Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là “sức mạnh mềm” của doanh nghiệp trong thu hút và giữ chân khách hàng, là yếu tố gắn kết, phát triển con người trong tổ chức, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay, trong xu thế chuyển đổi số, sự thay đổi môi trường cạnh tranh toàn cầu, hay biến đổi trong tâm lý lao động của thế hệ 9X, thì những thói quen, chuẩn mực, giá trị đã từng tạo nên thành công cho một doanh nghiệp có thể lại là rào cản cho yêu cầu đổi mới phát triển doanh nghiệp. 

Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thực tiễn doanh nghiệp không thể tránh khỏi những lầm tưởng hay hạn chế. Hoạt động xây dựng VHDN thường mang tính bề nổi, kiểu phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, Team building thiếu tính chiều sâu và chưa có sự kết nối với chiến lược và quản trị nhân lực. Nhiều doanh nghiệp thất bại trong phát triển văn hóa do xây dựng thụ động, nhái theo các doanh nghiệp khác, không dựa trên thực tiễn doanh nghiệp hay triết lý riêng của lãnh đạo. 

Có thể nói rằng, xây dựng VHDN đặc biệt cần thiết đối với những doanh nghiệp quy mô vừa đến lớn, từ 300 nhân viên trở lên, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô trên 1000 nhân viên. Trên cơ sở các kinh nghiệm thực tiễn, đúc rút được từ các dự án đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, cộng với nền tảng kiến thức quản trị bài bản, các chuyên gia của OD CLICK xây dựng chương trình đào tạo: “XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP KỶ NGUYÊN SỐ”, nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết cho phát triển doanh nghiệp Việt Nam,  với các nội dung chi tiết như sau:

*Phương thức đào tạo

Chương trình phát triển VHDN của OD CLICK mang đến cho đội ngũ quản lý lãnh đạo của quý doanh nghiệp những kiến thức nền tảng và hiểu biết toàn diện về VHDN. Đội ngũ quản lý lãnh đạo sẽ có cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của VHDN, nắm được những nội dung và từng bước hình thành và phát triển một VHDN mạnh. Chương trình đào tạo có sự kết hợp với tư vấn khảo sát Văn hóa tổ chức, xây dựng Chiến lược và hệ thống quản trị Nguồn nhân lực, nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt và hoàn thiện nhất, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và nền kinh tế tri thức.

Qua chương trình đào tạo, doanh nghiệp nhận được các giá trị chuyển giao sau:

Thứ nhất, trang bị tư duy cập nhật và hệ thống về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia của nhân sự các cấp vào quá trình tạo dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững; 

Thứ hai, lãnh đạo nắm được vai trò và trách nhiệm hình thành phương thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng cho doanh nghiệp tạo sự thống nhất từ trên xuống dưới

Thứ ba, xây dựng quy trình và công cụ hỗ trợ triển khai việc truyền thông, kiểm soát, đánh giá và khuếch trương văn hóa doanh nghiệp

Thứ tư, đội ngũ giảng viên là những chuyên gia uy tín, có chuyên môn, am hiểu thực tiễn chuyên nghiệp, chuyển giao phương pháp đào tạo bài bản, đem lại hiệu quả cao nhất

Thứ năm, OD CLICK giám sát chặt chẽ hiệu quả của chương trình theo quy chuẩn khảo sát, triển khai, đánh giá trước trong và sau đào tạo, đảm bảo hiệu quả cho doanh nghiệp

Chương trình đào tạo có sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập đa dạng. Phương pháp giảng dạy mang tính thực tiễn cao giúp học viên áp dụng dễ dàng các kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo được nghiên cứu công phu, giàu tính thực tiễn, được thiết kế theo đặc thù và yêu cầu của mỗi doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia OD CLICK giàu kinh nghiệm sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, luôn tận tâm theo sát quá trình đào tạo, tư vấn xây dựng chính sách và công cụ, và giám sát hiệu quả sau đào tạo cho mỗi doanh nghiệp, đưa ra những giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển trong môi trường kinh doanh biến động của thế kỷ 21.

error: Nội dung đã khóa !!