong dài hạn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là doanh nghiệp phải đảm bảo quá trình quản trị chiến lược để xây dựng được lợi thế cạnh tranh. 

Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của mình, giúp nhà quản trị nắm bắt các cơ hội và hạn chế nguy cơ trong tương lai. Quản trị chiến lược được xem xét như một hệ thống quản lý gồm 3 hệ thống gồm: hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược và kiểm soát chiến lược. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam mặc dù đã hoạch định chiến lược rõ ràng nhưng tư duy chiến lược mang tính lối mòn, dẫn đến việc triển khai và kiểm soát không còn phù hợp với thực tiễn biến động của thị trường. 

Vì vậy, OD CLICK xây dựng chương trình đào tạo “QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THÍCH ỨNG BỐI CẢNH” nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết, trang bị một tư duy chiến lược tổng thể cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn với quy mô từ 300 nhân viên trở lên, nhất là doanh nghiệp có trên 1000 nhân viên. Chương trình được thiết kế với những nội dung chi tiết sau:

(Chương trình có thể được triển khai đào tạo online từ xa theo nhu cầu của doanh nghiệp)

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp của OD CLICK sẽ mang đến cho đội ngũ quản lý lãnh đạo của doanh nghiệp những kiến thức nền tảng và hiểu biết toàn diện về quản trị chiến lược, trọng tâm là chiến lược kinh doanh. Qua các chuyên đề đào tạo, doanh nghiệp nhận được các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, chương trình được thiết kế có tính hệ thống trên nền tảng kiến thức quản trị hiện đại, và kinh nghiệm nhiều năm tư vấn, đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam;

Thứ hai, thông qua chương trình đào tạo, đội ngũ lãnh đạo, quản lý công ty phát triển tư duy chiến lược, giúp họ nhận thức được sứ mệnh của tổ chức, nâng cao khả năng tư duy và hành động theo chiến lược và tầm nhìn chung của tổ chức;

Thứ ba, cung cấp các công cụ phân tích chiến lược nhằm giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược, xây dựng và phát triển chiến lược phù hợp. Đồng thời, giúp doanh nghiệp áp dụng thành công các giải pháp chiến lược nhằm phát triển tổ chức bền vững.

Thứ tư, đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có uy tín chuyên môn, am hiểu thực tiễn các doanh nghiệp Việt Nam, nhiệt tình, đổi mới và chuyên nghiệp. Điều này giúp cho việc chuyển giao nội dung đào tạo và vận dụng phương pháp đào tạo một cách bài bản, đem lại hiệu quả cao nhất cho chương trình, cũng như từng chuyên đề đào tạo.

Thứ năm, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của từng chương trình đào tạo theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá, trước – trong – và sau đào tạo, mang đến hiệu quả bền vững cho sự đầu tư của doanh nghiệp.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp và phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, giàu năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức phát huy các giá trị, sức mạnh từ bên trong. OD CLICK cung cấp các chương trình tư vấn phát triển tổ chức và chiến lược, được nghiên cứu công phu và giàu tính thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp. Tất cả các nội dung tư vấn sẽ được thiết kế theo đặc thù yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Chương trình đào tạo có sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập đa dạng. Phương pháp giảng dạy mang tính thực tiễn cao giúp học viên áp dụng dễ dàng các kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp.

error: Nội dung đã khóa !!