Quản trị hiệu suất là trọng tâm chiến lược, quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp hướng tới sự phát triển cần dựa trên chất lượng nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực tác động đến việc phát triển và hoàn thiện năng lực của đội ngũ nhân sự, khi tập trung vào phản hồi đánh giá, cải thiện thường xuyên. Hơn nữa, vấn đề quản trị hiệu suất quyết định đến sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp. Bởi, theo Harvard Business Review, 67% nhân viên hiệu suất cao không gắn bó với công ty thiếu hệ thống đánh giá tốt. 

Các công cụ quản trị hiệu suất phổ biến có thể kể đến là KPIs, BSC và OKRs. Các doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của quản trị hiệu suất nhưng vấn đề gặp phải là chưa tìm được cách thức quản trị phù hợp với đặc thù của tổ chức. Nhiều doanh nghiệp thường xuyên áp dụng KPIs trong khi hệ thống quản lý, kỹ năng con người chưa vững, dẫn đến sự không hiệu quả.

Hiểu được khó khăn của doanh nghiệp Việt trong việc giải quyết bài toán này, OD CLICK đã nghiên cứu và xây dựng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: ‘’XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT” với những nội dung cụ thể như sau:

Các công cụ quản trị hiệu suất phổ biến có thể kể đến là KPIs, BSC và OKRs. Các doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của quản trị hiệu suất nhưng vấn đề gặp phải là chưa tìm được cách thức quản trị phù hợp với đặc thù của tổ chức. Nhiều doanh nghiệp thường xuyên áp dụng KPIs trong khi hệ thống quản lý, kỹ năng con người chưa vững, dẫn đến sự không hiệu quả.

Chương trình đào tạo của OD CLICK sẽ cung cấp cho doanh nghiệp kiến thức và tư duy quản trị hiệu suất hiện đại gắn với các công cụ phổ biến như BSC, KPI và OKR. Đồng thời, chương trình đào tạo sẽ trang bị cho đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp những kỹ năng cần thiết giúp nâng cao hiệu quả quản trị hiệu suất của tổ chức. Qua các chuyên đề đào tạo, doanh nghiệp nhận được các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, trang bị tư duy và kiến thức quản trị hiệu suất thông qua hệ thống quản trị gắn với KPIs,OKRs, BSC

Thứ hai, đội ngũ nhân sự thấu hiểu mục tiêu chung của tổ chức, chủ động thay đổi tư duy và cách thức làm việc, tham gia tích cực vào hoạt động của tổ chức từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Thứ ba, phối hợp hình thành công cụ quản trị hiệu suất phù hợp. Nâng cao năng lực làm việc chuyên nghiệp. Đồng bộ hệ thống quy trình, con người

Thứ tư, đội ngũ giảng viên là những chuyên gia uy tín, có chuyên môn, am hiểu thực tiễn, cập nhật và chuyên nghiệp, chuyển giao và vận dụng phương pháp đào tạo bài bản, đem lại hiệu quả cao nhất.

Thứ năm, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của từng chương trình theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá, trước, trong và sau đào tạo, mang đến hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp và phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các giải pháp toàn diện, giàu tính đổi mới, năng lượng tích cực, giúp các nhà lãnh đạo, các tổ chức phát huy giá trị, sức mạnh từ bên trong. Chương trình đào tạo được nghiên cứu công phu, mang tính thực tiễn cao, được thiết kế theo đặc thù và yêu cầu của mỗi doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trong nền kinh tế số hóa và kỷ nguyên tri thức.

 

error: Nội dung đã khóa !!