Truyền thông nội bộ giúp xây dựng sự cam kết trong tổ chức thông qua tạo động lực làm việc cho nhân viên, tăng sự gắn bó, trung thành với tổ chức và nâng cao sức hút tuyển dụng. Đây là những yếu tố trực tiếp góp phần tạo dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh khi giúp gắn kết đội ngũ giữa lãnh đạo và nhân viên, nhân viên với nhân viên và kiến tạo môi trường làm việc hấp dẫn những nhân tài.

Theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp của OD CLICK, công thức truyền thông nội bộ hiệu quả đến từ sự kết hợp năng lực lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp thích ứng nhanh và chiến lược truyền thông hiệu quả. Năng lực lãnh đạo quyết định đến sự hiệu quả của truyền thông nội bộ bởi lãnh đạo là người định hướng kế hoạch cho nhân sự. Văn hóa doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự phản hồi hiệu quả giữa các thành viên trong tổ chức, tạo sự cam kết của nhân sự, đồng thời, giúp thu hút và giữ chân nhân tài cho tổ chức. Cuối cùng, một chiến lược truyền thông nội bộ minh bạch, rõ ràng và đa chiều là yếu tố quyết định ưu thế phát triển và cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp, từ đó lan tỏa hình ảnh của doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng và đối tác.

Bắt nguồn từ công thức này, OD CLICK đã nghiên cứu và xây dựng lên chương trình đào tạo chuyên sâu: “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ” với những nội dung cụ thể như sau:

Chương trình đào tạo của OD CLICK sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và hiểu biết toàn diện về hệ thống truyền thông nội bộ. Đồng thời sẽ nâng cao năng lực cho lãnh đạo cũng như cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp để việc truyền thông nội bộ phát huy hiệu quả cao nhất nhằm thu hút nhân tài và tăng tính cam kết của nhân viên. Qua chương trình đào tạo, doanh nghiệp nhận được giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, trang bị tư duy cập nhật và hệ thống về truyền thông nội bộ thúc đẩy sự tham gia của nhân sự các cấp tạo ra sự gắn kết bên trong tổ chức.

Thứ hai, hình thành cơ chế thúc đẩy từ bên trong, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ, nâng cao tính gắn kết của nhân sự bên trong tổ chức và thu hút những ứng viên tiềm năng từ bên ngoài.

Thứ ba, xây dựng quy trình, công cụ hỗ trợ triển khai và phát triển chức năng truyền thông theo các cấp độ phòng ban tổ chức.

Thứ tư, đội ngũ giảng viên là những chuyên gia uy tín, có chuyên môn, am hiểu thực tiễn, cập nhật sẽ chuyển giao kiến thức và áp dụng phương pháp đào tạo bài bản để đem lại hiệu quả cao nhất;

Thứ năm, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của từng chương trình theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá, trước, trong và sau đào tạo, mang đến hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp và phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức phát huy giá trị, sức mạnh từ bên trong. Chương trình đào tạo được nghiên cứu công phu, mang tính thực tiễn cao, được thiết kế theo đặc thù và yêu cầu của mỗi doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trong nền kinh tế số hóa và kỷ nguyên tri thức.

error: Nội dung đã khóa !!