Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt và khốc liệt, do vậy, việc thay đổi trong tổ chức để thích nghi với thị trường là một trong những câu hỏi mà mọi doanh nghiệp cần phải tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, nhiều mô hình quản trị thay đổi không còn phù hợp với các tổ chức nữa khi chịu tác động bởi các yếu tố toàn cầu hóa và công nghệ 4.0. 

McKinsey ước tính rằng 70% các chương trình thay đổi không đạt được mục tiêu của họ, phần lớn là do sự phản kháng của nhân viên. Quá trình thay đổi tổ chức gặp nhiều khó khăn và phát sinh nhiều vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt. Sự thất bại có thể do cách thức thay đổi chưa đúng hoặc có sự kháng cự bên trong tổ chức.

Thấu hiểu thực tế đó, OD CLICK xây dựng chương trình đào tạo “QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC” nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn với quy mô từ 300 nhân viên trở lên, nhất là doanh nghiệp có trên 1000 nhân viên. Chương trình được thiết kế với những nội dung chi tiết sau:

*Phương thức đào tạo

Qua các chuyên đề đào tạo, doanh nghiệp nhận được các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, chương trình được thiết kế giúp học viên nhận biết rõ vai trò quan trọng mà con người nắm giữ trong quá trình thay đổi tổ chức.

Thứ hai, học viên được cung cấp những kiến thức và kỹ năng về quản trị sự thay đổi trong môi trường đầy biến động. Đặc biệt là kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Thứ ba, chương trình trang bị các công cụ và bài học kinh nghiệm trong quá trình thay đổi, đảm bảo sự thành công  và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Thứ tư, thông qua chương trình đào tạo, đội ngũ lãnh đạo, quản lý công ty nắm được cách thức triển khai các hoạt động thay đổi trong tổ chức nhằm thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh mới.

Thứ năm, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của từng chương trình đào tạo theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá, trước – trong – và sau đào tạo, mang đến hiệu quả bền vững cho sự đầu tư của doanh nghiệp.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp và phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, giàu năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức phát huy các giá trị, sức mạnh từ bên trong. OD CLICK cung cấp các chương trình tư vấn phát triển tổ chức và chiến lược, được nghiên cứu công phu và giàu tính thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp. Tất cả các nội dung tư vấn sẽ được thiết kế theo đặc thù yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Chương trình đào tạo có sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập đa dạng. Phương pháp giảng dạy mang tính thực tiễn cao giúp học viên áp dụng dễ dàng các kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp.

error: Nội dung đã khóa !!