ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Các chuyên đề đào tạo được xây dựng dựa trên khảo sát, phân tích và lắng nghe nhu cầu riêng của doanh nghiệp, hướng đến giải pháp phù hợp nhất.

Gửi yêu cầu tư vấn đào tạo

Nhu cầu đào tạo theo nhu cầu

Đào tạo là một phần đầu tư không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Thực tế, những kỹ năng là chuẩn quản trị, song mỗi doanh nghiệp có một đặc thù, nhu cầu riêng. Do vậy, sẽ cần một giải pháp đào tạo có tính tổng thể, được thiết kế riêng biệt.

Bên cạnh hệ thống 3 chương trình đào tạo lớn được thiết kế dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn quản trị, Hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp và cam kết của ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, mô tả yêu cầu cũng như hỗ trợ trong quá trình OD CLICK thu thập phản hồi khảo sát. Từ những khảo sát thu được, cùng với quá trình trao đổi với ban lãnh đạo, OD CLICK sẽ thiết kế ra các chuyên đề đạo tạo với nội dung được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp.

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO