OD Click là công ty tư vấn chuyên nghiệp về Phát triển tổ chức và Chiến lược, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Tái cơ cấu thành công, nâng cao sức cạnh tranh thông qua năng lực Nhân sự và hệ thống quản trị nhân lực. Chúng tôi kết nối những giá trị Tri thức hiện đại với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. OD Click kết nối quan hệ hợp tác với Khách hàng trên nền tảng của sự tin cậy. Thông qua những đổi mới sáng tạo liên tục về phương thức và công cụ tư vấn. OD Click không ngừng tạo ra giá trị, mang lại hiệu quả vượt trội và sự phát triển bền vững cho Khách hàng.

 

Các sản phẩm dịch vụ của OD Click bao gồm: Tư vấn Doanh nghiệp, Đào tạo Doanh nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

 

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp của OD Click tập trung hỗ trợ Ban lãnh đạo các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề mang tính cốt lõi và chiến lược, nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp như: Tái cơ cấu tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Chiến lược doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị sự thay đổi, và nâng cao năng lực lãnh đạo. Các giải pháp tư vấn của OD Click được xây dựng dựa trên đặc điểm kinh doanh và đặc thù của doanh nghiệp, kết hợp tri thức quản trị hiện đại và kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đôi mới cả về nhận thức, phương pháp và công cụ quản lý, kích thích những thay đổi tích cực từ bên trong. Từ đó, tạo nên hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp, rút ngắn sự chờ đợi của các Nhà lãnh đao.

 

Các sản phẩm đào tạo của OD Click được xây dựng và triển khai với hai trọng tâm là Tư duy lãnh đạo hiệu quả và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Các chương trình đào tạo giúp Ban lãnh đạo, đội ngũ quản lý trang bị những tư duy và tiếp cận quản trị hiện đại về phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy chiến lược, xây dựng đội ngũ nhân sự, truyền thong nội bộ và tạo lập văn hóa doanh nghiệp mạnh. Bên cạnh đó, những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp không thể thiếu đối với những cán bộ quản lý chuyên trách, và các cán bộ trong quy hoạch cần được trang bị để nâng cao hiệu quả công tác như: Kỹ năng giao việc và giám sát; Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; Kỹ năng phối hợp nhóm; Kỹ năng động viên; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề; Kỹ năng quản lý thời gian; …

 

Các sản phẩm hỗ trợ quản trị của OD Click cho Doanh nghiệp bao gồm: Chuyên san quản trị cập nhật thông tin, bài viết liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp như: Quản lý lãnh đạo; Chiến lược doanh nghiệp; Quản trị nhân lực; Văn hóa doanh nghiệp; Tái cơ cấu tổ chức và Công cụ. Ngoài ra, OD Click cung cấp các công cụ quản lý giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phòng ban với 6 nhóm công cụ: Rà soát tổ chức; Rà soát chiến lược; Quản trị nhân lực; Quản trị Marketing; Quản trị sản xuất và Quản trị tài chính – Kế toán.

Bình luận