Nói đến sự thành công của một doanh nghiệp, người ta thường nhắc tới vai trò của nguồn lực con người, trước cả vốn tài chính, hay các nguồn lực khác. Điều đó khẳng định tầm quan trọng của hoạt động quản trị nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp. Quản trị nguồn vốn nhân lực đòi hỏi một tư duy hệ thống và chiến lược trong quá trình thu hút, tuyển chọn, phát triển, và duy trì đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp, nhằm biến con người trở thành tài sản, nền tảng tạo ra sự khác biệt trong lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó gắn với phát triển nhân tài, với năng lực tổ chức và văn hóa tổ chức, với khả năng truyền cảm hứng của đội ngũ quản lý, các quyết định dựa trên các nguyên tắc minh bạch, với chuẩn mực cao. 

Trong bối cảnh cạnh tranh mang tính toàn cầu, những đòi hỏi cấp thiết của khách hàng, nhân viên, và áp lực của CN4.0, quản trị nguồn vốn nhân lực, đặc biệt cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp và mang tính sống còn với các doanh nghiệp lớn với quy mô từ 300 nhân viên trở lên, nhất là doanh nghiệp có trên 1000 nhân viên. Số lượng nhân sự càng lớn, mức độ phức tạp trong việc quản trị nguồn vốn nhân lực càng cao, đòi hỏi tính hệ thống và năng lực tư duy – hành động càng cao hơn, chính vì lẽ đó OD CLICK xây dựng chương trình đào tạo: “QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC”, nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết cho phát triển doanh nghiệp Việt Nam,  với các nội dung chi tiết như sau:

*Phương thức đào tạo

Đội ngũ giảng viên OD CLICK mang đến cho đội ngũ quản lý lãnh đạo của quý doanh nghiệp những kiến thức nền tảng và hiểu biết toàn diện về quản trị nguồn vốn nhân lực, trọng tâm là giữ chân và phát triển nguồn vốn nhân lực của cơ sở. Qua các chương trình đào tạo, doanh nghiệp nhận được các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, chương trình được thiết kế có tính hệ thống trên nền các kiến thức quản trị hiện đại, và kinh nghiệm nhiều năm tư vấn đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam;

Thứ hai, Cán bộ quản lý thấu hiểu việc xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh là tạo dựng nguồn vốn vô hình cho doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp và là lợi thế cạnh tranh bền vững;

Thứ ba, Cán bộ quản lý nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nguồn nhân lực, hỗ trợ nhân sự phát triển khả năng, tạo động lực, truyền cảm hứng và duy trì nhân sự đảm bảo cho việc gắn bó lâu dài của người lao động;

Thứ tư, đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có uy tín chuyên môn, am hiểu thực tiễn các doanh nghiệp Việt Nam, nhiệt tình đổi mới, và chuyên nghiệp. Điều này giúp cho việc chuyển giao nội dung đào tạo và vận dụng phương pháp đào tạo một cách bài bản, đem lại hiệu quả cao nhất cho chương trình, cũng như từng chuyên đề

Thứ năm, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của từng chương trình đào tạo theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá, trước – trong – và sau đào tạo, mang đến hiệu quả bền vững cho sự đầu tư của doanh nghiệp;

Thứ sáu, OD CLICK cung cấp các chương trình tư vấn Phát triển tổ chức và chiến lược, được nghiên cứu công phu và giàu tính thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp. Tất cả các nội dung Tư vấn sẽ được thiết kế theo đặc thù yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, giàu năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức, phát huy các giá trị, sức mạnh từ bên trong. Chương trình đào tạo có sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập đa dạng. Phương pháp giảng dạy mang tính thực tiễn cao giúp học viên áp dụng dễ dàng các kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo được nghiên cứu công phu, giàu tính thực tiễn, được thiết kế theo đặc thù và yêu cầu của mỗi doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trong nền kinh tế số hóa và kỷ nguyên tri thức. 

 

error: Nội dung đã khóa !!