NỀN TẢNG TỔ CHỨC 

Ban lãnh đạo, là những hạt nhân chủ chốt quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc định hướng toàn bộ chiến lược của doanh nghiệp. Họ luôn phải đối mặt với áp lực từ môi trường kinh doanh, khách hàng, các vấn đề trong tổ chức và ngoài tổ chức. Mong muốn nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc nhằm phát triển bản thân và phát triển đội ngũ nhân sự giúp doanh nghiệp phát triển bền vững là điều tất yếu.

Các chương trình đào tạo được OD CLICK xây dựng dành cho ban lãnh đạo, đội ngũ quản lý hạt nhân của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo đội ngũ và phương pháp quản lý hệ thống. Thông qua các chương trình đào tạo, học viên được trang bị đầy đủ những tư duy, kiến thức và kỹ năng quản trị hiện đại, sẵn sàng xử lý các vấn đề chiến lược, quản trị hiệu quả doanh nghiệp.

TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Nhằm mang lại kết quả cao nhất cho từng chuyên đề đào tạo, Đội ngũ chuyên gia OD CLICK tiến hành thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thông qua 04 bước cụ thể gồm có:

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Kết thúc chuyên đề đào tạo, OD CLICK cam kết chuyển giao những giá trị trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thông qua chuyên đề đào tạo cán bộ lãnh đạo hiểu rõ vai trò của bản thân trong việc định hướng và dẫn dắt hoạt động của tổ chức, cũng như cách thức xây dựng hình ảnh người lãnh đạo mẫu mực, chuyên nghiệp, lan tỏa tích cực đến toàn hệ thống, trên cơ sở đó hướng đến việc thiết lập một nền văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự hợp tác và cam kết của nhân viên;

Thứ hai, chuyên đề đào tạo sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo chuyển đổi lối tư duy, thói quen và kinh nghiệm làm việc theo hướng cũ sang hướng tư duy, phong cách làm việc mới với kiến thức cập nhật, hệ thống và hiệu quả hơn; 

Thứ ba, học viên được trang bị các phương pháp hiện đại, công cụ tiên tiến trong việc đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức, từ đó Ban lãnh doanh nghiệp tự ý thức điều chỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện, chiến lược phát triển phù hợp, đảm bảo phát huy tốt lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

GIÁM SÁT HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc mang lại hiệu quả bền vững cho từng chương trình đào tạo, tại OD CLICK chúng tôi tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, giám sát hiệu quả đào tạo được tuân thủ theo quy trình 4 bước chặt chẽ, đảm bảo chương trình được xây dựng sát với nhu cầu doanh nghiệp.

Thứ hai, luôn xác định rất rõ nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và đánh giá chính xác nhận thức của người học để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp.

Thứ ba, đảm bảo đem lại hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp, lồng ghép các chuyên đề tích hợp, tối ưu hóa tối đa về mặt thời gian, tài chính cho doanh nghiệp.

Để thực hiện được các nguyên tắc, giá trị trên, OD CLICK giám sát hiệu quả đào tạo theo 4 bước:

Tiến trình giám sát hiệu quả đào tạo trên giúp đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ cho cả người học và người dạy một cách khoa học nhất đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Phương pháp đánh giá và quy trình triển khai được OD CLICK xây dựng dựa trên bí quyết và kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp của Chủ tịch Hội đồng chuyên gia – ông Đỗ Tiến Long.

Dưới đây là danh sách một số Chuyên đề điển hình và Đề cương chi tiết của các chuyên đề đó, mời Quý Doanh nghiệp xem links tham khảo dưới đây:

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về tư vấn, đào tạo hệ thống nhân sự, tổ chức của OD CLICK sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách  bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Bình luận